เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม

สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มเพื่อ 06 มหาสารคาม บริจาคเงิน

สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มเพื่อ 06 มหาสารคาม บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม

(2-3-2559)  ที่ห้องประชุมแพทย์ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับคณะผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยกลุ่มแรก คือ ศูนย์ประสานงานสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม บริจาคจำนวนเงิน 45,000 บาท และกลุ่มที่สอง คือ กลุ่มเพื่อ 06 มหาสารคาม บริจาคจำนวนเงิน 26,000 บาท ซึ่งเงินจากการบริจาคครั้งนี้จะได้นำเข้าสู่กองทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อไป

นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า โรงพยาบาลมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช  2490  เริ่มก่อสร้างบนเนื้อที่ 12 ไร่เศษ ตั้งอยู่เลขที่ 168 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับการโอนที่ดินจากสถานีสุขศาลาของเทศบาลเมืองมหาสารคาม มีนายแพทย์บรรลุ  ศิริพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามท่านแรก

จากการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลได้ขยายพื้นที่จนปัจจุบันมีเนื้อที่ 30 ไร่เศษ และยกระดับเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับสูง ที่มีขนาด 522 เตียง โดยมีนายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล และดำเนินงานโดยมีวิสัยทัศน์   “โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูงของประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2560”  ยึดมั่นในปรัชญา  “เชี่ยวชาญวิชาการ คุณภาพมาตรฐาน บริการดุจญาติมิตร”

ปัจจุบันโรงพยาบาลมหาสารคาม มีการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและอาคารบริการ หลายหลังซึ่งแต่ละหลังมีความคีบหน้าและใกล้แล้วเสร็จ โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คสล. 11 ชั้น ปัจจุบันโครงสร้างอาคารได้ก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาดอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ซึ่งต้องใช้งบประมาณสูง ไม่ว่าจะเป็น เครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตรกำหนดรอบ เครื่องควบคุมการใช้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด เครื่องวัดความดันโลหิต ชุดส่งตรวจหลอดลมคอตู้อบเด็ก และเครื่องอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยอื่นๆ อีกจำนวนมาก ดังนั้น โรงพยาบาลมหาสารคามจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมบริจาคเงิน สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เผื่อใช้ในห้องผ่าตัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 11 ชั้น โดยสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบริจาคได้ที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม โทรศัพท์ 043-740-993 โดยน้ำใจจากการบริจาคของท่าน จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ต่อยอดความสุขแก่ประชาชนผู้เจ็บป่วยอีกมากมายต่อไป