ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการผ้าซับช่องท้อง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ตามเอกสารแนบท้ายดังนี้ประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจรักษาโพรงจมูกและกล่องเสียง โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศประกวดราคาซื้อ กล้องส่องตรวจรักษาโพรงจมูก
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ ELASTIC BANDAGE จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศยกเลิกประกวดราคาเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการELASTIC

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 16 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการถุงมือ DISPOS จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ประกาศประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า 130,000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้