บริจาคเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น และตู้เย็น

บริจาคเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น และตู้เย็น

ทพญ.นัชนพ รัตนเดชสกุล หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ โรงยาบาลมหาสารคาม มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง และนพ.เฉลิมพล- พญ.นิภาพร บุญพรหมธีรกุล บริจาคตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง แก่ห้องผ่าตัดชั้น 5 อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งมีคณะเจ้าหน้าในหน่วยงานร่วมรับมอบในครั้งนี้

ธกส. สาขาจังหวัดมหาสารคาม มอบตู้เย็นให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

ธกส.สาขาจังหวัดมหาสารคาม มอบตู้เย็น

ธกส. สาขาจังหวัดมหาสารคาม มอบตู้เย็นให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล

(12-5-2559) นายจิรวัฒน์ โลหะ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  จังหวัดมหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกันมอบตู้เย็นมูลค่า 8,900 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบ