ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง(รายวัน)

ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง(รายวัน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประกาศ

ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและรายงานตัวเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและรายงานตัวเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง(รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง(รายวัน) รายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตามรายละเอียดที่แนบ

ประกาศรายชื่อ

ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ประกาศรับสมัคร