คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานมูลนิธิ “ไทยพึ่งไทย” บริจาคเงิน 150,000 บาท

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานมูลนิธิ “ไทยพึ่งไทย” บริจาคเงิน 150,000 บาท

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานมูลนิธิ “ไทยพึ่งไทย” บริจาคเงิน 150,000 บาท สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตาต้อกระจก โรงพยาบาลมหาสารคาม

(27-5-2560) ที่วัดหนองแก ต.ปะหลาน อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม นพ.สุรกิจ ยศพล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสาคาม  พร้อมด้วยคณะบุคลากรร่วมรับมอบเงินบริจาค 150,000 บาท จากคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานมูลนิธิ “ไทยพึ่งไทย” เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตาต้อกระจก โรงพยาบาลมหาสารคาม

ตามโครงการแก้วตาดวงใจ ซึ่งได้รักษาผู้ป่วยตาต้อกระจกไปกว่าแสนรายและโรคหัวใจกว่าหมื่นรายแล้ว โครงการนี้ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการจะร่วมคัดเลือกผู้ป่วยที่มีอาการหนักและไม่สามารถรอรับการรักษาตามระบบปกติได้ให้ได้เข้ารับการผ่าตัดหรือฉายรังสีนอกเวลาราชการ  โดยทางโครงการฯจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษานอกเวลาราชการ รวมทั้งการดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด