โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดบริการฉีดวัคซีนโดยไม่ต้องลงจากรถ (Drive thru)

โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดบริการฉีดวัคซีนโดยไม่ต้องลงจากรถ (Drive thru)

ให้คนไข้ที่ต้องใช้อ๊อกซิเจนตลอดเวลา และเป็นคนไข้ที่ใช้การดูแลแบบประคับประคอง เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการบริการ