ร้านณัฐพบ จิวเวลรี่  บริจาคเงิน 300,000 บาท ซื้อเครื่องมือชุดผ่าตัดใหญ่ พื้นฐาน ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(2-6-2566)  นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม  รับมอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท  ซื้อเครื่องมือชุดผ่าตัดใหญ่ พื้นฐาน จากคุณนพพล ยอดกลาง และคุณสุภาวิดา  ศรีลำไย  ในนามร้านร้านณัฐพบ จิวเวลรี่  ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลร่วมสนับสนุนการดำเนินงานแก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

รศ.ดร นิตยา แซ่ซิ้ม มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคที่ดิน 8 ไร่ มูลค่า 3,120,000 บาท

รศ.ดร นิตยา แซ่ซิ้ม มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคที่ดิน 8 ไร่ มูลค่า 3,120,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งบริเวณที่ดินดังกล่าว ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม

 

ครอบครัวและญาติ คุณตาน้อย สนธิประสาท บริจาคเงิน 140,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

ครอบครัวและญาติ คุณตาน้อย สนธิประสาท บริจาคเงิน 140,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

ทีวัดนาควิชัย ตำบลตลาด อำเภอเมือมหาสารคาม  นายแพทย์เชาวลิต สงครามยศ  นายแพทย์เชี่ยวชาญโรงพยาลมหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคจำนวน 140,000 บาท จากครอบครัวและญาติ คุณตาน้อย สนธิประสาท เพื่ออุทิศส่วนกุศล และสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

 

โรงพยาบาลมหาสารคาม

คุณณัฏฐรี ระถี และคุณณัชชา คงสัญญีวรกุล บริจาคเงินจำนวน 500,999 บาท

คุณณัฏฐรี ระถี และคุณณัชชา คงสัญญีวรกุล ที่มีจิตเป็นกุศลบริจาคเงินจำนวน 500,999 บาท เพื่อจัดซื้อซื้อเครื่องฟอกไต เพื่อใช้บริการฟอกไตผู้ป่วยที่มารับบริการรักษา ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ

 

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

ผู้ใจบุญไม่ประสงค์ออกนาม   บริจาคเครื่องดมยาสลบ มูลค่า 850,000 บาท

ผู้ใจบุญไม่ประสงค์ออกนาม   บริจาคเครื่องดมยาสลบ มูลค่า 850,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของโรงพยาบาลมหาสารคาม

โดยมีคุณมนัสดา คำรินทร์  รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ด้านจริยธรรม และกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้

 

ครอบครัว ควรรติกุล บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์ ทางทาการแพทย์  มูลค่า 50,000  บาท 

ครอบครัว ควรรติกุล บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์ ทางทาการแพทย์  มูลค่า 50,000  บาท    เพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้แก่ ว่าที่ ร.ท. พิเชษฐ์   ควรรติกุล  โดยมีคุณมนัสดา คำรินทร์  รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ด้านจริยธรรม และกิจกรรมพิเสษ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณผดุงศักดิ์ ทองขัน และคุณรัตนาภรณ์ ชนะบุญ พร้อมครอบครัว บริจาคเตียงไฟฟ้า 3 ไกร จำนวน 5 เตียง รวมเป็นจำนวน 174,500 บาท

นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วยแพทย์หญิงจรัญญา  จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิ  ร่วมเป็นผู้แทนรับมอบ  เตียงไฟฟ้า 3 ไกร จำนวน 5 เตียง รวมเป็นจำนวน 174,500 บาท

จากคุณผดุงศักดิ์ ทองขัน และคุณรัตนาภรณ์ ชนะบุญ พร้อมครอบครัว  ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาาลมหาสารคาม

 

หจก.สารคามการไฟฟ้า บริจาคอุปกรณ์ผ่าตัดทอนซิล มูลค่า 260,000 บาท

(10-4-2566)  นายแพทย์ประเสริฐ  ศรีสารคาม  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม  เป็นผู้แทนรับมอบ อุปกรณ์ผ่าตัดทอนซิล มูลค่า 260,000 บาท  หจก.สารคามการไฟฟ้า  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มงานหู คอ จมูก โรงพยาบาลมหาสารคาม

คุณทวีพงษ์  วังศรีมงคล บริจาค “เครื่องมือใส่ท่อช่วยหายใจยาก (C-MAC video Laryngoscope)  มูลค่า 200,000  บาท

คุณทวีพงษ์  วังศรีมงคล บริจาค “เครื่องมือใส่ท่อช่วยหายใจยาก (C-MAC video Laryngoscope)  มูลค่า 200,000  บาท  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน แผนกวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

 

คุณเศาวริน อนันต์ศิริวัฒนา บริจาคเงินเพื่อซื้อครุภันฑ์ และอุปกรณ์สำหรับห้องพิเศษ มูลค่า 560,000 บาท

คุณเศาวริน อนันต์ศิริวัฒนา บริจาคเงินเพื่อซื้อครุภันฑ์ และอุปกรณ์สำหรับห้องพิเศษ มูลค่า 500,000 บาท
และบริจาคเงินซื้อกล้อง Video Conference ให้ห้องประชุมกลุ่มงานวิจัย และพัฒนาการพยาบาล มูลค่า 60,000 บาท
(7-3-2566) นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคามฃ พร้อมด้วยคุณวไลพร ปักเคระกา รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมรับมอบเงินบริจาค จากคุณเศาวริน อนันต์ศิริวัฒนา ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศล บริจาคเงินเพื่อซื้อครุภันฑ์ และอุปกรณ์สำหรับห้องพิเศษ มูลค่า 500,000 บาท
และบริจาคเงินซื้อกล้อง Video Conference ให้ห้องประชุมกลุ่มงานวิจัย และพัฒนาการพยาบาล มูลค่า 60,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของโรงพยาบาลมหาสารคาม