ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 1 เครื่อง

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ บ.โซวิค

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องดมยาสลบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะรถบรรทุก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักแพทย์เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,082 ตารางเมด โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ งานจ้างก่อสร้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะเครื่องช่วยปั๊ม

ประกวดราคาเช่าเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้บริการผู้ป่วย จำนวน 1,000 ราย

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องสลายนิ่ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสลายนิ่วภายในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยคลื่นความถี่สูงและการกระแทกพร้อมระบบดูดเศษนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะเครื่องสลายนิ่ว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะรถบรรทุกดีเซล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือสำหรับถ่างขยายแผลเพื่อทำหัตถการและผ่าตัดระบบศัลยกรรมประสาทและสมอง

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะเครื่องมือสำหรับถ่างขยายแผล