คุณสายพิณ สิทธิพล และครอบครัว บริจาคเงินซื้อโสตทัศนูปกรณ์

โรงพยาบาลมหาสารคาม 🙏ขอขอบพระคุณ🙏
คุณสายพิณ สิทธิพล และครอบครัว ได้บริจาคเงินซื้อโสตทัศนูปกรณ์ให้กับห้องประชุมกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาลโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
🙏ขอขอบพระคุณ🙏และขอให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคครั้งนี้ ​มีแต่ความสุข​ ความเจริญ​ สุขภาพ​แข็งแรง ​และมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรือง

คุณสิริมงคล สุวรรณธาดา  บริจาคเงิน  50,000 บาท  สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณสิริมงคล สุวรรณธาดา  บริจาคเงิน  50,000 บาท  สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลมหาสารคาม

โดยมี แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี  รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ  โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้

 

 

กลุ่มธุรกิจ ทีซีพี (TCP) บริจาคเครี่องมือทางการแพทย์ มูลค่ารวม 5,010,000 บาทให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมรับมอบชุดเครื่องมือตัดดูดชิ้นเนื้อในโพรงมดลูก พร้อมเครื่องจ่ายน้ำเพื่อควบคุมความดันในโพรงมดลูก มูลค่ารวม 3,250,000 บาท และเครื่องตรวจอวัยวะกายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ มูลค่า 1,7600,000 บาท จากกลุ่มธุรกิจ ทีซีพี (TCP) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

บริษัท เค.ที.แลนด์ จำกัดโดยคุณทรงยศ เอื้อวัฒนา

บริษัท เค.ที.แลนด์ จำกัดโดยคุณทรงยศ เอื้อวัฒนา
บริจาคเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบประมวลผล
มูลค่า 120,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลมหาสารคาม

พระครูวินัยวรญาณ (หลวงพ่อมนูญชัย มนุญฺญพโล) มอบเครื่องบริหารข้อเข้า และสะโพก CPM มูลค่า 230,000 บาท แก่ โรงพยาบาลมหาสารคาม

คณะบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมรับมอบเครื่องบริหารข้อเข้าแบบต่อเนื่อง เป็นเครื่องที่ช่วยในการฟื้นฟูสมรรถภาพของหัวเข่า และสะโพกมูลค่า 230,000 บาท ด้วยเมตตาจากพระครูวินัยวรญาณ (หลวงพ่อมนูญชัย มนุญฺญพโล) เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย(ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา(ธ) ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เนื่องในโอกาสมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล 69 ปี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลมหาสารคาม

 

คุณสุวนีย์ ศรีถาวรณ์ บริจาคเงิน 100,000 บาท สนับสนุนกองทุน โรงพยาบาลมหาสารคาม

แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากคุณสุวนีย์ ศรีถาวรณ์ เพื่อสนับสนุนกองทุน โรงพยาบาลมหาสารคาม

มูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาประเทศ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริจาคเงิน 10,000 บาท

มูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาประเทศ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริจาคเงิน 10,000 บาท เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลมหาสารคาม

โดยมีคุณนุชจรินทร์ ทองโรจน์ รองหัวหน้าพยาบาล ด้านจริยธรรม และกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

ผศ.ดร.ชาคร คัยนันทน์ และผศ.ดร.พิมพ์พรรณ คัยนันทน์ บริจาคเงิน 250,000 บาท

ผศ.ดร.ชาคร คัยนันทน์ และผศ.ดร.พิมพ์พรรณ คัยนันทน์ ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินงาน 250,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
 
 
นางคนึงนิจ ศีรษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 250,000 บาท โดย ผศ.ดร.ชาคร คัยนันทน์ และผศ.ดร.พิมพ์พรรณ คัยนันทน์ บริจาคในนามคุณพ่อชาญยุทธ คัยนันทน์ สืบเนื่องจากประทับใจในการให้บริการของโรงพยาบาลมหาสารคาม และมีความประสงค์ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน โดยทางคณะผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนขอขอบพระคุณในน้ำใจของท่านเป็นอย่างยิ่ง

โครงการดูแลพระอาพาธทั่วไทย มอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท

พระอาจารย์ธงชัย ธัมมกาโม เจ้าอาวาสวัดแดงประชาราษฎร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เจ้าของโครงการดูแลพระอาพาธทั่วไทยมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท พร้อมตู้บริจาคเพื่อดูแลพระภิกษุสงฆ์อาพาธ และสิ่งของเครื่องใช้ ให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนางคนึงนิจ ศรีษะโคตร  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้

พระอาจารย์ธงชัย ธัมมกาโม เจ้าของโครงการดูแลพระอาพาธทั่วไทย ได้เปิดเผยถึง “โครงการดูแลพระอาพาธทั่วไทย เป็นโครงการที่ จ.นนทบุรี ร่วมกับ คณะสงฆ์ จ.นนทบุรี จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ทั่วประเทศ โดยตนเป็นเหมือนสะพานบุญให้ญาติโยมได้มีโอกาสทำบุญช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร ที่อาพาธทั่วประเทศ กองทุนนี้จะนำเงินบริจาคและสิ่งของมามอบให้ทุกปี โดยญาติโยมคนไหนที่สนใจอยากร่วมทำบุญ สามารถร่วมบริจาคได้ที่ตู้บริจาค ซึ่งจะตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ”

 

บจก.สารคามไลคท์ติ้ง มอบอุปกรณ์ให้ยาระงับปวดแก่ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

บจก.สารคามไลคท์ติ้ง โดยเด็กหญิงอภิญารัตน์ พลายเพลิด
มอบอุปกรณ์ให้ยาระงับปวดแก่ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย จำนวน 100 ชุด มูลค่า 53,500 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมรับมอบในครั้งนี้