รับสมัครงาน พนักงานขับรถยนต์ (รายวัน) จำนวน 4 อัตรา

รับสมัคร วันที่ 6 – 17 ธันวาคม ในวันเวลา ราชการ รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร ตามเอกสารที่แนบ มาพร้อมนี้

ติดต่อสอบถาม กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร 208

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน และ จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน และ จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา…

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา…

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือกตำเเหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงานเเละเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การเเพทย์ปฏิบัติงาน

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการคัดเลือกตำเเหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงานเเละเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การเเพทย์ปฏิบัติงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา…

ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน

ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา…