คุณฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ และครอบครัว บริจาคเงิน 10,000 บาท

คุณฤทธิรงค์ ภูมิสวัสดิ์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม จำนวน 10,000 บาท

(7-10-2561) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคจำนวน 20,000 บาท  ในการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจึงขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

 

คุณสุภาณี วงชารี พร้อมครอบครัวบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 20,000 บาท  เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม

คุณสุภาณี วงชารี บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณสุภาณี วงชารี พร้อมครอบครัวบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 20,000 บาท  เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม

(9-6-2560) นางจุฬาลักษณ์ ฝั้นศริริ รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะบุคลากร  ร่วมรับมอบเตียงระบบไฟฟ้า 1 หลัง เตียงลม 1 หลัง และเครื่อง Sution 1 เครื่อง มูลค่ากว่า 20,000 บาท จากคุณสุภาณี วงชารี พร้อมครอบครัว ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลเพื่ออุทิศให้แด่ คุณยายสดี สมสุข  และเพื่อสนันสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

ซึ่งโอกาสนี้คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

 

คุณนัยนา ไชยยงค์ พร้อมครอบครัว บริจาคครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 102,090 บาท

คุณนัยนา ไชยยงค์ บริจาคครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 102,090 บาท

คุณนัยนา ไชยยงค์ พร้อมครอบครัว บริจาคครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 102,090 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(25-5-2559) นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม และคณะบุคลากร เป็นผู้แทนรับมอบครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 102,090 บาท จากคุณนัยนา ไชยสงค์ พร้อมครอบครัว ที่มีจิตอันเป็นกุศลแก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

คุณณัฐวุฒิ ประทีปะวนิช พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน 25,000 บาท

คุณณัฐวุฒิ ประทีปะวนิช บริจาคเงิน 25,000 บาท

คุณณัฐวุฒิ ประทีปะวนิช พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน 25,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

(19-5-2559) นายแพทย์สุดชาย เลยวาณิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมรับมอบเงินบริจาค จำนวน 25,000 บาท จากคุณณัฐวุฒิ ประทีปะวนิช พร้อมครอบครัว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม