ชาวสาธารณสุข ส่งกำลังใจให้ครอบครัว นพ.ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์

(19-2-2564)รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบให้ นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 เดินทางมาตรวจเยี่ยมการรับมือโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ จ.มหาสารคาม และร่วมแสดงความอาลัยและส่งกำลังใจให้ครอบครัวนายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  และนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 เดินทางมาประชุมติดตามสถานการณ์ และการรับมือโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ จ.มหาสารคาม พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยมีนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม นพ.บวร แสนสุโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ณ ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม
ในโอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ได้กล่าวแสดงความอาลัยแด่นายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ ที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 หลังจากการตรวจรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ของ จ.มหาสารคาม ที่คลินิกส่วนตัวจำนวน 3 ราย และเป็นผู้นำผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ร่วมยืนไว้อาลัยเป็นเวลา 1 นาที พร้อมกันนี้นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ได้เป็นผู้แทนบุคลากรทางการแพทย์มอบกระเช้าและส่งกำลังใจให้ครอบครัวหาญพาณิชย์พันธุ์
จากนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการให้บริการตรวจรักษาประชาชน ณ คลิกนิกเวชกรรมแพทย์หญิงลลิตา เพื่อติดตามการปฏิบัติตามแนวทางมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพเอกชน และให้กำลังใจแก่แพทย์ประจำคลินิก ในการดูแลรักษาประชาชนต่อไป

 PEA มอบเงิน 10 ล้านบาท สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์แก่ รพ.มหาสารคาม

 PEA มอบเงิน 10 ล้านบาทให้ รพ.มหาสารคาม สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ เสริมขีดความสามารถ รักษาและช่วยชีวิตประชาชน

กฟภ.มหาสารคาม ส่งมอบเงิน 10 ล้านบาท ตามโครงการ ” PEA สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ให้ รพ.มหาสารคาม สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ ช่วยชีวิตประชาชน

นายปฏิคม โพธิวาระ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะบุคลากร ร่วมกัน ส่งมอบงบประมาณเพื่อสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้ โรงพยาบาลตามโครงการ ” PEA สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จำนวน 10,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและประชาชนที่มารับบริการรักษา แก่นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ห้อง 406 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

นายปฏิคม โพธิวาระ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า ถือเป็นความภูมิใจที่ชาว กฟภ.มหาสารคามได้ร่วมดำเนินโครงการ ” PEA สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัด ๗๗ แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยการสนับสนุนงบประมาณพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง ๆ ละ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 770,000,000 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) โดย กฟภ.มหาสารคาม มีความตั้งใจที่จะร่วมพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศ โดยเฉพาะโรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด ที่มีพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง เข้ามาตรวจรักษาเป็นจำนวนมาก ได้มีงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพิ่มขึ้น เสริมขีดความสามารถในการรักษาและดูแลสุขภาพผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และต่อยอดภารกิจของ PEA ตลอด 6 ทศวรรษ ที่ให้บริการให้พลังงานไฟฟ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้าน นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า ขอขอบคุณพลังความร่วมมือ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ที่มอบเงินบริจาคสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งด้านการลดอัตราการเจ็บป่วย พิการ หรือเสียชีวิต โดย รพ.มหาสารคามตั้งเป้าจะนำงบประมาณที่ได้รับ ไปเสริมขีดความสามารถทางการแพทย์ อาทิ จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับผ่าตัดผู้ป่วย เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย เครื่องตรวจภายในด้วยคลื่นความถี่สูง เครื่องตรวจตาด้วยระบบดิจิตอล เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้า ตู้อบเด็กทารก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งโครงการ ” PEA สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจังหวัด ๗๗ แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” เป็นความร่วมมือสำคัญที่จะช่วยยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป

กลุ่มศิษย์เก่าโรงพยาบาลมหาสารคาม  มอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคและสารพิษในอากาศ WELLIS

(29-5-2563 )  นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม  รับมอบมอบเครื่องกำจัดเชื้อโรคและสารพิษในอากาศ WELLIS จำนวน 4 เครื่องพร้อมน้ำยา 26 ชุด มูลค่า 84,200บาท  จากกลุ่มศิษย์เก่าโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

โควิด-19

หุงข้าวซ้อมมือหอมมะลิวิถีธรรม แจกบุคลากร รพ.มหาสารคาม

มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย และภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดมหาสารคาม หุงข้าวซ้อมมือหอมมะลิวิถีธรรม แจกบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในช่วยการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

โควิด-19

ที่กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลมหาสารคาม แพทย์หญิงธนพร มุทาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายจริยธรรม โรงพยาบาลมหาสารคามเป็นประธานในการแจกข้าวซ้อมมือหอมมะลิวิถีธรรม ซึ่งหุงสุก สดใหม่ แจกให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน ตามโครงการแบ่งปันด้วยหัวใจบริสุทธิ์ ซึ่งข้าวทั้งหมดได้รับสนับสนุน จากมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย โดยประธานมูลนิธิ ดร. ใจเพชร กล้าจน หมอเขียว สำหรับข้าวซ้อมมือหอมมะลิ ที่หุงในวันนี้ได้แจกให้บุคคลากรภายในโรงพยาบาลหลายหน่วยงาน อาทิ หน่วยงานจ่ายกลาง กลุ่มการพยาบาลชุมชน หอผู้ป่วยอายุกรรมทองดีชั้น 4 และชั้น 5 รวมกว่า 200 คน ซึ่งบุคลากรทั้งหมดต่างนำอุปกรณ์ ภาชนะจาน ชาม ถ้วย หม้อมาใส่ข้าวหุงเอง โดยไม่มีการนำถุงพลาสติกมาใส่หรือห่อกลับไป ถือเป็นการช่วยลดประมาณขยะ ประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย

นางอรณต วัฒนะหัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา ผู้ประสานงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า โครงการนี้หวังจุดประกายให้เกิดกระแสความเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือ และแบ่งปันสุขแบ่งเบาทุกข์ด้วยใจบริสุทธิ์ โดยการหุงข้าวเพื่อนำมาแจกได้รับความร่วมมือจาก รองนายสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดมหาสารคาม และจะจับมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ด้าน แพทย์หญิงธนพร มุทาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายจริยธรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า ขอขอบคุณน้ำใจจากทุกภาคส่วนที่ได้นำข้าวหุงสุกมาแจกแก่บุคคลากรโรงพยาบาล ถือกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการส่งเสริมให้บริโภคข้าวปลอดภัย ทำให้ร่างกายแข็งแรง มีภูมิต้านทานการระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาด ในนานบุคลากรโรงพยาบาลบมหาสารคามขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน มีความสุขกาย สบายใจ เป็นอยู่ผาสุขตลอดไป

ตระกูลภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  บริจาค ชุด PPE 136 ชุด

(26-5-2563)  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมรับมอบ ชุดป้องกันเชื้อ หรือ Personal Protective Equipment Suit (PPE Suit) จำนวน 136 ชุด  จากตระกูลภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม   ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสนับสนุนในการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

ร่วมทำข้าวผัดวิถีธรรม แบ่งปันด้วยใจบริสุทธ์แก่พี่น้องประชาชน 30 ชุมชน

(22-5-2563) แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมทำข้าวผัดวิถีธรรม แบ่งปันด้วยใจบริสุทธ์แก่พี่น้องประชาชน แจกจ่ายพี่น้องประชาชนใน 30 ชุมชนเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม

ที่วัดธัญญาวาส ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมทำข้าวผัดวิถีธรรม แบ่งปันด้วยใจบริสุทธ์แก่พี่น้องประชาชน จำนวน 1500 ห่อ โดยนำไปมอบให้พี่น้องประชาชนใน 30 ชุมชน และประชาชนที่รักษ์สุขภาพ ได้รับประทานอาหารสด สะอาด ปลอดภัย และมีประโยชน์ ถือเป็นการส่งกำลังใจแก่กันในช่วงที่กำลังประสบภัยโควิด-19

โดยมีนางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นางปรียา ศรประสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาด สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย ชมรมผู้สูงอายุตักสิลานคร ประธานชุมชน ประธาน อสม.จาก 30 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม จำนวนกว่า 90 คน มาร่วมกิจกรรมทำข้าวผัดธัญพืชในครั้งนี้กันอย่างคึกคัก ทั้งนี้วัตถุดิบที่สำคัญ คือ ข้าวหอมมะลิวิถีธรรม ปลอดสารพิษ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิแพทย์วถีธรรมแห่งประเทศไทยจำนวน 100 กิโลกรัม และธัญพืขจากการสนับสนุนของผู้มีจิตศรัทธาจำนวน 60 กิโลกรัม

ด้านแพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า ข้าวผัดธัญพืช ถือเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เพราะเป็นอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ไม่ใช้ผลิคภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ไม่ใส่ผงชูรส ปรุงเพียงดอกเกลิอเท่านั้น ซึ่งเป็นเมนูชูสุขภาพที่ให้ทั้งสารอาหารและพลังงานแก่ร่างกาย อีกทั้ง ธัญพืชที่นำมาเป็นส่วนประกอบขัาวผัด ได้ซื้อจากเกษตกรในพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคาม ที่ปลูกด้วยเกษตรอินทรีย์ ถือเป็นการอุดหนุนคนในชุมชนอีกด้วย

ขณะที่พระครูสารกิจ ประยุกต์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดธัญญาวาส กล่าวว่า การจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ แบ่งปันพี่น้องประชาชนด้วยใจบริสุทธิ์ ถือเป็นการทำบุญต่อเพื่อนมนุษย์ ต้องขอบคูณทีมแม่ครัวจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมจากจังหวัดกาฬสินธิ์และมหาสารคาม รวมทั้งทุกท่านที่ช่วยลงแรง และบริจาคงบประมาณให้โครงการสำเร็จด้วยดี ขอให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วม มีสุขภาพแข็งแรง เบากาย สบายใจ มีกำลัง มีชีวิตอยู่อย่างผาสุขตลอดไป

 

มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับ สสจ.มหาสารคาม คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ฟรี

มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ที่หอประชุม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายพงษ์พันธ์  แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธีโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม ที่มีภาวะเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แบบประสิทธิภาพสูง แม่นยำ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยมีผู้เข้าร่วมในพิธีประกอบด้วย  ผู้บริหารระดับจังหวัดมหาสารคาม  หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชน จำนวน 350 คน

 

โดยมูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข นำรถเคลื่อนที่ 1 ขบวน ประกอบด้วย รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  รถนิทรรศการ  และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม รถตรวจ และสอนการตรวจเต้านมโดยแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และรถเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แบบประสิทธิภาพสูง ออกมาดำเนินการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2563

นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายสูงเป็นอันดับ 1 ของคนไทยต่อเนื่องมานานกว่า 13 ปี ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา กระทรวงสาธารณสุข พบว่า คนไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งรุนแรงมากขึ้น และเสียชีวิตกว่า 60,000 คนต่อปี  สถิติการป่วยด้วยโรคมะเร็งจังหวัดมหาสารคาม 5 อันดับแรก ปี 2558-2562 พบว่า อัตราป่วยสูงสุด คือ  มะเร็งเต้านม รองลงมาคือ มะเร็งท่อน้ำดี ลำไส้ ปอด และปากมดลูก ตามลำดับ ทั้งนี้จังหวัดมหาสารคาม  ได้มีการดำเนินงานควบคุม ป้องกันโรคมะเร็ง  มาอย่างต่อเนื่อง  และถือเป็นโยบายสำคัญเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกัน อย่างเข้มข้นจริงจัง โดยดำเนินการคัดกรองแยกกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย และแยกระดับความรุนแรงของโรค เพื่อการรักษาที่ได้คุณภาพมากขึ้น  มีกระบวนการลดความรุนแรงของระยะโรค พัฒนาบุคลากรเพื่อดูแล  กลุ่มป่วย พัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันน่าเชื่อถือมาโดยตลอด

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวเพิ่มเติมว่า เราสามารถป้องกันมะเร็งเต้านมได้โดยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงและตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม สำหรับผู้หญิงที่มีความเสี่ยงระดับปกติทุกคน ควรเริ่มจากการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำ  และควรตรวจแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์เต้านมในผู้ที่มีความเสี่ยงสูง หรือผู้ที่ต้องการตรวจคัดกรองอย่างละเอียด เช่น อายุ 40 ปีขึ้นไป เมื่อพบสิ่งผิดปกติควรรีบพบแพทย์เพื่อการรักษาอย่างทันท่วงที

มหาสารคาม – ตรวจราชการ สธ.เขตสุขภาพที่ 7  2563/1

(27-2-2562) ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วยนายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7  เดินทางเข้าตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2563 เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงานในแต่ละสาขาเข้าร่วมรับฟังผลสรุปการตรวจราชการ ข้อเสนอแนะ ชี้แจงและข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ

มหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2562

มหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่  7  ประจำปี 2562

มหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2562

(13-6-2562)  ที่ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร  ร่วมการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562  โดยมีนายแพทย์อุดม  ภู่วโรดม  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7  เป็นประธาน จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในเขตสุขภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การดำเนินงานสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้หน่วยงานมีโอกาสเผยแพร่ผลงานเด่นด้านการพัฒนาองค์กร/หน่วยงานคุณธรรม เชิดชูคนดีศรีสาธารณสุข ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม   และโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้

มหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2562

นายแพทย์ภาคี  ทรัพย์พิพัฒน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  กล่าวว่า ประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้ส่งผลงานด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นตัวแทนแต่ละจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 7  ร้อยแก่นสารสินธุ์ เข้าร่วมประกวดหน่วยงานคุณธรรม คนดีศรีสาธารณสุข และเรื่องเล่าคุณธรรม ภายใต้ประเด็น “รวมพลังจิตอาสา พัฒนาคุณธรรมสังคมไทย  เทิดไท้องค์ราชันย์” ซึ่งประกอบด้วย

 1. องค์กรคุณธรรม/หน่วยงานคุณธรรม จำนวน 3 หน่วยงาน
 2. เรื่องเล่าคุณธรรม จำนวน 4 ท่าน
 3. คนดีศรีสาธารณสุข กลุ่ม ข้าราชการ จำนวน 4 ท่าน
 4. คนดีศรีสาธารณสุข กลุ่ม ลูกจ้าง จำนวน 4 ท่าน

ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตสุขภาพ จะได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562  ต่อไป

มหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2562

มหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2562

มหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2562

 

 

 

รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม นำคณะแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ออกให้บริการรักษาโรคทั่วไปและโรคทางทันตกรรม ปรึกษาปัญหาสุขภาพ และให้ความรู้ในการป้องกันและรักษาโรค ซึ่งเป็นการบูรณาการ ร่วมกับโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.มหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับราษฎรในท้องที่ห่างไกล ณ โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

รพ.มหาสารคาม ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม