ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ

โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม เปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ
 
ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม (One stop service for person with disabilities) เพื่ออำนวยความสะดวกในการออกเอกสารรับรองความพิการ บัตรประจำตัวคนพิการ ให้คนพิการเข้าถึงการทำบัตรประจำตัวคนพิการ และรับสิทธิสวัสดิการ การคุ้มครอง การช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมหาสารคาม
168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมืองฯ จ.มหาสารคาม 44000
 
(สถานที่ตั้ง : อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 2) โทร. 088-557-4510 และ 043-711750 ต่อ 9111
 
และศูนย์บริการคนพิการจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 ต.แวงน่าง อ.เมืองฯ จ.มหาสารคาม 44000 โทร. 043-777133

คลินิกกัญชาทางการแพทย์

วัน-เวลา การให้บริการ

ให้คำปรึกษาด้านการใช้สารสกัดจากกัญชา

วันอังคาร เวลา 08.00 น. – 12.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 043-711750

สถานที่ตั้ง

ห้องตรวจคลินิกแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาราชการ (ข้างห้องประชาสัมพันธ์) ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก

แนวทางการรับยากัญชาเพื่อการรักษาโรงพยาบาลมหาสารคาม

ข้อบ่งชี้ในการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา แพทย์แผนปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ได้ประโยชน์

 1. ภาวะคลื่นไส้/อาเจียนจากยาเคมีบำบัด
 2. โรคลมชักที่รักษายากและโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา
 3. ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
 4. ภาวะปวดประสาทจากระบบประสาทส่วนกลางที่ดื้อต่อยารักษา

ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์น่าจะได้ประโยชน์(ในการควบคุมอาการ)

 1. ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง
 2. ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย
 3. โรคพาร์กินสัน
 4. โรคอัลไซเมอร์
 5. โรควิตกกังวลไปทั่ว
 6. โรคปลอกประสาทอักเสบอื่นๆ

ข้อบ่งชี้ในการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาแพทย์แผนไทย

 1. มีอาการเบื่ออาหาร/เครียด/นอนไม่หลับ/อ่อนเพลีย
 2. ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
 3. ภาวะหลอดเลือดและเส้นประสาทส่วนปลายผิดปกติ ที่ทำให้มีอาการชา
 4. จุกแน่นท้อง/ท้องผูก/พะอืดพะอม
 5. ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ/โรคออฟฟิศซินโดรม/ไมเกรน
 6. บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ระดับคงที่
 7. ริดสีดวงทวารหนัก/สะเก็ดเงิน

ข้อห้ามในการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา

 1. ผู้ที่มีประวัติแพ้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดกัญชา
 2. ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดขั้นรุนแรงหรือไม่สามารถคุมอาการได้
 3. ผู้ที่เป็นโรคจิตมาก่อนหรือมีอาการของโรคอารมณ์แปรปรวนหรือโรควิตกกังวล
 4. สตรีมีครรภ์,สตรีที่ให้นมบุตรรวมถึงสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ไม่ได้คุมกำเนิดหรือสตรีที่วางแผนจะตั้งครรภ์
 5. ผู้ป่วยโรคตับและไต
 6. ผู้ป่วยที่ติดสารเสพติดรวมถึงนิโคตินหรือเป็นผู้ดื่มสุราอย่างหนัก

ผู้ป่วยที่ประสงค์รับยากัญชา

1.ต้องได้รับการพิจารณาจากแพทย์เจ้าของไข้

2.กรณีเป็นผู้ป่วยรายใหม่ ต้องนำประวัติการรักษามาให้แพทย์พิจารณา

 

 

 

ศูนย์จองห้องพิเศษ

วิธีการจอง

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์จองห้องพิเศษ ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.  โทร. 043 – 711750  ต่อ 9189
 • แจ้งความประสงค์ โดยตรงที่ศูนย์จองห้องพิเศษ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก  (ห้องประชาสัมพันธ์)
 • แจ้งความประสงค์ ทางโทรศัพท์ โทร 043 – 711750 ต่อ 9189  โดยสามารถจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 7 วัน ก่อนถึงวันนัด
 • แจ้งความประสงค์ ทางออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง ตามลิ้งค์นี้  https://mkh.go.th/onlinebookingroom/  โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยื่นยันสิทธิ์ ในเวลา 09.00 น. ของวันถัดไป ในกรณีจองหลังเวลา  20.00 น.  โดยสามารถจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 7 วัน ก่อนถึงวันนัด
1.กรณีผู้ป่วยนอนพักอยู่ในโรงพยาบาล ให้ติดต่อจองห้องพิเศษได้ที่ พยาบาลประจำหอผู้ป่วย หรือ “ศูนย์จองห้องพิเศษ”  โทร. 043 – 711750  ต่อ 9189   ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.

2.กรณีผู้ป่วยยังไม่ได้เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่มีใบนัดของแพทย์เจ้าของไข้ ระบุวันที่เข้าพักในโรงพยาบาล สามารถติดต่อจองได้ที่ “ศูนย์จองห้องพิเศษ” โทร 043 – 711750  ต่อ 9189  ทุกวัน เวลา 08.30-20.30 น. โดยสามารถจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 7 วัน ก่อนถึงวันนัด

3.ข้อมูลการจองห้องพิเศษจะถูกบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ :การจัดคิวห้องพิเศษ จะจัดคิวตามลำดับ ก่อน-หลัง เรียงลำดับตามวันที่จองห้อง

การเข้าพักในห้องพิเศษ

1.ผู้ป่วยต้องผ่านกระบวนการ Admit เข้าสู่หอผู้ป่วยสามัญก่อน เพื่อให้แพทย์ได้ตรวจและประเมินอาการขอ

ผู้ป่วยว่าสามารถเข้าพักในห้องพิเศษได้หรือไม่ การเข้าพักในห้องพิเศษ ผู้ป่วยต้องได้รับอนุญาตจากแพทย์

เจ้าของไข้

2.เจ้าหน้าที่ศูนย์จองห้องพิเศษ จะเป็นผู้ตรวจสอบเองว่าท่าน Admit อยู่หอผู้ป่วยใด และเมื่อถึงคิวท่าน

เจ้าหน้าที่ศูนย์จองห้องพิเศษจะประสานงานกับพยาบาลประจำหอผู้ป่วย เพื่อรับท่านเข้าพักในห้องพิเศษ

3.การจองห้องพิเศษล่วงหน้า สามารถจองได้ แด่ไม่ได้หมายความว่า เมื่อถึงวันที่ท่านมา Admit ท่านจะได้

ห้องพิเศษเลย ท่านต้องผ่านกระบวนการ Admit ตามข้อ 1 และข้อ 2 ก่อน และต้องมีห้องพิเศษที่ว่าง ในวัน

นั้น ๆ ด้วย (ไม่มีการสำรองห้อง) โดยที่คิวท่านจะเป็นลำดับต้น ๆ เรียงลำดับตามวันที่จองห้อง

 

 

 

 

 

คลินิกผิวหนัง และเลเซอร์

คลินิกผิวหนัง และเลเซอร์ โรงพยาบาลมหาสารคาม  DERMATOLOGY AND LASER CLINIC

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคผิวหนังทั่วไป เช่น ผื่น เชื้อรา สะเก็ดเงิน ผมร่วง ลมพิษ ความผิดปกติการเปลี่ยนเม็ดสีของผิวหนัง มะเร็งผิวหนัง ฯลฯ รวมทั้งเลเซอร์เพื่อความงาม   ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย รวมทั้งแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง และบุคลากรทางการแพทย์ที่มากด้วยประสบการณ์

บริการของเรา

 • ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคผิวหนังทั่วไป เช่น ผื่น เชื้อรา สะเก็ดเงิน ผมร่วง ลมพิษ ความผิดปกติการเปลี่ยนเม็ดสีของผิวหนัง มะเร็งผิวหนัง
 • ตรวจวิเคราะห์สภาพผิวและปัญหาด้านความงาม โดยแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง
 • กำจัดไฝ ฝ้าลึก กระ หูด ติ่งเนื้อ ขี้แมลงวัน
 • กำจัดขน
 • ลบรอยสัก ปานแดง ปานดำ
 • ยกกระชับหน้า ลดริ้วรอย แผลเป็นนูน แผลเป็นจากสิว
 • ปรับสภาพสีผิว จุดด่างดำ ใบหน้าคล้ำเสีย ทำหน้าใส
 • วิเคราะห์ปัญหา และรักษาด้านความงามครบวงจร โดยแพทย์เฉพาะทางที่ได้รับการรับรองโดยแพทยสภา และสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

วัน-เวลา การให้บริการ

ตรวจโรคผิวหนังทั่วไป โรคสะเก็ดเงิน และผมร่วง

วันจันทร์ , วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 น. – 16.00 น.

ตรวจวิเคราะห์สภาพผิวและปัญหาด้านความงาม

วันอังคาร , วันพุธ เวลา 08.00 น. – 16.00 น. และวันศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 043-711750 ต่อ 601

สถานที่ตั้ง

ห้องตรวจคลินิกแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาราชการ (ข้างห้องประชาสัมพันธ์) ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก

 

ขั้นตอนการรับบริการ

ตรวจโรคทั่วไป

 • คนไข้ใหม่ ตรวจโรคทั่วไป Refer พบแพทย์วันพฤหัสบดี
 • คนไข้ Laser รายใหม่ แนะนำตรวจวันอังคาร (เช้า)

 คนไข้ใหม่ / Refer / มาผิดนัด

 • กดรับบัตรคิวทำบัตร/ลงทะเบียน หน้าจุด เบอร์ 22 (ลงทะเบียน)
 • รอลงทะเบียนแยกห้องตรวจที่ห้องบัตร (ลงทะเบียนวางที่ตะกร้ารับใบนัดตรวจ)
 • นำบัตรลงทะเบียน ยื่นที่ห้องตรวจ ผิวหนังและเลเซอร์ เพื่อรับบัตรคิวเข้าพบแพทย์ตรวจ
 • นั่งพัก 10-15 นาที วัดความดันโลหิต / ชั่งน้ำหนัก / วัดส่วนสูง เพื่อนำข้อมูลลงทะเบียนซักประวัติ
 • พยาบาลซักประวัติ รับบัตรคิว รอเรียกเข้าตรวจห้องตรวจผิวหนังและเลเซอร์
 • เข้าตรวจพบแพทย์
 • รับใบสั่งยา / ใบนัด/คำแนะนำการปฏิบัติตัว
 • นำใบสั่งยาไปรับยาที่ห้องจ่ายยา เบอร์ 27 ข
 • กลับบ้าน

คนไข้นัด

 • ยื่นใบนัดในตะกร้า หน้าห้องตรวจผิวหนังและเลเซอร์
 • นั่งพัก 10-15 นาที วัดความดันโลหิต / ชั่งน้ำหนัก / วัดส่วนสูง เพื่อนำข้อมูลลงทะเบียนซักประวัติ
 • พยาบาลซักประวัติ รับบัตรคิว รอเรียกเข้าตรวจห้องตรวจผิวหนังและเลเซอร์
 • เข้าตรวจพบแพทย์
 • รับใบสั่งยา / ใบนัด/คำแนะนำการปฏิบัติตัว
 • นำใบสั่งยาไปรับยาที่ห้องจ่ายยา เบอร์ 27 ข
 • กลับบ้าน

คลินิกตรวจการนอนหลับ

คลินิกตรวจการนอนหลับ โรงพยาบาลมหาสารคาม

ให้คำปรึกษาเรื่องการนอนกรน หยุดหายใจขณะหลับ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โสต ศอ นาสิก  พร้อมทั้งมีเครื่องตรวจการนอนกรนที่ทันสมัยและครบครัน (Full polysomnography หรือ Sleep study type I ตามมาตรฐานของ the American Academy of Sleep Medicine (AASM) แห่งเดียวในจังหวัดมหาสารคาม) และมีการรักษาครบวงจรตั้งแต่การจี้ด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง การผ่าตัด ไปจนถึงการใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (Positive Airway Pressure: PAP)

 

วัน-เวลา การให้บริการ

 • คลินิกตรวจการนอนหลับ ทุกวันศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น
 • คลินิกหู คอ จมูก ในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
 • คลินิกหู คอ จมูก นอกเวลาราชการ  จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 16.00 – 20.00 น.

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 043-711750 ต่อ 169

สถานที่ตั้ง

คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก ,คลินิกตรวจการนอนหลับ ชั้น 2 อาคารสงฆ์อาพาธ

 

 

บทความที่น่าสนใจ   นอนกรน อย่านอนใจ

อุบัติเหตุ และฉุกเฉิน

หน่วยงานอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาสารคาม

พร้อมให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมใช้ และบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์

รวดเร็ว ปลอดภัย มีคุณภาพ พบเห็นอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร. 1669

บริการของเรา

 • ทีมแพทย์เฉพาะทาง พร้อมให้บริการและคำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง
 • พยาบาลวิชาชีพและพยาบาลฉุกเฉิน ผ่านการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ห้องฉุกเฉินและห้องสังเกตอาการที่ได้มาตรฐาน พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
 • อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ รวมทั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ทันสมัยและพร้อมใช้งาน
 • รถพยาบาลที่เพียบพร้อมทั้งบุคลากรและอุปกรณ์การแพทย์ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 043-711750 ต่อ

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1 อาคารอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน

 

10 อาการฉุกเฉินวิกฤตมีอะไรบ้าง พบคนป่วยรีบโทรแจ้ง 1669

1. หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
2. หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง
3. ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วม
4. เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง
5. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัด แบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักต่อเนื่องไม่หยุด
6. ได้รับบาดเจ็บ ต่อสมอง ต่อกระดูกสันหลังมีแขนขาอ่อนแรง มีบาดแผลที่เสียเลือดมาก ถูกไฟฟ้าแรงสูง แผลไฟไหม้บริเวณกว้าง
7. ถูกยิง ถูกแทง ที่ศีรษะ ลำตัว อวัยวะสาคัญ
8. งูพิษกัด ซึม หายใจลำบาก หนังตาตก
9.  ตั้งครรภ์และชัก ตกเลือดมาก มีน้ำเดิน เด็กโผล่
10. บาดเจ็บต่อดวงตาจากสารพิษ มองไม่ชัด

หลักการง่าย ๆ คือ เมื่อคิดว่ามีอาการฉุกเฉินเข้าข่าย 10 อาการดังกล่าวแล้ว ให้รีบโทรแจ้งขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่สายด่วน 1669 ทันที ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้รับการบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน เนื่องจากรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มีเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ในรถที่ได้รับการรับรอง มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งทางรถ อากาศยาน และเรือ และที่สำคัญคือจะลดการบาดเจ็บซ้ำ เนื่องจากมีทีมผู้ปฏิบัติการที่เชี่ยวชาญ ผ่านการฝึกอบรมในการช่วยชีวิต มีระบบการประสานงานที่ครอบคลุมรวดเร็ว และไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมยืนยันว่าผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยจะได้รับการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และได้มาตรฐานอย่างแน่นอน

 

 

คลินิกไตเทียม

“ไต”เป็นอวัยวะที่สำคัญทำหน้าที่กรองของเสีย, สารเคมี, สารพิษออกจากร่างกาย และยังควบคุมสมดุลของน้ำ, เกลือแร่ และความเป็นกรด-ด่างของเลือด รวมทั้งมีหน้าที่สร้างฮอร์โมนบางชนิดด้วย มีปัจจัยหลาย อย่างที่เป็นตัวการทำให้การทำงานของไตเสื่อมประสิทธิภาพลง เช่น โรคทางพันธุกรรมบางชนิด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ยา หรือสารเคมีต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีโรคที่เกิดขึ้นกับไตโดยตรง ได้แก่ โรคนิ่วในไต โรคไตอักเสบเรื้อรัง โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น

โรงพยาบาลมหาสารคาม จึงได้จัดตั้งคลินิกไตเทียม ให้บริการฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียมที่ทันสมัย อุปกรณ์การแพทย์ครบครัน บริการอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย รวดเร็ว และถูกต้อง เหมาะสมตามมาตรฐาน และจริยธรรมวิชาชีพ โดยทีมแพทย์ และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดูแลเอาใจใส่เสมือนญาติ

บริการของเรา

 • บริการฟอกเลือดล้างไต (Hemodialysis)
 • ขจัดสารพิษ สารเคมีหรือยาที่ได้รับเกินขนาด (Hemoperrfusion)
 • ให้บริการล้างไตในผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่มีปัญหาไตวายเฉียบพลัน และไตวายระยะสุดท้ายชนิดฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
 • การผ่าตัดเชื่อมต่อเส้นเลือดดำและแดงหรือใส่ท่อชั่วคราวเพื่อใช้ในการฟอกเลือด
 • การดึงน้ำออกจากร่างกายผู้ป่วยที่มีน้ำคั่งมากเกินไป

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 043-711750 ต่อ 155

สถานที่ตั้ง

 

จักษุวิทยา

หน่วยงานจักษุวิทยา

หน่วยงานจักษุวิทยาโรงพยาบาลมหาสารคาม ให้บริการและดูแลรักษาโรคทุกโรคและอาการต่างๆ เกี่ยวกับดวงตา โดยทีมจักษุแพทย์ของโรงพยาบาล พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา

บริการของเรา

  • การตรวจรักษาโรคทางตาทุกชนิด
  • ศูนย์รักษาจอตาลอกตัวด้วยเลเซอร์และผ่าตัด 
  • รักษาเบาหวานขึ้นตาด้วยเลเซอร์และผ่าตัด 
  • สลายต้อกระจกด้วยอัลตราซาวด์และใส่เลนส์ตาเทียมที่มีคุณภาพสูงทั้งระยะไกล กลางและใกล้ (
  • ผ่าตัดต่อท่อน้ำตา 
  • ตรวจจอประสาทตาและต้อหิน
  • ตรวจวัดสายตายตาประกอบแว่นตาและคอนแทคเลนส์โดยจักษุแพทย์ 
  • ศูนย์ตรวจสุขภาพตา 

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 043-711750

สถานที่ตั้ง

ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก

คลินิกอาชีวเวชกรรม

เปิดบริการ

จันทร์ พุธ ศุกร์       เวลา  8.30 – 12.00

อังคาร พฤหัสบดี    เวลา  6.30 – 12.00   (หน่วยงานนัดล่วงหน้า 6.30 – 8.30)

 

คลินิกอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม

จัดตั้งเพื่อการดูแลสุขภาพของคนวัยทำงาน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันโรค การรักษาโรคและการฟื้นฟูสุขภาพของคนวัยทำงาน ตรวจรักษาโดยทีมแพทย์ทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ แพทย์สหสาขา และทีมพยาบาลอาชีวเวชอนามัยที่มีประสบการณ์เน้นการวินิจฉัยจากการตรวจร่างกายผู้ป่วย วิเคราะห์ผลโดยห้องปฏิบัติการพร้อมด้วยเครื่องมือตรวจรักษาที่ทันสมัยได้มาตรฐาน HA

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูและส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษายังแพทย์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องจากโรคที่เกิดจากการทำงานส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ป้องกันได้ การแพทย์แขนงนี้จึงเน้นหนักไปทางการป้องกันโรคเป็นหลัก

ให้บริการดูแลรักษาสุขภาพ

 • ออกแบบโปรแกรมการตรวจสุขภาพและ ตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน
 • รักษาโรคที่เกิดจากการทำงาน, การตรวจความพร้อมในการทำงาน
 • การตรวจรักษาผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษจากงานอุตสาหกรรม
 • บริการฉีดวัคซีน
 • ให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย, สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
 • ให้ความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน, การปฐมพยาบาล และการให้สุขศึกษาเบื้องต้น

การบริการโปรแกรมตรวจสุขภาพต่างๆ ดังนี้

การตรวจสุขภาพพื้นฐาน

     1.เอกซเรย์ทรวงอก

     2.ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ (PE)

     3.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

     4.ตรวจปัสสาวะทั่วไป (UA)

 

การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย

    1.ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (AUDIOMETRY) 

    2.ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด (SPIRO METRY)

    3.ตรวจสายตาอาชีวอนามัย ( Vision Occupational Health )

 

 

การตรวจเลือด ( Blood Chemistry )

 1.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

  2.ตรวจระดับไขมันในเลือด

   – Cholesterol

   – Triglyceride

   – HDL-Cholesterol

   – LDL-Cholesterol

 3.ตรวจหาโรคไขข้ออักเสบ, โรคเก๊าท์ (URIC ACID)

 4.ตรวจการทำงานของไต (BUN, CREATININE)

 5.ตรวจการทำงานของตับ (BILIRUBIN, SGOT, SGPT, ALKALINE PHOSPHATASE)

 

 

การตรวจภูมิคุ้มกันวิทยา (SEROLOGY)

 • ตรวจหาเชื้อโรคกามโรค (VDRL)
 • ตรวจหาเชื้อเอดส์ (ANTI-HIV)
 • ตรวจหาไวรัสตับอักเสบ เอ, บี เช่น HBsAg, HBsAb, Anti-HBC
 • ตรวจหาสารแอมเฟตามีน (AMPHETAMINE)
 • ตรวจระดับสารต่างๆที่ตกค้างในร่างกาย เช่น โครเมียม, แคดเมียม, อลูมิเนียม, Benzine, Toluene, แอมโมเนีย, ไซยาไนท์, สังกะสี, นิกเกิ้ล, สไตลีน, ยาฆ่าหญ้า, ไซลีน, Methlyl Ethyl Ketone และสารอันตรายอื่นๆ

นอกจากนี้คลินิกอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม ยังให้บริการตรวจเยี่ยมโรงงานเพื่อประเมินความเสี่ยงโดยทีมแพทย์และพยาบาลอาชีวเวชศาสตร์  ให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ พร้อมมีทีมงานให้คำแนะนำ ทั้งก่อนและหลังการตรวจสุขภาพอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและบริการฉีดวัคซีน เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพทุกอาชีพสามารถทำงานได้อย่างปลอดโรค ปลอดภัย มีสภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพ

 • เพื่อให้มีโอกาสค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค โรคเรื้อรังและโรคที่เกิดจากการสัมผัสสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
 • เพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพ

 

โรคจากการประกอบอาชีพที่เป็นปัญหาในประเทศไทย มีดังนี้

 • อุบัติภัย / การบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพและการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ
 • โรคปอดจากการประกอบอาชีพ รวมถึงโรคระบบทางเดินหายใจต่างๆ เช่น โรคซิลิโคลิส, โรคบิสสิโนสิส และอาการระคายเคืองทางเดินหายใจ
 • โรคพิษจากสารโลหะหนัก เช่น โรคพิษตะกั่ว โรคพิษสารหนู ปรอท แมงกานีส
 • โรคพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช
 • โรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพ
 • ภาวะการได้ยินเสื่อมจากเสียงดัง
 • ภาวะเป็นพิษต่อระบบประสาท
 • โรคมะเร็งจากการประกอบอาชีพ
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ปัญหาสุขภาพจิตและความเครียดจากการทำงาน

 

ติดต่อเรา

โทรศัพท์  043-711750 ต่อ 295 , 306 

นายแพทย์มารุต ตำหนักโพธิ

แพทย์เฉพาะทาง สาขา เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

 

นายแพทย์มารุต ตำหนักโพธิ
นายแพทย์มารุต ตำหนักโพธิ