แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี

แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี

รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ