ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์

ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์
ที่ห้องประชุมชั้น 8 อาคารจอดรถ 9 ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดกิจกรรม “วัคซีน…คืนความเข้มแข็งให้จังหวัดมหาสารคาม” ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
ทั้งนี้ จ.มหาสารคาม จะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้ประชาชนชาวมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนขอรับวัคซีน ทั้งในกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 โรค ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564
💉ขอรับการฉีดวัคซีน โควิด-19
📍 ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป
โรงพยาบาลมหาสารคามขอเชิญประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตอำเภอเมืองมหาสารคามทุกสิทธิการรักษาร่วมทำแบบสำรวจความต้องการเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม
❗❗❗เงื่อนไขการขอรับวัคซีน❗❗❗
ต้องเป็นผู้ที่อาศัยในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม ก่อน 1 ตุลาคม 2563 และอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบัน
📌ผู้ที่ศึกษาหรือทำงานใน เขตอำเภอเมือง มหาสารคาม นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
📌👦👧แบบสำรวจความต้องการเพื่อขอรับ การฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน ในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม ที่มีอายุ 18 – 59 ปี และมีโรคประจำตัวใดๆใน 7 โรค
📌👦👧👨‍🚒👩‍🚒👮‍♀️👮👩‍🏫🧑‍🏫👨‍💻🧑‍💻
แบบสำรวจความต้องการเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน ผู้ที่ทำงาน ในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม ที่มีอายุ 18 -59 ปี รวมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชฎัฏมหาสารคาม
📌👦👧แบบสำรวจความต้องการเพื่อขอรับ การฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีโรคประจำตัวใดๆใน 7 โรค
📌👦👧แบบสำรวจความต้องการเพื่อขอรับ การฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน ในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

วัคซีน…คืนความเข้มแข็งให้ จ.มหาสารคาม…พร้อมฉีดแล้ว

วัคซีนซินโนแวค ชนิดเชื้อตาย (COVID 19 vaccine vero cell ,inactivated) มาถึงจังหวัดมหาสารคามแล้ว ด้วยการขนส่งระบบประกันอุณหภูมิที่ควบคุมให้อยู่ระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียสโดยได้จัดเก็บวัคซีนไว้ที่โรงพยาบาลมหาสารคามจำนวน 1800 โดส และจะมีการฉีดให้บุคลากรการแพทย์ รพ.มหาสารคาม 150 คน อสม.200 คน บุคลากรการแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 10 คน บุคลากรการแพทย์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง 20 คน รวม 380 คน ในวันที่ 8 เมษายน 2564 นี้

ทั้งนี้วัคซีนทั้งหมดผ่านการตรวจรับโดยแพทย์ และดูแลระบบโซ่ความเย็นโดยทีมเภสัชกร การจัดเก็บใช้ระบบควบคุมความเย็น ของตู้แช่ยาเย็น ที่มีความปลอดภัยขั้นสูง คงอุณหภูมิที่ 2-8 องศาเซลเซียส มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีอุณหภูมิเกินที่กำหนด ผ่านระบบ SMS alert และ สัญญานเตือน พร้อมระบบไฟสำรองขนาดใหญ่ของ รพ.มหาสารคาม และหลังจากนี้ จ.มหาสารคาม จะได้รับวัคซีนล็อตใหญ่ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อฉีดให้บุคลากรการแพทย์ อสม. เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และประชาชนชาวมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนขอรับวัคซีน ทั้งในกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 โรค ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปต่อไป