บริษัทอาม่าทัวร์ บริจาคเงิน 200,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจ

บริษัทอาม่าทัวร์ บริจาคเงิน 200,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจ

บริษัทอาม่าทัวร์ บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการ และคณะบุคลากร ร่วมกันรับมอบ

น้ำใจของท่านที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ จะต่อยอดความสุข ให้กับผู้คนอีกมากมาย

คุณประสพ แซ่ส่ง บริจาคเงินแก่ รพ.มหาสารคาม จำนวน 300,000 บาท

 

(7-12-2561) . คุณประสพ แซ่ส่ง ผู้มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคเงินแก่โรงพยาบาลจำนวน 300,000 บาท เพื่อจัดสร้างหอผู้ป่วยพิเศษ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 11 ชั้น โดยมีนายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบพระคุณท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล “น้ำใจของท่านที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ จะต่อยอดความสุขให้กับผู้คนอีกมากมาย”