คุณสุภาณี วงชารี พร้อมครอบครัวบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 20,000 บาท  เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม

คุณสุภาณี วงชารี บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณสุภาณี วงชารี พร้อมครอบครัวบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 20,000 บาท  เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม

(9-6-2560) นางจุฬาลักษณ์ ฝั้นศริริ รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะบุคลากร  ร่วมรับมอบเตียงระบบไฟฟ้า 1 หลัง เตียงลม 1 หลัง และเครื่อง Sution 1 เครื่อง มูลค่ากว่า 20,000 บาท จากคุณสุภาณี วงชารี พร้อมครอบครัว ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลเพื่ออุทิศให้แด่ คุณยายสดี สมสุข  และเพื่อสนันสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

ซึ่งโอกาสนี้คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ