หจก.อิสานเฟอร์นิเจอร์ บริจาคเงิน

หจก.อิสานเฟอร์นิเจอร์ บริจาคเงิน 200,000 บาท

หจก.อิสานเฟอร์นิเจอร์ บริจาคเงิน 200,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(26-6-2561)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท จากคุณอมรรัตน์ นวนิลไนยกุล และคุณสุภาพร นวนิลไนยกุล เจ้าของหจก.อิสานเฟอร์นิเจอร์  ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศล เพื่อสมทบกองทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม  โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจึงขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

 

คุณสุเทพ – คุณหยกแก้ว ดวงจันทร์ โชติ บริจาคเงิน

คุณสุเทพ – คุณหยกแก้ว ดวงจันทร์ โชติ บริจาคเงิน 200,000 บาท

คุณสุเทพ – คุณหยกแก้ว ดวงจันทร์ โชติ พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน 200,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(6-3-2561)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท จากคุณสุเทพ – คุณหยกแก้ว ดวงจันทร์โชติ พร้อมครอบครัว ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศล เพื่อสมทบกองทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม  โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจึงขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

 

 

 

คุณพ่อเอี่ยม-คุณแม่รุจิ  ระวิโรจน์  บริจาคเงิน

คุณพ่อเอี่ยม-คุณแม่รุจิ  ระวิโรจน์  บริจาคเงิน 200,000 บาท

คุณพ่อเอี่ยม-คุณแม่รุจิ  ระวิโรจน์  พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน 200,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(21-2-2561)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท จากคุณพ่อเอี่ยม-คุณแม่รุจี  ระวิโรจน์ พร้อมครอบครัว ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศล เพื่อสมทบกองทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม  โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจึงขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

 

 

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที และครอบครัวจงชูวณิชย์ บริจาคเงิน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที และครอบครัวจงชูวณิชย์ บริจาคเงิน 200,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที และครอบครัวจงชูวณิชย์ ร่วมกันบริจาคเงิน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ รพ.มหาสารคาม

(18-12-2560)  คุณวินัย จงชูวณิชย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม คุณวิสูตร จงชูวณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลบรบือ และครอบครัวจงชูวณิชย์ ที่ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ

หจก.สารคามการไฟฟ้าบริจาคเงิน

หจก.สารคามการไฟฟ้าบริจาคเงิน 100,000 บาท

หจก.สารคามการไฟฟ้าบริจาคเงิน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(7-11-2560)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากหจก.สารคามการไฟฟ้า ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ พร้อมกันนี้ยังได้จัดตั้งโรงทานอาหารและน้ำดื่มแจกจ่ายแก่ประชาชนที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคามอีกด้วย

สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม บริจาคเงิน 100,000 บาท และหจก.ศรีสงวนชัยมอเตอร์ บริจาคเงิน 50,000 บาท

สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคามบริจาคเงิน 100,000 บาท และหจก.ศรีสงวนชัยมอเตอร์ บริจาคเงิน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(22-7-2560) ที่ศาลารัตนโกสินทร์ 200 ปี ภายในสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล รองผู้อำนวยการด้านตติยภูมิฯ โรงพยาบาลมหารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคจากสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคามบริจาคเงิน 100,000 บาท และหจก.ศรีสงวนชัยมอเตอร์ บริจาคเงิน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

 

 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานมูลนิธิ “ไทยพึ่งไทย” บริจาคเงิน 150,000 บาท

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานมูลนิธิ “ไทยพึ่งไทย” บริจาคเงิน 150,000 บาท

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานมูลนิธิ “ไทยพึ่งไทย” บริจาคเงิน 150,000 บาท สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตาต้อกระจก โรงพยาบาลมหาสารคาม

(27-5-2560) ที่วัดหนองแก ต.ปะหลาน อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม นพ.สุรกิจ ยศพล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสาคาม  พร้อมด้วยคณะบุคลากรร่วมรับมอบเงินบริจาค 150,000 บาท จากคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานมูลนิธิ “ไทยพึ่งไทย” เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตาต้อกระจก โรงพยาบาลมหาสารคาม

ตามโครงการแก้วตาดวงใจ ซึ่งได้รักษาผู้ป่วยตาต้อกระจกไปกว่าแสนรายและโรคหัวใจกว่าหมื่นรายแล้ว โครงการนี้ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการจะร่วมคัดเลือกผู้ป่วยที่มีอาการหนักและไม่สามารถรอรับการรักษาตามระบบปกติได้ให้ได้เข้ารับการผ่าตัดหรือฉายรังสีนอกเวลาราชการ  โดยทางโครงการฯจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษานอกเวลาราชการ รวมทั้งการดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด

ร้านสายรุ้ง (โต๊ะจีน) จังหวัดกาฬสินธุ์ บริจาคเงิน 10,000 บาท

ร้านสายรุ้ง (โต๊ะจีน) จังหวัดกาฬสินธุ์ บริจาคเงิน 10,000 บาท

ร้านสายรุ้ง (โต๊ะจีน) จังหวัดกาฬสินธุ์ บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท  สมทบกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม

(12-9-2559) นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะบุคลากร ร่วมรับมอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท และหนังสือธรรมะ จากคุณกัลยวันต์ จันทร์เล็งโพธิ์ ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสมทบกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคามในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในห้องผ่าตัด และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ในอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 11 ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม

ซึ่งคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขอขอบพระคุณ และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

 

หจก.ศรีสงวนชัย มอเตอร์ บริจาคเงิน 350,000 บาท

หจก.ศรีสงวนชัย มอเตอร์ บริจาคเงิน 350,000 บาท

หจก.ศรีสงวนชัย มอเตอร์ มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคเงิน 350,000 บาท สบทบกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม

(12-8-2559) นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 350,000 บาท จากคุณจันทะบูรณ์ แสนพา และครอบครัว เจ้าของ หจก.ศรีสงวนชัย มอเตอร์ ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสบทบกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาล ในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในห้องผ่าตัด และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ในอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 11 ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม

ซึ่งคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขอขอบพระคุณ และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

นายกสโมสรไลออนมหาสารคามบริจาคเงิน 200,000 บาท

นายกสมาคมไลออนส์จังหวัดมหาสารคาม บริจาคเงิน 200,000 บาท

นายกสมาคมไลออนส์จังหวัดมหาสารคาม บริจาคเงิน 200,000 บาท สมทบกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม

(5-8-2559) นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค 200,000 บาท จากคุณลักขณา เมธานิธิกุล นายกสมาคมไลออนส์จังหวัดมหาสารคาม เจ้าของ ห.จ.ก เมธานิธิกรุ๊ป ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสมทบกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม ในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในห้องผ่าตัด และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ในอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 11 ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม

ซึ่งคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขอขอบพระคุณ และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ