รพ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมน้อมรำลึก รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ที่อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์สุนทร  ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้นำแพทย์ พยาบาล บุคลากรโรงพยาบาล และบุตรหลานเจ้าหน้าที่ จำนวนกว่า 200 คน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

นายแพทย์สุนทร  ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์กับประเทศ และประชาชนนานัปการ      โดยเฉพาะในด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งพระองค์ทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนนั้นเป็นปัญหาสำคัญ ดังจะเห็นได้จาก ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ต่างๆ พระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีคณะแพทย์ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่างๆ และแพทย์อาสาสมัคร โดยเสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ครบครัน พร้อมที่จะให้การรักษาพยาบาลราษฎร ผู้ป่วยไข้ได้ทันที

นอกจากนั้นพระองค์ยังทรงได้ริเริ่มหลายโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน  หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน  โครงการแพทย์ หู คอ จมูก และโรคภูมิแพ้พระราชทาน  โครงการแพทย์ หู คอ จมูก และโรคภูมิแพ้พระราชทาน  เป็นต้น ซึ่งพระราชกรณียกิจทั้งหมดที่กล่าวมานี้  พระองค์ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยได้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ

รับสมัครงาน พนักงานขับรถยนต์ (รายวัน) จำนวน 4 อัตรา

รับสมัคร วันที่ 6 – 17 ธันวาคม ในวันเวลา ราชการ รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร ตามเอกสารที่แนบ มาพร้อมนี้

ติดต่อสอบถาม กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร 208

รพ.มหาสารคาม ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2561

รพ.มหาสารคาม ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ ถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

(5-12-2561) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ภาคประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ ดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำผู้เข้าร่วมพิธี ถวายบังคมด้วยความพร้อมเพรียงกัน

 

รพ.มหาสารคาม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  2561

(5-12-2561) ที่วัดมหาชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองมหาสารคาม นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

โดยมีนายเกรียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมใจร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์และสามเณร ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี รวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2561 โดยจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 

รพ.มหาสารคาม  ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

แพทย์ พยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาลมหาสารคาม  ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 

(4-12-2561) ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลมหาสารคาม  แพทย์ พยาบาล บุคลากร โรงพยาบาลมหาสารคาม  ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่เสด็จฯแทนพระองค์มาพระราขทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561  และเสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันโบกธงชาติ และเปล่งเสียงว่า “ทรงพระเจริญ” ตลอดเส้นทางที่พระราชดำเนินผ่าน

 

 

 

ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต เป็น คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,660 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โีรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง

ร่างประกาศราคาจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต เป็น คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,660 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โีรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง  (ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้)

ภารกิจสำเร็จ..!!!  รพ. มหาสารคาม ส่งมอบคฑา หมอชวนวิ่ง สู่โคราช

โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นตัวแทนส่งมอบ “คฑาหมอชวนวิ่ง” สู่จังหวัดนครราชสีมา

(21-11-2561)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะนักวิ่ง ร่วมกันส่งมอบคฑาหมอชวนวิ่ง สู่จังหวัดนครราชสีมา โดยมี  นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา บุคลากรด้านสาธารณสุข และประชาชนร่วมต้อนรับเป็นจำนวนมาก ที่สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา

จากโครงการหมอชวนวิ่ง ของจังหวัดมหาสารคาม ได้รับมอบคฑามาจาก 2 เส้นทางคือ สาย NE3 จากจังหวัดนครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น เข้าสู่อำเภอบัวลาย-สีดา-คง-โนนสูง-อำเภอเมืองนครราชสีมา และ สาย NE4 จากจังหวัดมุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม เข้าสู่อำเภอบัวลาย-สีดา-คง-โนนสูง-อำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมระยะทาง กว่า 200 กิโลเมตร  ระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2561ที่ผ่านมา ซึ่งมีคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรด้านสาธารณสุข และชมรมนักวิ่งจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันวิ่ง เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพในการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง

#หมอชวนวิ่ง #มาวิ่งกับหมอ #หมอชวนวิ่งจังหวัดมหาสารคาม

ชาวมหาสารคามนับพันคนร่วมเดิน-วิ่ง-ปั่น ในโครงการ “หมอชวนวิ่ง” ฟิตสุขภาพให้ห่างไกลโรค

บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนนับพันคน ร่วมเดิน-วิ่ง-ปั่น ในโครงการ “หมอชวนวิ่ง” จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์ประชาชนให้ใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเอง ป้องกันเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง

 

(18-11-2561) ที่บริเวณลานหน้าอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมพิธีเปิดโครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน รับมอบคฑาหมอชวนวิ่ง จากบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนนักวิ่งจากจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งต่อไปยัง จ.นครราชสีมา จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้ปล่อยตัวกิจกรรมเดิน – วิ่ง ระยะสั้นภายในจังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร และได้ร่วมเดิน – วิ่ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน เริ่มจากจุดสตาร์ทหน้าอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม ผ่านหน้าโรงพยาบาลมหาสารคาม และใช้จุดกลับตัวหน้าวัดบ้านค้อ เดิน – วิ่ง กลับมาตามเส้นทางเดิมเพื่อเข้าเส้นชัย ในบรรยากาศเดิน – วิ่ง ที่สนุกสนานคึกคัก

 

นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ปัจจุบันการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังของประชาชนมีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างจำนวนผู้ป่วยและจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ของทุกโรงพยาบาล จึงได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดิน หรือวิ่งที่ถูกวิธี  ภายใต้โครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดมหาสารคาม เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทั่วประเทศ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายที่ถูกวิธี และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน รวมไปถึงส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายด้วย  นอกจากนี้ กิจกรรมหมอชวนวิ่งยังจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวาระครบรอบ 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข และครบรอบ 50 ปีแพทยสภา

 

โครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2561โดยเส้นทางของกิจกรรมในวันที่ 19 พฤศจิกายน เวลา 04.00 น. จะมีการปล่อยตัวนักวิ่ง นักปั่นจากจังหวัดมหาสารคาม มุ่งหน้าสู่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รวมระยะทาง 70 กิโลเมตร  วันที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 04.00 น. พิธีปล่อยตัวนักวิ่ง นักปั่น มุ่งหน้าสู่จันทน์ผางาม รีสอร์ท อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 85 กิโลเมตร และวันที่ 21 พฤศจิกายน เวลา 04.00 น. เริ่มพิธีปล่อยตัวนักวิ่ง นักปั่น ระยะทางรวม 51 กิโลเมตร โดยแวะจุดนัดพบที่เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา เพื่อดำเนินกิจกรรมหมอชวนวิ่ง จังหวัดนครราชสีมา  จากนั้นมุ่งหน้าไปยังสวนน้ำบุ่งตาหลั่ว ระยะทาง 7 กิโลเมตร และร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง จังหวัดนครราชสีมารอบสวนน้ำบุ่งตาหลั่ว ระยะทาง 3 กิโลเมตร ก่อนจะทำพิธีส่งมอบคฑาหมอชวนวิ่ง แล้วเดินทางกลับจังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ ตลอดเส้นทางจะมีจุดบริการน้ำดื่มทุก 2.5 กิโลเมตร และจุดเปลี่ยนตัวทุก 5 กิโลเมตร

เตรียมการถวายความปลอดภัยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

รพ.มหาสารคาม ร่วมประชุมเตรียมการถวายความปลอดภัยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ

 

(16-11-2561) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลด้านจริยกรรมและกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมร่วมกับ พลตรีรณกร  ปานกุล  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26  พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์  จันทรา  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม   เพื่อเตรียมการถวายความปลอดภัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินแทนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม

 

นายสุนิตย์ สุวรรณมิตร

นายสุนิตย์ สุวรรณมิตร “เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ดีเด่น ด้านการวิจัย”

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุนิตย์ สุวรรณมิตร  ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัล “เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ดีเด่น ด้านการวิจัย” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ขอแสดงความยินดีกับ นายสุนิตย์ สุวรรณมิตร  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  ในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัล “เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ดีเด่น ด้านการวิจัย” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโครงการประชุมวิชาการ เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2561