1 นพ.ภีม เอี่ยมประไพ บริจาคเงิน 2 หมื่นบาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ภีม เอี่ยมประไพ บริจาคเงิน  20,000 บาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภีม เอี่ยมประไพ  อาจารย์ประจำคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมครอบครัว บริจาคเงินจำนวน  20,000 บาท  เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม

(1-8-2559) นายแพทย์พรชัย พัวรัตนอรุณกร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน และการคลังโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท จาก พร้อมครอบครัว มีจิตอันเป็นกุศลร่วมสมทบกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม

ซึ่งทางคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ต้องขอขอบพระคุณ และขออวยพรให้กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่แข็งแรง และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ