ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รายการ น้ำยาล้างเครื่องมือ (RAPID MULTI ENZYME) 5 ลิตร จำนวน 220 แกลลอน

เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ประกาศเผยแพร่แผน น้ำยาล้างเครื่องมือ 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการชุดเครื่องมือตรวจหู คอ จมูก วีดิทัศน์ชุดกลาง โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ ชุดเครื่องมือตรวจหู

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock wave) แบบ Focused โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการกล้องส่องตรวจโพรงมดลูกพร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณชนิดไฟเบอร์ออฟติค โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน กล้องส่องตรวจโพรงมดลูก