ประกาศผลการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

*** ประกาศผลการคัดเลือกบรรุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฎิบัติการ ขอให้มารายงานตัวในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก เวลา 08.30 น.

ประกาศผลการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตน.นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 – 22 มกราคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

เลื่อนการประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รายวัน)

เลื่อนการประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รายวัน)