ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน เครื่องดมยาสลบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ

ประกาศเผยแพร่แผน เครื่องตรวจอวัยวะภายใน
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 โครงการ

ประกาศเผยแพร่แผน ครุภัณฑ์การแพทย์ 5 โครงการ
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

ตามเอกสารแนประกาศเผยแพร่แผน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ
บมาพร้อมนี้

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๒ เครื่อง

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน เครื่องตรวจอวัยวะภายใน