การจัดการข้อร้องเรียน

การจัดการข้อร้องเรียน

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการข้อร้องเรียน

ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30น.

ณ ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

กลุ่มเป้าหมาย
1.หัวหน้าหอผู้ป่วย
2.หัวหน้าหน่วยงาน
3.เวรตรวจการและผู้สนใจสามารถส่งรายชื่อเข้าร่วมประชุมตามลิงค์ด้านล่างค่ะ

https://docs.google.com/forms/d/1pBj59EyN6mdCVtVCprh2eY7wXCYjBxRQcn2gNaxceIM/edit

 

การจัดการข้อร้องเรียน