ครอบครัว ตปนียากร มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคเงินจำนวน 250,000 บาท ให้โรงพยาบาลมหาสารคามเพื่อสนับสนุนสร้างห้องพิเศษ

(16-9-2557) ที่ห้องผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  ครอบครัว ตปนียากร  มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคเงินจำนวน 250,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคามเพื่อสนับสนุนสมทบทุนสร้างห้องพิเศษ  โดยมีนายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม และคณะ เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้  ซึงในนามโรงพยาบาลมหาสารคามจึงขออำนวยอวยพรบุญกุศล จงเป็นตบะเป็นเดชปัจจัยอำนวยผล คือ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ ประกอบด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภารธนสารสมบัติ จงเกิดมีแก่ท่าน และครอบครัวของท่านทุกเมื่อเทอญ