ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ