ขอบพระคุณผู้มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคถังออกซิเจน และพัดลม แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(19-11-2561)  อ.ดร.พลาญ – นภัทร จันทรจตุรภัทร  คุณสุจิตรา อรวงศ์ไพศาลและครอบครัว คุณมนตรี อรวงศ์ไพศาลและครอบครัว ร่วมกันบริจาคถังออกซิเจน จำนวน 5 ถัง และพัดลม จำนวน 3 ตัว มูลค่า 15,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้