ชุดตรวจ ATK เมื่อใช้แล้วต้องแยก ทิ้ง ให้ถูกวิธี เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

📌ชุดตรวจ ATK เมื่อใช้แล้วต้องแยก ทิ้ง ให้ถูกวิธี เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
#กรมอนามัย #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
#โรงพยาบาลมหาสารคามเราพร้อมดูแลคุณ

สื่อเสียง : รอบรู้สู้โควิด 19 เกาะติดเสียงตามสาย (ภาษาพม่า)

https://multimedia.anamai.moph.go.th/associates/soundsportcovid-19_mm-mp3/

สื่อเสียงเรื่องโครงการรอบรู้สู้โควิด โกอินเตอร์ มีทั้งสิ้น 7 ภาษา 10 ตอน
ประกอบไปด้วย ภาษาใต้ ภาษากลาง ภาษาเหนือ ภาษาอีสาน ภาษากัมพูชา ภาษาลาว และภาษาพม่า

*คลิกที่ชื่อตอนเพื่อฟังและโหลดไฟล์*

สื่อเสียง : รอบรู้สู้โควิด 19 เกาะติดเสียงตามสาย (ภาษาลาว)

https://multimedia.anamai.moph.go.th/associates/soundsportcovid-19_la-mp3/

สื่อเสียงเรื่องโครงการรอบรู้สู้โควิด โกอินเตอร์ มีทั้งสิ้น 7 ภาษา 10 ตอน
ประกอบไปด้วย ภาษาใต้ ภาษากลาง ภาษาเหนือ ภาษาอีสาน ภาษากัมพูชา ภาษาลาว และภาษาพม่า

*คลิกที่ชื่อตอนเพื่อฟังและโหลดไฟล์*

 

สื่อเสียง : รอบรู้สู้โควิด 19 เกาะติดเสียงตามสาย (ภาษาไทยภาคกลาง)

https://multimedia.anamai.moph.go.th/associates/soundsportcovid-19_thc-mp3/

สื่อเสียงเรื่องโครงการรอบรู้สู้โควิด โกอินเตอร์ มีทั้งสิ้น 7 ภาษา 10 ตอน
ประกอบไปด้วย ภาษาใต้ ภาษากลาง ภาษาเหนือ ภาษาอีสาน ภาษากัมพูชา ภาษาลาว และภาษาพม่า

*คลิกที่ชื่อตอนเพื่อฟังและโหลดไฟล์*

สื่อเสียง : รอบรู้สู้โควิด 19 เกาะติดเสียงตามสาย (ภาษาไทยภาคใต้)

https://multimedia.anamai.moph.go.th/associates/soundsportcovid-19_ths-mp3/

สื่อเสียงเรื่องโครงการรอบรู้สู้โควิด โกอินเตอร์ มีทั้งสิ้น 7 ภาษา 10 ตอน
ประกอบไปด้วย ภาษาใต้ ภาษากลาง ภาษาเหนือ ภาษาอีสาน ภาษากัมพูชา ภาษาลาว และภาษาพม่า

*คลิกที่ชื่อตอนเพื่อฟังและโหลดไฟล์*

สื่อเสียง : รอบรู้สู้โควิด 19 เกาะติดเสียงตามสาย (ภาษาไทยภาคเหนือ)

https://multimedia.anamai.moph.go.th/associates/soundsportcovid-19_thn-mp3/

สื่อเสียงเรื่องโครงการรอบรู้สู้โควิด โกอินเตอร์ มีทั้งสิ้น 7 ภาษา 10 ตอน
ประกอบไปด้วย ภาษาใต้ ภาษากลาง ภาษาเหนือ ภาษาอีสาน ภาษากัมพูชา ภาษาลาว และภาษาพม่า

*คลิกที่ชื่อตอนเพื่อฟังและโหลดไฟล์*