ผอ.ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วย พร้อมรับฟังข้อมูลรอบด้าน

นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วย พร้อมรับฟังข้อมูลด้านการให้บริการ ข้อมูลด้านสถานที่ และการบริหารจัดการภายใน เพื่อวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้สอดรับกับความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

โดยมีคุณคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล แพทย์ หัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วย พร้อมคณะกรรมการบริหาร พาเยี่ยมสำรวจจำนวน 3 อาคารได้แก่ อาคารศัลยกรรม อาคาร 60 ปี และอาคารทองดีแก้ว-อัตถากร

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ชาวโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมต้อนรับนายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

ที่ห้องประชุมตักสิลาชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์สุดชาย  เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และคณะเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ  ร่วมต้อนรับนายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  ซึ่งภายในงานมีการมอบช่อดอกไม้และกล่าวแสดงความยินดี จากนั้นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้เดินทางไปคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

 

นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  เกิดวันที่  8 มีนาคม พ.ศ. 2509 เป็นบุตรชาย นายแพทย์วิจิตร  มโนสิทธิศักดิ์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และนางประทุมมโนสิทธิศักดิ์ โดยท่านสำเร็จการศึกษา

– วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

– อบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 6 ประจำปี 2555

– อบรมหลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 33 ประจำปีงบประมาณ  2560 ด้านครอบครัวสมรสกับ แพทย์หญิงจารุพรรณ  มโนสิทธิศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ มีบุตรธิดาร่วมกัน 3 คน

ประวัติการดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม ระดับเชี่ยวชาญ   การดำรงตำแหน่งด้านบริหาร  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์   รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  และผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ประธานองค์กรแพทย์  หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม  โดยท่านเป็นนายแพทย์นักพัฒนา ที่เป็นนักพัฒนาของชาวโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และในปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม

 

มาหาสารคาม มาหาคราฟท์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมงาน “มาหาสารคาม มาหาคราฟท์”

มาหาสารคาม มาหาคราฟท์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมงาน “มาหาสารคาม มาหาคราฟท์”จัดใหญ่ไว้ในที่เดียว…การรวมตัวของคนรักงานคราฟท์ งานศิลปะ และเวทีกิจกรรมของคนรุ่นใหม่ ครั้งแรกของมหาสารคาม

ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอเมือง จ.มหาสารคาม  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  เข้าร่วมงาน “มาหาสารคาม มาหาคราฟท์”  โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งงานี้เป็นการเปิดพื้นที่คนรักงานคราฟท์และคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียมาจัดแสดงผลิตภัณฑ์ความคิดสร้างสรรค์ และโชว์สินค้าทำมือที่มีสไตล์เป็นของตัวเอง รวมไปถึงการแสดงงานฝีมือจากกลุ่มศิลปินท้องถื่นที่มีสินค้าแสเงถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมอีสาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่  เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น  จ.มหาสารคาม โดยมีพันธมิตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงานกันคึกคัก

มาหาสารคาม มาหาคราฟท์

มาหาสารคาม มาหาคราฟท์

มาหาสารคาม มาหาคราฟท์

 

 

 

 

 

 

นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล

นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๑

นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล

นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม   ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๑ และเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล