สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณกิ่งชฎา พิมพิสนธิ์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน 20,000 บาท

คุณกิ่งชฎา พิมพิสนธิ์ พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน 20,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(17-10-2561)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาท จากคุณกิ่งชฎา พิมพิสนธิ์ พร้อมครอบครัว ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศล ในการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม  โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจึงขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประกา

 

คุณวิชิต เจริญศักดิ์ขจร  บริจาคเครื่องช่วยหายใจและบริจาคเงินสมทบทุนสร้างห้องพิเศษ

คุณวิชิต เจริญศักดิ์ขจร  บริจาคเครื่องช่วยหายใจและบริจาคเงินสมทบทุนสร้างห้องพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม    มูลค่า  880,000 บาท

(12-10-2561)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องช่วยหายใจมูลค่า 380,000 บาท  และบริจาคเงินสมทบทุนสร้างห้องพิเศษ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาสารคาม   จำนวน 500,000 บาท จากคุณวิชิต เจริญศักดิ์ขจร  และครอบครัว ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลมหาสารคาม

โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจึงขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

คุณฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ และครอบครัว บริจาคเงิน 10,000 บาท

คุณฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม จำนวน 10,000 บาท

(7-10-2561) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาท  ในการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจึงขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

 

คุณรจนา คงวรเวชกุล เสมียนตราจังหวัดมหาสารคาม และครอบครัว มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท

(22-9-2561) คุณรจนา คงวรเวชกุล เสมียนตราจังหวัดมหาสารคาม และครอบครัว มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและผู้มารับบริการ โดยมีนายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะบุคลากรร่วมรับมอบ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มูลนิธิคุณวีโรกุศลสงเคราะห์ (เอ็ง เต็ก ตึ๊ง) มหาสารคาม บริจาคเงิน 10,000 บาท

มูลนิธิคุณวีโรกุศลสงเคราะห์ (เอ็ง เต็ก ตึ๊ง) มหาสารคาม บริจาคเงิน 10,000 บาท

มูลนิธิคุณวีโรกุศลสงเคราะห์ (เอ็ง เต็ก ตึ๊ง) มหาสารคาม บริจาคเงิน 10,000 บาท สมทบทุนจัดซื้อรถยนต์ออกหน่วยเยี่ยมผู้ป่วยนอก รพ.มหาสารคาม

(11-7-2561) แพทย์หญิงเบจวรรณ ธรรมปัญญวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมเป็นผู้แทนรับมอบเงิน จำนวน 10,000 บาท จากคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคุณวีโรกุศลสงเคราะห์ (เอ็ง เต็ก ตึ๊ง) มหาสารคาม เพื่อสมทบทุนซื้อรถเยี่ยมผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

หจก.อิสานเฟอร์นิเจอร์ บริจาคเงิน

หจก.อิสานเฟอร์นิเจอร์ บริจาคเงิน 200,000 บาท

หจก.อิสานเฟอร์นิเจอร์ บริจาคเงิน 200,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(26-6-2561)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท จากคุณอมรรัตน์ นวนิลไนยกุล และคุณสุภาพร นวนิลไนยกุล เจ้าของหจก.อิสานเฟอร์นิเจอร์  ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศล เพื่อสมทบกองทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม  โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจึงขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

 

คุณสุเทพ – คุณหยกแก้ว ดวงจันทร์ โชติ บริจาคเงิน

คุณสุเทพ – คุณหยกแก้ว ดวงจันทร์ โชติ บริจาคเงิน 200,000 บาท

คุณสุเทพ – คุณหยกแก้ว ดวงจันทร์ โชติ พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน 200,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(6-3-2561)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท จากคุณสุเทพ – คุณหยกแก้ว ดวงจันทร์โชติ พร้อมครอบครัว ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศล เพื่อสมทบกองทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม  โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจึงขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

 

 

 

คุณพ่อเอี่ยม-คุณแม่รุจิ  ระวิโรจน์  บริจาคเงิน

คุณพ่อเอี่ยม-คุณแม่รุจิ  ระวิโรจน์  บริจาคเงิน 200,000 บาท

คุณพ่อเอี่ยม-คุณแม่รุจิ  ระวิโรจน์  พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน 200,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(21-2-2561)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท จากคุณพ่อเอี่ยม-คุณแม่รุจี  ระวิโรจน์ พร้อมครอบครัว ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศล เพื่อสมทบกองทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม  โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจึงขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

 

 

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที และครอบครัวจงชูวณิชย์ บริจาคเงิน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที และครอบครัวจงชูวณิชย์ บริจาคเงิน 200,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที และครอบครัวจงชูวณิชย์ ร่วมกันบริจาคเงิน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ รพ.มหาสารคาม

(18-12-2560)  คุณวินัย จงชูวณิชย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม คุณวิสูตร จงชูวณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลบรบือ และครอบครัวจงชูวณิชย์ ที่ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ

หจก.สารคามการไฟฟ้าบริจาคเงิน

หจก.สารคามการไฟฟ้าบริจาคเงิน 100,000 บาท

หจก.สารคามการไฟฟ้าบริจาคเงิน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(7-11-2560)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากหจก.สารคามการไฟฟ้า ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ พร้อมกันนี้ยังได้จัดตั้งโรงทานอาหารและน้ำดื่มแจกจ่ายแก่ประชาชนที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคามอีกด้วย