ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ (Patient Monitor)

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศแผน เครื่องติดตาม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด

ประกาศเผยแพร่แผน เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการเครื่องติดตามเสียงหัวใจเด็กในครรภ์และวัดการหดรัดตัวของมดลูกแบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน เครื่องติดตามเสียงหัวใจเด็กในครรภ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดใหญ่ แยกจอ

ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน เครื่องช่วยหายใจ แยกจอ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ

ประกาศเผยแพร่แผน เครื่องตรวจอวัยวะภายใน 2 หัวตรวจ
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ปี2566