ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 6 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการกล้องส่องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อนชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศแผนกล้องส่องตรวจ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศแผนครุภัณฑ์ 5 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 รายการรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน รถตู้