รพ.มหาสารคาม สถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

รพ.มหาสารคาม สถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “สถานพยาบาลในดวงใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สนง.ประกันสังคม ครบรอบ 30 ปี

นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนในการรับรางวัล”สถานพยาบาลในดวงใจ”รองชนะเลิศอันดับ 2 และเงินรางวัล 50,000 บาท ของ สำนักงานประกันสังคม สำหรับสถานพยาบาลที่มีผู้ประกันตนเลือกมากกว่า 25,000 ไม่เกิน 50,000 คน ที่สำนักงานใหญ่ สำนักงานประกันสังคม นนทบุรี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สนง ประกันสังคม ครบรอบ 30 ปี โดยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบรางวัล

สำหรับรางวัลนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดียิ่งจากสำนักงานประกันสังคม จ.มหาสารคาม และถือเป็นความภาคภูมิใจ และเป็นกำลังใจแก่บุคลากรโรงพยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชน และผู้ประกันตน ที่เข้ามารับการรักษา ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม