รพ.มหาสารคาม ต้อนรับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมสวนสมุนไพรและปลูกต้นยางนา

รพ.มหาสารคาม ต้อนรับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในโอกาสตรวจเยี่ยมสวนสมุนไพรและปลูกต้นยางนา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม และ นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ คุณกัญตา คําพอ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมคณะบุคลากร ร่วมต้อนรับนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมสวนสมุนไพร 40 ไร่ โรงพยาบาลมหาสารคาม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นแหล่งปลูกพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด เป็นวัตถุดิบเพื่อป้อนสู่โรงงานผลิตยาสมุนไพรจำปาศรี โรงพยาบาลมหาสารคาม
ในโอกาสนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมปลูกต้นยางนา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระดำริเมื่อ พฤศจิกายน 2509 ว่า “มหาสารคามเมืองที่เหมาะกับการปลูกต้นยางนา” โดยในอนาคตเมื่อต้นยางนาเติบโตจะให้ร่มเงา กำบังลม และให้ความชุ่มชื้นแก่พื้นที่สวนสมุนไพรแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี

รพ.มหาสารคาม ระดมบุคลากรทางการแพทย์ ออกหน่วยฉีดวัคซีนโควิดเชิงรุก

รพ.มหาสารคาม ระดมบุคลากรทางการแพทย์ ออกหน่วยฉีดวัคซีนโควิดเชิงรุก อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
วันนี้ (27 พ.ย.64) นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และแพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพยาบาลมหาสารคามและเครือข่าย ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เคลื่อนที่ให้แก่ประชาชน ณ ห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ซึ่งจะช่วยลดการติดเชื้อ ลดการป่วยรุนแรง ลดการเสียชีวิต ตลอดจนแก้ไขปัญหาการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนในพื้นที่ และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งนี้ บรรยากาศตลอดทั้งวัน มีประชาชนสนใจและลงทะเบียนเข้ารับการฉัดวัคซีนเข็มที่ 1 (Pfizer) จำนวน 120 คน ในส่วนเข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 (Astrazeneca) จำนวน 123 คน

รพ.มหาสารคาม ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 41 / 2564

รพ.มหาสารคาม ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 41 / 2564 ติดตามผลการดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
 
นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 41 / 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการติดตามการดําเนินงานควบคุม ป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดต่อไรรัสโควิด-19 ทบทวนมาตรการและเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ระบาดของโรค ทั้งในพื้นที่และระดับประเทศ
 
อีกทั้งได้เป็นการติดตามการดําเนินการฉีดวัคซีนในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตามเป้าหมาย โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วม

รพ.มหาสารคาม ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี2565

รพ.มหาสารคาม ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี2565
นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร รพ.มหาสารคาม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี2565 และถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานสาธารณสุข ปี 2565 สู่การปฏิบัติของระดับอำเภอและตำบล ของจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบนโยบายสำคัญด้านสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม
โดยมีผู้บริหารจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม นอกจากนี้การประชุมได้ดำเนินตามมาตรการ DMHT เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ และตรวจอุณหภูมิก่อนเข้างานอย่างเข้มงวด

ประกาศรางวัลผู้โชคดี ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 รับสร้อยคอทองคำ

หอการค้า จ.มหาสารคาม ร่วมกับ รพ.มหาสารคาม ประกาศรางวัลผู้โชคดี ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 รับสร้อยคอทองคำ

🏢หอการค้า จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ 🏥โรงพยาบาลมหาสารคาม ประกาศชื่อผู้โชคดี รับรางวัลสร้อยคอทองคำ จากกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (เข็มที่ 1 ) ลุ้นรับทองคำ
ตามที่ หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (เข็มที่ 1 ) ลุ้นรับทองคำ โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษาทุกสถาบัน ในจังหวัดมหาสารคาม ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ฉีดวัตซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 Sinovac ระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ให้บริการวัคซีนโรงพยาบาลมหาสารคาม บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม พร้อมลุ้นรับทองคำ 4 เส้น มูลค่าเส้นละ 4,000 บาท มูลค่ารวม 16,000 บาท
ในวันนี้ได้มีการจับรางวัลและประกาศผล ณ ห้องประชุมเหล่าสุวรรณ ชั้น 2 อาคารหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม โดยมีรายนามผู้โชคดี ดังนี้
🔶1.คุณศักรินทร์ แจ้งเอี่ยม 093-563xxxx (ลำดับที่ฉีด 2733 )
🔶2.คุณจุฬาลักษณ์ วงษ์ชารี 082-697xxxx (ลำดับที่ฉีด 4196)
🔶3.คุณธนากร พระโคตร 098-150xxxx (ลำดับที่ฉีด 1311)
🔶4.คุณประมูล มาศงามเมือง 095-707xxxx (ลำดับที่ฉีด 5270)
🙏รายนามผู้จับรางวัล🙏
1. คุณสุทิน พรมงคลชัย
ตำแหน่ง นายกสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม มอบ
ในนาม สมาคมชามจังหวัดมหาสารคาม
2. คุณณรงค์ เหล่าสุวรรณ
ตำแหน่ง กรรมการที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัด
มหาสารคาม มอบในนาม ส่วนตัว
3. คุณโฆษิต เหล่าสุวรรณ
ตำแหน่ง ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม
มอบในนาม หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม
4. คุณวรศักดิ์ ลี่อำนวยเจริญ (ร้านลี่อำนวยเภสัช)
ตำแหน่ง กรรมการที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัด
มหาสารคาม มอบในนาม ส่วนตัว (คุณสมไชย พจน์
วิวัฒน์ รองประธานหอการค้าฯ) ผู้แทน
🔻สักขีพยาน🔻 แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม และ ทพญ.นัชนพ รัตนเดชสกุล หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม 🙏ขอขอบคุณ🙏 หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม และคุณวรศักดิ์ ลี่อำนวยเจริญ (ร้านลี่อำนวยเภสัช) ที่กรุณามอบสร้อยคอทองคำ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (เข็มที่ 1 ) สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ของจังหวัดมหาสารคาม

รพ.มหาสารคาม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ติดตามการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

รพ.มหาสารคาม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ติดตามการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่
(01-11-2564) ที่ห้องประชุม จัมปาศรี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร รพ.มหาสารคาม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ และติดตามความก้าวหน้าบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีทะเบียนบ้านในเขตอำเภอเมือง จ.มหาสารคาม หรือ ศึกษาในอำเภอเมืองมหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงพยาบาลมหาสารคามแจ้งการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19

กลุ่มเสี่ยง สามารถเข้ารับการตรวจได้ทุกวัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เวลาตรวจ จันทร์-ศุกร์ 8.30-11.00 น. และ 13.00-15.00 น. / เสาร์ – อาทิตย์ 9.00-11.00 น.

 

1.ผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง ตรวจด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK)

ตรวจผลออนไลน์ได้แต่ไม่สามารถออกใบรับรองได้

เวลาให้บริการ จันทร์-ศุกร์ ลงทะเบียน 8.30-12.00 น. เริ่มเก็บตัวอย่าง 13.30 – 15.00 น.

ผลออกภายใน 24 ชม. หลังตรวจ ค่าตรวจ 450 บาท

 

2.ผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง ตรวจด้วยวิธี  RT PCR

ต้องการใบรับรอง / ผลตรวจจากแพทย์

เวลาให้บริการ จันทร์-ศุกร์ ลงทะเบียน 8.30-12.00 น.  เริ่มเก็บตัวอย่าง 13.30 – 15.00 น.

ผลออกภายใน 24 ชม. หลังตรวจ ค่าตรวจ 1,600 บาท

รพ.มหาสารคาม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ติดตามการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่

(11-10-2564) ที่ห้องประชุม จัมปาศรี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร รพ.มหาสารคาม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ และติดตามความก้าวหน้าบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนมาตรการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม
ทั้งนี้ที่ประชุมได้แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการฉีควัคซีนไฟเซอร์ เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 แก่กลุ่มนักเรียนและเยาวชน อายุ 12 – 18 ปี ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม ปัจจุบันมีความคืบหน้าถึงร้อยละ 85 ของจำนวนเป้าหมาย นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้แจ้งเพื่อทราบว่า พื้นที่เขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม และ “วัดพุทธวนาราม” หรือ วัดป่าวังน้ำเย็น ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ถูกกำหนดเป็นพื้นที่ COVID Free Setting ซึ่งเป็นมาตรการองค์กรหรือสถานที่ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่โรค ให้เปิดกิจการ จัดกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนมหาสารคาม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ติดตามการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่

รพ.มหาสารคาม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ติดตามการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

รพ.มหาสารคาม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ติดตามการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่
(20-9-2564) ที่ห้องประชุม จัมปาศรี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร รพ.มหาสารคาม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ และติดตามความก้าวหน้าบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนมาตรการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานวัคซีน ซิโนฟาร์ม แก่หน่วยแพทย์ พอ.สว.มหาสารคาม

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานวัคซีน ซิโนฟาร์ม แก่หน่วยแพทย์ พอ.สว.มหาสารคาม  บริการฉีดแก่ประชาชนผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และ ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดวัคซีน รวม 2,500 คน สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19

 

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการนี้ ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ในนามหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว ) พระราชทานให้ประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19

โดยในวันนี้ (8 กันยายน 2564) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และ ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดวัคซีน รวม 2,500 คน โดยมีการกระจายวัคซีนไปยังทุกอำเภอ เพื่อจัดบริการฉีดวัคซีนพระราชทาน พร้อมกันทั้งจังหวัด  โดยได้ดำเนินการ ร่วมกับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า ในส่วนของหน่วยบริการฉีดวัคซีน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม โดยการรับผิดชอบของโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนจำนวน 500 คน และบริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ป่วยบนรถ (drive thru) แก่ผู้ป่วยอัมพาตและผู้ป่วยอายุ 80 ปี จำนวน 5 คน พร้อมทั้งมีบริการฉีดวัคซีนเชิงรุก ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางในชุมชนต่าง ๆ  จำนวน 9 คน ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านมารับบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการฉีดวัคซีนได้ เพื่อลดอัตราการติดเชื้อและลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19