นายแพทย์วีระศักดิ์  ศรีชวนชื่นสกุล บริจาค เครื่องมือผ่าตัด ไซนัสและโพรงจมูก  มูลค่า 100,000 บาท  

(9-7-2564) นายแพทย์วีระศักดิ์  ศรีชวนชื่นสกุล อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระยุพราชเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  บริจาค เครื่องมือผ่าตัด ไซนัสและโพรงจมูก  มูลค่า 100,000 บาท  ให้แก่ห้องผ่าตัดโรงพยาบาล  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่าน โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

ซึ่งคณะผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน ขอขอบพระคุณนายแพทย์วีระศักดิ์  ศรีชวนชื่นสกุล และครอบครัว ที่มีจิตอันเป็นกุศลร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมกันนี้ ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ