ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (Ortho) จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาวัสดุการแพทย์ (Ortho) จำนวน 15 รายการ ปี2566

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ

ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายใน
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด

ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามเสียงหัวใจเด็กในครรภ์และวัดการหดรัดตัวของมดลูกแบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ แบบตัด PCL (Fix PS TKA) จำนวน 65 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้

ประกาศประกวดราคาซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น รวม screw 1 (gramma nail) PFNA จำนวน 50 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาแผ่นโลหะดามกระดูกใส่ในโพรงกระดูก ชนิดแยกชิ้น รวม screw

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ถุงมือ DISPOS) จำนวน 4 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ถุงมือ DISPOS) จำนวน 4 รายการ ครั้งที่ 2

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ แยกจก

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจ

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ไตเทียม) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาวัสดุการแพทย์ (ไตเทียม) จำนวน 4 รายการปี2566