ร้านฮะกี่ มอบเตียงตรวจโรคแบบไฮดรอลิก มูลค่า 15,000 บาท

ร้านฮะกี่ มอบเตียงตรวจโรคแบบไฮดรอลิก มูลค่า 15,000 บาท

ร้านฮะกี่ มอบเตียงตรวจโรคแบบไฮดรอลิก มูลค่า 15,000 บาท แก่คลินิกนอกเวลาด้านโรคผิวหนัง โรงพยาบาลมหาสารคาม

(11-7-2561) นางคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบ เตียงตรวจโรคแบบไฮดรอลิก มูลค่า 15,000 บาท จากคุณพรศรี สิมทวีวัฒน์ เจ้าของร้านร้านฮะกี่ จำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์ ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคลินิกนอกเวลาด้านโรคผิวหนัง โรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งจะเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม 2561

 

 

บริษัท อีฮงมดแดงมอเตอร์ จำกัด มหาสารคาม มอบเครื่องช่วยหายใจ

บริษัท อีฮงมดแดงมอเตอร์ จำกัด มหาสารคาม มอบเครื่องช่วยหายใจ

บริษัท อีฮงมดแดงมอเตอร์ จำกัด มหาสารคาม มอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 380,000 บาท

(21-10-2559) นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมรับมอบเครื่องช่วยหายใจจำนวน 1 เครื่อง มูลค่ากว่า 380,000 บาท จากคุณกงทอง ลิ้มสุวรรณ เจ้าของ บริษัท อีฮงมดแดงมอเตอร์ จำกัด จังหวัดมหาสารคาม โดยบริจาคให้แก่ โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อใช้ประโยชน์ช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป

ซึ่งโอกาสนี้คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

 

EXIM BANK สาขาขอนแก่น มอบอุปกรณ์ช่วยหายใจสำหรับโรคหอบหืด

EXIM BANK สาขาขอนแก่น มอบอุปกรณ์ช่วยหายใจสำหรับโรคหอบหืด

ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย EXIM BANK สาขาขอนแก่น มอบอุปกรณ์ช่วยหายใจสำหรับโรคหอบหืด (Thai Kid’s Spacer) จำนวน 450 ชิ้น แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(9-9-2559) นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบอุปกรณ์ช่วยหายใจสำหรับโรคหอบหืด (Thai Kid’s Spacer) จำนวน 450 ชิ้น จากธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย EXIM BANK สาขาขอนแก่น  ซึ่งสถาบันพลาสติกพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสาตร์ ได้ร่วมกันออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ช่วยหายใจสำหรับโรคหอบหืดเพื่อทดแทนการนำเข้า และผลิตให้ไปมอบกับโรงพยาบาลที่อยู่ต่างจังหวัด เพื่อแจกจ่ายให้กับเด็กด้อยโอกาส ที่ป่วยเป็นโรคหอบหืดต่อไป

 

ตามที่สถาบันพลาสติกได้รับมอบหมายจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในการดำเนินการโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพื่อทดแทนการนำเข้า ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ได้มีพัฒนา คือ อุปกรณ์ช่วยหายใจสำหรับโรคหอบหืด (Thai Kid’s Spacer) ซึ่งเป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคหอบหืด โดยอุปกรณ์ตัวนี้มีการใช้งานที่มากขึ้นตามจำนวนของเด็กที่เกิดขึ้นทุกๆปี ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเด็กที่เกิดในประเทศไทยจะมีจำนวนปีละ 300,000 คน/ปี และป่วยเป็นโรคหอบหืดตั้งแต่เกิดอยู่ที่ 30% ของเด็กทั้งหมดที่เกิด ซึ่งเดิมทีเด็กที่ป่วยเป็นโรคหอบหืดจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ชอุปกรณ์ช่วยหายใจสำหรับโรคหอบหืดช่วยเหลือในการพ่นยาแก้อาการหอบหืด โดยอุปกรณ์ช่วยหายใจสำหรับโรคหอบหืดนั้นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาตกอยู่ที่ชุดละ 1,400 บาท และหากเทียบกับจำนวนประชากรเด็กที่ป่วยเป็นโรคหอบหืด จะต้องสั่งซื้ออุปกรณ์ช่วยหายใจสำหรับโรคหอบหืดรวมเป็นมูลค่าสูงถึง 140,000,000 บาท/ปี

 

 

ธกส. สาขาจังหวัดมหาสารคาม มอบตู้เย็นให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

ธกส.สาขาจังหวัดมหาสารคาม มอบตู้เย็น

ธกส. สาขาจังหวัดมหาสารคาม มอบตู้เย็นให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล

(12-5-2559) นายจิรวัฒน์ โลหะ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  จังหวัดมหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกันมอบตู้เย็นมูลค่า 8,900 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบ