ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาปฏิบัติงานตัดและทำสไลด์ชิ้นเนื้อ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาปฏิบัติงานตัดและทำสไลด์

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาระบบหลอดเลือดและหัวใจ จำนวน 3 รายการ

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อกลุ่มยาระบบหลอดเลือดและหัวใจ จำนวน 3 รายการ