คุณสมจิตร บุญใหญ่ ร้านเพื่อนายแม่ เฟอร์นิเจอร์  บริจาคเครื่องให้อากาศผสมอ๊อกซิเจนอัตราการไหลสูง AIRV O2 มูลค่า 250,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลมหาสารคาม

(2-4-2564)  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมรับมอบอ๊อกซิเจนอัตราการไหลสูง AIRV O2 มูลค่า 250,000 บาท จากคุณสมจิตร บุญใหญ่ ร้านเพื่อนายแม่ เฟอร์นิเจอร์   ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศล สนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

 

 

ครอบครัวเจริญศักดิ์ขจร บริจาครถพยาบาลมาตรฐานความปลอดภัยสูง มูลค่า 3,500,000 บาท

ครอบครัวเจริญศักดิ์ขจร บริจาครถพยาบาลมาตรฐานความปลอดภัยสูง คันแรกของ จ.มหาสารคาม มูลค่า 3,500,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
ครอบครัวเจริญศักดิ์ขจร บริจาครถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูงมาตรฐานความปลอดภัย 10G จำนวน 1 คัน มูลค่า 3,500,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะกรรมการบริหาร แพทย์ พยาบาลและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับมอบ
สำหรับรถพยาบาลคันนี้ เป็นรถที่มีเครื่องช่วยชีวิตขั้นสูง คันแรกของ จ.มหาสารคาม มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด มีการติดตั้งอุปกรณ์ประจำรถทุกรายการที่ได้รับมาตรฐานและผ่านการทดสอบความปลอดภัย 10G เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ประจำรถพยาบาล มีเครื่องช่วยชีวิตขั้นสูง เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า และระบบ Telemedicine ที่แพทย์สามารถตรวจรักษาผ่านกล้องวิดีโอ และ ตรวจสอบสัญญานชีพของผู้ป่วยในระหว่างเดินทาง เพิ่มปลอดภัยในการรับและส่งต่อผู้ป่วย ตลอดจนใช้การควบคุมขับขี่ด้วยระบบนำทาง GPS
ด้าน นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีของชาวมหาสารคาม ที่จะได้รับการรับและส่งต่อถึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยปลอดภัย ด้วยรถพยาบาลที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด โดยโรงพยาบาลมหาสารคาม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ครอบครัวเจริญศักดิ์ขจร ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานดูแลรักษาผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขอขอบพระคุณท่านผู้บริจาค และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย บันดาลให้ท่าน และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

คุณณสิกาญจน์ ทาสีดานิธิโรจน์ ที่ร่วมบริจาคเงินจำนวน 30,000 บ. เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ คุณณสิกาญจน์ ทาสีดานิธิโรจน์ ที่ร่วมบริจาคเงินจำนวน 30,000 บ. เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย โดยมีนางรัตติยา ทองสมบูรณ์ รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบ
ทั้งนี้คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขอขอบพระคุณท่านผู้บริจาค และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย บันดาลให้ท่าน และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

ครอบครัวสุทธิวารีบริจาคเงิน 1,000,000 บาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

รพ.มหาสารคาม ขอขอบพระคุณ ครอบครัวคุณธำรง สุทธิวารี และครอบครัวที่ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยต่าง ๆ ของโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ขอขอบพระคุณครอบครัวสุทธิวารี ที่มีจิตอันเป็นกุศลร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมกันนี้ ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

หอพักศรีวิโรจน์ บริจาคเงิน 100,000 บาท สนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลมหาสารคาม

(4-2-2564)  นางคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยนางกันตา คำพอ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมรับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากเจ้าของหอพักหอพักศรีวิโรจน์ ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม และอุทิศให้แก่คุณแม่อัมพร ศรีวิโรจน์

โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจึงขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

นพ.ไพบูลย์ อัศวธนบดี บริจาคเงิน 20,000 บาท สนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลมหาสารคาม

(1-2-2564)  นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม รับมอบเินบริจาคจำนวน 20,000 บาท จากนายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี อดีตรองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมกันนี้ยังได้บริจาคอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงวิกฤตโควิด-19 ระลอกที่ 2 ของจังหวัดมหาสารคามอีกด้วย

 

หจก.ไอสกาย คลีนิค (สำนักงานใหญ่) บริจาค เครื่องทำน้ำร้อน ตู้เย็น และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 3

หจก.ไอสกาย คลีนิค (สำนักงานใหญ่) บริจาค

–  เครื่องทำน้ำร้อนเย็น 2 เครื่อง ๆ ละ 4,900 บาท  รวม 9,800 บาท

– ตู้เย็น 1 เครื่อง มูลค่า  6,500 บาท

– เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 3 เครื่อง ๆ ละ 1500 บาท รวม 4500 บาท

 

รวมมูลค่าทั้งสิ้น  20,800  บาท

 

มอบพวงหรีดแก่ญาติผู้บริจาคอวัยวะ เพื่อแสดงความเสียใจแก่ผู้บริจาคอวัยวะ

(16-12-2563)  นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดมหสารคาม  ร่วมมอบพวงหรีดของโรงพยาบาลมหาสารคาม เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย แก่ญาติผู้บริจาคอวัยวะ เพื่อแสดงความเสียใจแก่ผู้บริจาคอวัยวะ  สำหรับผู้ที่จะแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลมหาสารคาม  โทร. 043-711750 ต่อ9151,9152   หรือ  081-965-431

 

 

หลวงปู่ชนะ อุตฺตมลาโภ บริจาคเงิน 300,000 บาท

หลวงปู่ชนะ อุตฺตมลาโภ เมตตาบริจาคเงิน 300,000 บาท จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ดูแลประชาชนผุ้เจ็บป่วย พระครูภาวนาสาธุกิจ (หลวงปู่ชนะ อุตฺตมลาโภ) จากวัดป่าภาวนสมณกิจ (วัดโนนหมากอื๋อ) บ้านเขวา ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม บริจาคเงิน 300,000 บาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ รพ.มหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบพระคุณหลวงปู่ชนะ อุตฺตมลาโภ เป็นอย่างสูง ที่เมตตาสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล และร่วมดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน – ผู้เจ็บป่วย มาอย่างต่อเนื่อง

รับมอบเงินบริจาค 20,000 บาท

นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม รับมอบเงินบริจาคจำนวน  20,000 บาท ในงานฌาปนกิจศพคุณศิรศักดิ์  ปิยวัชร์เวลา  พี่ชายนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น   ที่วัดสามัคคี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม