รับมอบเงินบริจาค

รับมอบเงินบริจาค 30,000 บาท ในพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่สำเภา เด่นเหมือนวงศ์

โรงพยาบาลมหาสารคามรับมอบเงินบริจาค จำนวน 30,000 บาท ในพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่สำเภา เด่นเหมือนวงศ์

(6-10-2559) นายสุขุม อุดชุมพิสัย เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เป็นผู้แทน รับมอบเงินบริจาค จำนวน 30,000 บาท ในพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่สำเภา เด่นเหมือนวงศ์ ซึ่งคณะลูกหลานและญาติมีจิตอันเป็นกุศล บริจาคเพื่อสมทบทุนกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

 

รับมอบเงินบริจาค จำนวน 30,000 บาท ในพิธีฌาปนกิจศพ พันจ่าอากาศเอกสมนึก ยังอยู่

รับมอบเงินบริจาค 30,000 บาท ในพิธีฌาปนกิจศพ พันจ่าอากาศเอกสมนึก ยังอยู่

โรงพยาบาลมหาสารคามรับมอบเงินบริจาค จำนวน 30,000 บาท ในพิธีฌาปนกิจศพ พันจ่าอากาศเอกสมนึก ยังอยู่

(29-9-2559) ที่เมรุวัดอภิสิทธิ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามเป็นผู้แทน รับมอบเงินบริจาค จำนวน 30,000 บาท ในพิธีฌาปนกิจศพ พันจ่าอากาศเอกสมนึก ยังอยู่ ซึ่งคณะลูกหลานและญาติมี จิตอันเป็นกุศลบริจาค เพื่อสมทบทุนกองทุนพัฒนาตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์