สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม บริจาคเงิน 100,000 บาท และหจก.ศรีสงวนชัยมอเตอร์ บริจาคเงิน 50,000 บาท

สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคามบริจาคเงิน 100,000 บาท และหจก.ศรีสงวนชัยมอเตอร์ บริจาคเงิน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(22-7-2560) ที่ศาลารัตนโกสินทร์ 200 ปี ภายในสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล รองผู้อำนวยการด้านตติยภูมิฯ โรงพยาบาลมหารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคจากสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคามบริจาคเงิน 100,000 บาท และหจก.ศรีสงวนชัยมอเตอร์ บริจาคเงิน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

 

 

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานมูลนิธิ “ไทยพึ่งไทย” บริจาคเงิน 150,000 บาท

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานมูลนิธิ “ไทยพึ่งไทย” บริจาคเงิน 150,000 บาท

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานมูลนิธิ “ไทยพึ่งไทย” บริจาคเงิน 150,000 บาท สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตาต้อกระจก โรงพยาบาลมหาสารคาม

(27-5-2560) ที่วัดหนองแก ต.ปะหลาน อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม นพ.สุรกิจ ยศพล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสาคาม  พร้อมด้วยคณะบุคลากรร่วมรับมอบเงินบริจาค 150,000 บาท จากคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานมูลนิธิ “ไทยพึ่งไทย” เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตาต้อกระจก โรงพยาบาลมหาสารคาม

ตามโครงการแก้วตาดวงใจ ซึ่งได้รักษาผู้ป่วยตาต้อกระจกไปกว่าแสนรายและโรคหัวใจกว่าหมื่นรายแล้ว โครงการนี้ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการจะร่วมคัดเลือกผู้ป่วยที่มีอาการหนักและไม่สามารถรอรับการรักษาตามระบบปกติได้ให้ได้เข้ารับการผ่าตัดหรือฉายรังสีนอกเวลาราชการ  โดยทางโครงการฯจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษานอกเวลาราชการ รวมทั้งการดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัด

ร้านสายรุ้ง (โต๊ะจีน) จังหวัดกาฬสินธุ์ บริจาคเงิน 10,000 บาท

ร้านสายรุ้ง (โต๊ะจีน) จังหวัดกาฬสินธุ์ บริจาคเงิน 10,000 บาท

ร้านสายรุ้ง (โต๊ะจีน) จังหวัดกาฬสินธุ์ บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท  สมทบกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม

(12-9-2559) นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะบุคลากร ร่วมรับมอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท และหนังสือธรรมะ จากคุณกัลยวันต์ จันทร์เล็งโพธิ์ ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสมทบกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคามในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในห้องผ่าตัด และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ในอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 11 ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม

ซึ่งคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขอขอบพระคุณ และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

 

หจก.ศรีสงวนชัย มอเตอร์ บริจาคเงิน 350,000 บาท

หจก.ศรีสงวนชัย มอเตอร์ บริจาคเงิน 350,000 บาท

หจก.ศรีสงวนชัย มอเตอร์ มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคเงิน 350,000 บาท สบทบกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม

(12-8-2559) นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 350,000 บาท จากคุณจันทะบูรณ์ แสนพา และครอบครัว เจ้าของ หจก.ศรีสงวนชัย มอเตอร์ ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสบทบกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาล ในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในห้องผ่าตัด และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ในอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 11 ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม

ซึ่งคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขอขอบพระคุณ และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

นายกสโมสรไลออนมหาสารคามบริจาคเงิน 200,000 บาท

นายกสมาคมไลออนส์จังหวัดมหาสารคาม บริจาคเงิน 200,000 บาท

นายกสมาคมไลออนส์จังหวัดมหาสารคาม บริจาคเงิน 200,000 บาท สมทบกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม

(5-8-2559) นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค 200,000 บาท จากคุณลักขณา เมธานิธิกุล นายกสมาคมไลออนส์จังหวัดมหาสารคาม เจ้าของ ห.จ.ก เมธานิธิกรุ๊ป ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสมทบกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม ในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในห้องผ่าตัด และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ในอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 11 ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม

ซึ่งคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขอขอบพระคุณ และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

 

 

 

1 นพ.ภีม เอี่ยมประไพ บริจาคเงิน 2 หมื่นบาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ภีม เอี่ยมประไพ บริจาคเงิน  20,000 บาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภีม เอี่ยมประไพ  อาจารย์ประจำคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน  20,000 บาท  เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม

(1-8-2559) นายแพทย์พรชัย พัวรัตนอรุณกร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน และการคลังโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท จาก พร้อมครอบครัว มีจิตอันเป็นกุศลร่วมสมทบกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม

ซึ่งทางคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ต้องขอขอบพระคุณ และขออวยพรให้กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่แข็งแรง และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

 

 

คุณสอางค์ บัณฑุกุล บริจาคเงิน 25,000 บาท

คุณยายสอางค์ บัณฑุกุล บริจาคเงิน 25,000 บาท

คุณยายสอางค์ บัณฑุกุล บริจาคเงิน 25,000 บาท สนับสนุนกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม

(15-7-2559) ที่หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และอายุรกรรมระบบประสาท  นางคมทอง วนรัฐิกาล รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมรับมอบเงิน 25,000 บาท จากคุณยายสอางค์ บัณฑุกุล ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา ซึ่งเกิดความประทับใจในการให้บริการ และเอาใจใส่ของแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม จึงขอมอบเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังคาดแคลน ซึ่งทางคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม ต้องขอขอบพระคุณมา และอวยพรให้กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่แข็งแรง และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

 

 

คุณสมบัติ ทองไกรรัตน์ บริจาคเงิน

คุณสมบัติ ทองไกรรัตน์ บริจาคเงิน 1,000,000 บาท

คุณสมบัติ ทองไกรรัตน์ บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท  สมทบกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม

(1-7-2559) นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะบุคลากร ร่วมรับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท จากคุณสมบัติ ทองไกรรัตน์ และครอบครัว ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสมทบกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม ในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในห้องผ่าตัด และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ในอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 11 ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม

ซึ่งคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขอขอบพระคุณ และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

คุณณัฐวุฒิ ประทีปะวนิช พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน 25,000 บาท

คุณณัฐวุฒิ ประทีปะวนิช บริจาคเงิน 25,000 บาท

คุณณัฐวุฒิ ประทีปะวนิช พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน 25,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

(19-5-2559) นายแพทย์สุดชาย เลยวาณิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมรับมอบเงินบริจาค จำนวน 25,000 บาท จากคุณณัฐวุฒิ ประทีปะวนิช พร้อมครอบครัว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

บริษัท ฟาร์มมาร์ทโมเดิร์นเทรด จำกัด บริจาคเงิน 250,000 บาท

บริษัท ฟาร์มมาร์ทโมเดิร์นเทรด จำกัด บริจาคเงิน 250,000 บาท

บริษัท ฟาร์มมาร์ทโมเดิร์นเทรด จำกัด บริจาคเงิน 250,000 บาท

(7-5-2559) คุณระพีพรรณ แก้ววิศิษฎ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์มมาร์ทโมเดิร์นเทรด จำกัด ได้บริจาคเงินจำนวน 250,000 บาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย ในอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 11 ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์สุรกิจ ยศพล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้แทนรับมอบ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ