ที่บริเวณกำแพงโรงพยาบาลมหาสารคาม ริมคลองสมถวิล นายแพทย์สุนทร  ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมบุคลากรโรงพยาบาล และบุตรหลานเจ้าหน้าที่  ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจและจิตอาสาทางการแพทย์และสาธารณสุข  ทาสีผนังกำแพงโรงพยาบาลบริเวณฝั่งริมคลองสมถวิล ตลอดแนวเป็นระยะความยาวกว่า 200 เมตร เพื่อความเป็นระเบียบสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามให้แก่เมือง ถือเป็นการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และส่งเสริมบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม มีจิตอาสาในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน