ครอบครัวเจริญศักดิ์ขจร บริจาคเงิน 2,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ ครอบครัวเจริญศักดิ์ขจร บริจาคเงิน 2,000,000 บาท 
โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ ครอบครัวเจริญศักดิ์ขจร บริจาคเงิน 2,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อใช้สนับสนุนการรักษาและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการ ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ
ในโอกาสนี้….โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ คุณยายระพิน เจริญศักดิ์ขจร และครอบครัวที่ได้ร่วมทำบุญอันยิ่งใหญ่แก่เพื่อนมนุษย์ ขอบุญกุศลนี้ส่งผลให้ คุณยายระพิน เจริญศักดิ์ขจร และครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง และเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป

คุณคณาวุฒิ อ่อนอินทร์  บริจาคเงิน 100,000 บาท   สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์  ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(27-9-2566)  ที่บริเวณหน้าอาคารอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม  นายแพท์ประเสริฐ  ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรพยาบาลมหาสารคาม  เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 100.000 บาท จากคุณคณาวุฒิ อ่อนอินทร์   ซึ่งมีจิตันเป็นกุศลร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์  ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมกันนี้ยังได้ แจกข้าวกล่อง น้ำดื่ม ไอศกรีม  500 ชุดให้แก่ผู้มารับบริการ และบุคลกรโรงพยาบาลมหาสารคาม

 

โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบคุณในน้ำใจ คุณฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม และครอบครัว บริจาคเงิน 20,000 บาท สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบคุณในน้ำใจ

คุณฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม  และครอบครัว บริจาคเงิน 20,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์  ให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม

ขอสดุดี ครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะผู้วายชนม์ ช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอความหวังเปลี่ยนอวัยวะ

    รายงานเคสบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลมหาสารคาม คือ ชายวัย อายุ 68 ปี ซึ่งมีภาวะเลือดออกในสมอง และเสียชีวิต ทั้งนี้ครอบครัวและญาติได้ยินยอมบริจาคดวงตาและอวัยวะทุกส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้ เพื่อใช้ปลูกถ่ายอวัยวะช่วยชีวิตผู้ป่วยที่กำลังรอความหวัง ซึ่งถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้าย ให้แก่ผู้วายชนม์
    นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลมหาสารคาม และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม จึงได้มอบหรีดเคารพศพแก่ครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะ เพื่อขอบพระคุณในบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้
ขอผลบุญกุศลอันยิ่งใหญ่จงบังเกิดแก่ครอบครัวผู้บริจาคด้วยเทอญ  บริจาคอวัยวะแก่เพื่อนมนุษย์ คือที่สุดแห่งการให้ (31-08-2566)

ครอบครัวเจริญศักดิ์ขจร บริจาคกล้องส่องตรวจ และผ่าตัดนิ่วในไต มูลค่า 630,000 บาท

ครอบครัวเจริญศักดิ์ขจร บริจาคกล้องส่องตรวจ และผ่าตัดนิ่วในไต
มูลค่า 630,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลมหาสารคาม

โดยมีคุณกันตา คำพอ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลมหาสารคามเป็นผู้แทนรับมอบ

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร.พานิชย์   บริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม มูลค่า 132,500 บาท

ที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก ชั้น  10  แพทย์หญิงจรัญญา  จุฬารี  รอผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ  โรงพยาบาลมหาสารคาม  เป็นผู้แทนรับมอบ เตียงฟฟ้า 3 ไก มูลค่า 61,000 บาท

M-basic flame  lll  มูลค่า 64,000  บาท  และรถเข็นผู้ป่วย มูลค่า  7,500 บาท   มูลค่ารวม 132,500 บาท

ผู้ใจบุญไม่ประสงค์ออกนาม บริจาค กล้องจุลทรรศน์ตรวจตา ชนิดลำแสงแคบ พร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล มูลค่า 850,000 บาท

ผู้ใจบุญไม่ประสงค์ออกนาม บริจาค กล้องจุลทรรศน์ตรวจตา ชนิดลำแสงแคบ พร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอล มูลค่า 850,000 บาท  ในกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้ง โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปี 2566 

โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

 

บริษัท น้ำมันตักสิลากรุ๊ป จำกัด  บริจาคเงิน  180,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

บริษัท น้ำมันตักสิลากรุ๊ป จำกัด  บริจาคเงิน  180,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ในกิจกรรมกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้ง โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปี 2566  โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

คุณสาวิตรี สำแดงเดช และคุณรัฐศาสตร์ เนื่องลี บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค รวมเป็นเงิน 7,000 บาท

(21-06-2566) คุณสาวิตรี สำแดงเดช และคุณรัฐศาสตร์ เนื่องลี บริจาคน้ำดื่ม ให้แก่ตึกคลอดโรงพยาบาลมหาสารคาม จำนวน 200 แพ็ค รวมเป็นเงิน 7,000 บาท

โรงพยาบาลมหาสารคาม

ด.ช.กฤติพงษ์ – ด.ช.ไกรวิชญ์ บุตรา บริจาคเงิน 10,000 บาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

ด.ช.กฤติพงษ์ – ด.ช.ไกรวิชญ์ บุตรา บริจาคเงิน 10,000 บาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ
ด.ช.กฤติพงษ์ – ด.ช.ไกรวิชญ์ บุตรา บริจาคเงิน 10,000 บาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีแพทย์หญิงสายพิณ ฤทธิโคตร แพทย์หญิงนลินี ยมศรีเคน และบุคลากร โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกันเป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังยิ้ม, โทรทัศน์, โรงพยาบาล และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, โรงพยาบาล และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, โรงพยาบาล และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, โรงพยาบาล และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ยา, โรงพยาบาล และ ข้อความ