ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจหู คอ จมูก วีดิทัศน์ชุดกลาง โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ ชุดเครื่องมือตรวจหู

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจโพรงมดลูกพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณชนิดไฟเบอร์ออฟติค โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ กล้องส่องตรวจโพรงมดลูก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ประกาศผู้ชนะ ครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ ๘๘ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๖๖๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม (ชดเชยงบประมาณที่พับไป) จำนวน ๑ หลัง

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ ๘๘ ยูนิต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์และยาดมสลบในลมหายใจออก สำหรับการผ่าตัดใหญ่ ซับซ้อน โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ เครื่องดมยาสลบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาล เพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ เครื่องติดตามสัญญาณชีพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock wave) แบบ Focused โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ เครื่องให้การรักษา