ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๑ ชุด

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน

ประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป จำนวน ๒๓ รายการ

ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ประกาศยกเลิก วัสดุเครื่องแต่งกายใช้ไป

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องสลายนิ่ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้บริการผู้ป่วย จำนวน 1,000 ราย

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะเช่าสลายนิ่ว