รศ.ดร นิตยา แซ่ซิ้ม มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคที่ดิน 8 ไร่ มูลค่า 3,120,000 บาท

รศ.ดร นิตยา แซ่ซิ้ม มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคที่ดิน 8 ไร่ มูลค่า 3,120,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งบริเวณที่ดินดังกล่าว ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม