คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานมูลนิธิ “ไทยพึ่งไทย” บริจาคเงิน 150,000 บาท

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานมูลนิธิ “ไทยพึ่งไทย” บริจาคเงิน 150,000 บาท

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานมูลนิธิ “ไทยพึ่งไทย” บริจาคเงิน 150,000 บาท สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตาต้อกระจก โรงพยาบาลมหาสารคาม

(27-5-2560) ที่วัดหนองแก ต.ปะหลาน อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม นพ.สุรกิจ ยศพล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสาคาม  พร้อมด้วยคณะบุคลากรร่วมรับมอบเงินบริจาค 150,000 บาท จากคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานมูลนิธิ “ไทยพึ่งไทย” เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตาต้อกระจก โรงพยาบาลมหาสารคาม

ตามโครงการแก้วตาดวงใจ ซึ่งได้รักษาผู้ป่วยตาต้อกระจกไปกว่าแสนรายและโรคหัวใจกว่าหมื่นรายแล้ว โครงการนี้ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการจะร่วมคัดเลือกผู้ป่วยที่มีอาการหนักและไม่สามารถรอรับการรักษาตามระบบปกติได้ให้ได้เข้ารับการผ่าตัดหรือฉายรังสีนอกเวลาราชการ  โดยทางโครงการฯจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษานอกเวลาราชการ รวมทั้งการดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด

ครอบครัวอนันต์พินิจวัฒนา และคณะบริจาคอุปกรณ์การแพทย์

ครอบครัวอนันต์พินิจวัฒนา บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ และโทรทัศน์

ครอบครัวอนันต์พินิจวัฒนา และคณะ มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ และโทรทัศน์  มูลค่ารวมกว่า 40,969 บาท เพื่อสนันสนุบการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

(12-1-2560) ที่บริเวณหน้าห้องตรวจหู คอ จมูก ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์สุรกิจ ยศพล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ด้านหู คอ จมูก และโทรทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่ารวมกว่า 40,969 บาท จากครอบครัวอนันต์พินิจวัฒนา และคณะ ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลบริจาค เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

ซึ่งโอกาสนี้คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

 

 

หจก.สือศึกษามหาสารคาม บริจาคเครื่องทำน้ำเย็น

หจก.สือศึกษามหาสารคาม บริจาคเครื่องทำน้ำเย็น

หจก.สือศึกษามหาสารคาม บริจาคเครื่องทำน้ำเย็น 5 เครื่อง มูลค่า 45,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(13-12-2559) นายอัมพร เด่นเหมือนวงศ์ เจ้าของ  หจก.สือศึกษามหาสารคาม มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคเครื่องทำน้ำเย็น 5 เครื่อง มูลค่า 45,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนางจุฬาลักษณ์  ฝั้นศิริ รักษาการหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล เป็นผู้แทนรับมอบในครั้งนี้

บริษัท อีฮงมดแดงมอเตอร์ จำกัด มหาสารคาม มอบเครื่องช่วยหายใจ

บริษัท อีฮงมดแดงมอเตอร์ จำกัด มหาสารคาม มอบเครื่องช่วยหายใจ

บริษัท อีฮงมดแดงมอเตอร์ จำกัด มหาสารคาม มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 380,000 บาท

(21-10-2559) นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมรับมอบเครื่องช่วยหายใจจำนวน 1 เครื่อง มูลค่ากว่า 380,000 บาท จากคุณกงทอง ลิ้มสุวรรณ เจ้าของ บริษัท อีฮงมดแดงมอเตอร์ จำกัด จังหวัดมหาสารคาม โดยบริจาคให้แก่ โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อใช้ประโยชน์ช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป

ซึ่งโอกาสนี้คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

 

รับมอบเงินบริจาค

รับมอบเงินบริจาค 30,000 บาท ในพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่สำเภา เด่นเหมือนวงศ์

โรงพยาบาลมหาสารคามรับมอบเงินบริจาค จำนวน 30,000 บาท ในพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่สำเภา เด่นเหมือนวงศ์

(6-10-2559) นายสุขุม อุดชุมพิสัย เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เป็นผู้แทน รับมอบเงินบริจาค จำนวน 30,000 บาท ในพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่สำเภา เด่นเหมือนวงศ์ ซึ่งคณะลูกหลานและญาติมีจิตอันเป็นกุศล บริจาคเพื่อสมทบทุนกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

 

รับมอบเงินบริจาค จำนวน 30,000 บาท ในพิธีฌาปนกิจศพ พันจ่าอากาศเอกสมนึก ยังอยู่

รับมอบเงินบริจาค 30,000 บาท ในพิธีฌาปนกิจศพ พันจ่าอากาศเอกสมนึก ยังอยู่

โรงพยาบาลมหาสารคามรับมอบเงินบริจาค จำนวน 30,000 บาท ในพิธีฌาปนกิจศพ พันจ่าอากาศเอกสมนึก ยังอยู่

(29-9-2559) ที่เมรุวัดอภิสิทธิ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามเป็นผู้แทน รับมอบเงินบริจาค จำนวน 30,000 บาท ในพิธีฌาปนกิจศพ พันจ่าอากาศเอกสมนึก ยังอยู่ ซึ่งคณะลูกหลานและญาติมี จิตอันเป็นกุศลบริจาค เพื่อสมทบทุนกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

 

ร้านสายรุ้ง (โต๊ะจีน) จังหวัดกาฬสินธุ์ บริจาคเงิน 10,000 บาท

ร้านสายรุ้ง (โต๊ะจีน) จังหวัดกาฬสินธุ์ บริจาคเงิน 10,000 บาท

ร้านสายรุ้ง (โต๊ะจีน) จังหวัดกาฬสินธุ์ บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท  สมทบกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม

(12-9-2559) นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะบุคลากร ร่วมรับมอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท และหนังสือธรรมะ จากคุณกัลยวันต์ จันทร์เล็งโพธิ์ ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสมทบกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคามในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในห้องผ่าตัด และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ในอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 11 ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม

ซึ่งคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขอขอบพระคุณ และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

 

EXIM BANK สาขาขอนแก่น มอบอุปกรณ์ช่วยหายใจสำหรับโรคหอบหืด

EXIM BANK สาขาขอนแก่น มอบอุปกรณ์ช่วยหายใจสำหรับโรคหอบหืด

ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย EXIM BANK สาขาขอนแก่น มอบอุปกรณ์ช่วยหายใจสำหรับโรคหอบหืด (Thai Kid’s Spacer) จำนวน 450 ชิ้น แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(9-9-2559) นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบอุปกรณ์ช่วยหายใจสำหรับโรคหอบหืด (Thai Kid’s Spacer) จำนวน 450 ชิ้น จากธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย EXIM BANK สาขาขอนแก่น  ซึ่งสถาบันพลาสติกพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสาตร์ ได้ร่วมกันออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ช่วยหายใจสำหรับโรคหอบหืดเพื่อทดแทนการนำเข้า และผลิตให้ไปมอบกับโรงพยาบาลที่อยู่ต่างจังหวัด เพื่อแจกจ่ายให้กับเด็กด้อยโอกาส ที่ป่วยเป็นโรคหอบหืดต่อไป

 

ตามที่สถาบันพลาสติกได้รับมอบหมายจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในการดำเนินการโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อทดแทนการนำเข้า ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ได้มีพัฒนา คือ อุปกรณ์ช่วยหายใจสำหรับโรคหอบหืด (Thai Kid’s Spacer) ซึ่งเป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคหอบหืด โดยอุปกรณ์ตัวนี้มีการใช้งานที่มากขึ้นตามจำนวนของเด็กที่เกิดขึ้นทุกๆปี ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเด็กที่เกิดในประเทศไทยจะมีจำนวนปีละ 300,000 คน/ปี และป่วยเป็นโรคหอบหืดตั้งแต่เกิดอยู่ที่ 30% ของเด็กทั้งหมดที่เกิด ซึ่งเดิมทีเด็กที่ป่วยเป็นโรคหอบหืดจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ชอุปกรณ์ช่วยหายใจสำหรับโรคหอบหืดช่วยเหลือในการพ่นยาแก้อาการหอบหืด โดยอุปกรณ์ช่วยหายใจสำหรับโรคหอบหืดนั้นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาตกอยู่ที่ชุดละ 1,400 บาท และหากเทียบกับจำนวนประชากรเด็กที่ป่วยเป็นโรคหอบหืด จะต้องสั่งซื้ออุปกรณ์ช่วยหายใจสำหรับโรคหอบหืดรวมเป็นมูลค่าสูงถึง 140,000,000 บาท/ปี

 

 

หจก.ศรีสงวนชัย มอเตอร์ บริจาคเงิน 350,000 บาท

หจก.ศรีสงวนชัย มอเตอร์ บริจาคเงิน 350,000 บาท

หจก.ศรีสงวนชัย มอเตอร์ มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคเงิน 350,000 บาท สบทบกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม

(12-8-2559) นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 350,000 บาท จากคุณจันทะบูรณ์ แสนพา และครอบครัว เจ้าของ หจก.ศรีสงวนชัย มอเตอร์ ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสบทบกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาล ในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในห้องผ่าตัด และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ในอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 11 ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม

ซึ่งคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขอขอบพระคุณ และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

นายกสโมสรไลออนมหาสารคามบริจาคเงิน 200,000 บาท

นายกสมาคมไลออนส์จังหวัดมหาสารคาม บริจาคเงิน 200,000 บาท

นายกสมาคมไลออนส์จังหวัดมหาสารคาม บริจาคเงิน 200,000 บาท สมทบกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม

(5-8-2559) นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค 200,000 บาท จากคุณลักขณา เมธานิธิกุล นายกสมาคมไลออนส์จังหวัดมหาสารคาม เจ้าของ ห.จ.ก เมธานิธิกรุ๊ป ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสมทบกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม ในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในห้องผ่าตัด และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ในอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 11 ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม

ซึ่งคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขอขอบพระคุณ และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ