ผู้อำนวยการ รพ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2563

(13-3-2563) ที่ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน และติดตามสถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19  พร้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งมีผู้รับผิดชอบงานในหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน