เพราะการให้ของคุณ…มีความหมายกับหลายชีวิต

โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบคุณ

 

คุณอาทิตยา พานิช บริจาคเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจภายนอก

แบบชั่วคราว ชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียว พร้อมสาย มูลค่า 130,000 บาท

 

ในโอกาสนี้ โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ และขอให้ผลบุญนี้ส่งผลให้  ท่านผู้บริจาค มีความสุข สุขภาพแข็งแรง และเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป

ติดต่อบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยได้ทุกวัน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โทร 043-723355 (ในวันและเวลาราชการ)

#บริจาค  #ทำบุญ   #โรงพยาบาลมหาสารคาม #มหาสารคาม #โรงพยาบาล #กระทรวงสาธารณสุข #เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจ