สภากาชาดไทย มอบเครื่อง High Flow nasal cannula 2 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม

(26-11-2564 ) สภากาชาดไทย มอบเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง Chula High Flow Nasal Cannula (Chula HFNC) จำนวน 2 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 โดยมีแพทย์หญิงธิดารัตน์ สมรือแสน เป็นผู้แทนรับมอบ
เครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง Chula High Flow Nasal Cannula (Chula HFNC) เกิดจากความร่วมมือ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการผลิตเครื่อง จากงบประมาณการบริจาคของมูลนิธิแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนที่ได้แจ้งขอความอนุเคราะห์มาที่สภากาชาดไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินการส่งมอบ ไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ 186 แห่ง ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 500 เครื่อง
แก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ จังหวัดมหาสารคาม

สภากาชาดไทย จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น ที่จังหวัดมหาสารคาม

สภากาชาดไทยจัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น เช่น แผลเป็นหดรั้งจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก นิ้วติด นิ้วเกิน  ที่จังหวัดมหาสารคาม

ระหว่าง 27-30 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 26 พฤษภาคม 2562 และเข้ารับการคัดกรองโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งในวันที่ 27 พ.ค.2562 ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม

– รักษาทันที ไม่ต้องรอคิว

– รักษาต่อเนื่อง จนหายสมบูรณ์

– ฟรี ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

มีค่าเดินทางให้สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรอง

สนใจสอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการได้ที่ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลมหาสารคาม 043-711750 ต่อ 111

แก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ จังหวัดมหาสารคาม

 

 

ทั้งนี้โครงการศัลยกรรมตกแต่งฯ มุ่งเน้นปัจจัยสำคัญ 2 ประการ คือ ปากแหว่ง-เพดานโหว่ เป็นความพิการบนใบหน้าที่พบมากที่สุดในบรรดาความพิการแต่กำเนิด ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสติปัญญา แต่เนื่องจากอยู่บนใบหน้าจึงเห็นเด่นชัดมากและไม่สามารถซ่อนได้ หรือแม้จะเป็นเพียงเพดานโหว่ซึ่งทำให้พูดไม่ชัด   ก็ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงเป็นปมด้อยสำหรับเด็กด้วย ซึ่งช่วงอายุที่เหมาะสมในการผ่าตัดคือ ปากแหว่งควรผ่าตัดตั้งแต่อายุ 3 เดือน และเพดานโหว่ควรผ่าตัดตอนอายุ 9 เดือนถึง 1 ขวบครึ่งไม่ควรเกินนั้น เนื่องจากสถิติย้อนหลังพบว่า อายุเฉลี่ยของเด็กที่มาผ่าตัด หากสูงเกินไป เช่น ปากแหว่งผ่าตัดตอนอายุ 5 ขวบ เด็กโดนล้อจนเป็นปมด้อยไปแล้ว หรือเพดานโหว่ผ่าตัดตอนอายุ 7-8 ขวบ เด็กก็พูดไม่ชัดไปแล้ว

 

โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น ได้ประสานงานร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลจังหวัด ให้ช่วยค้นหาผู้ป่วยในหมู่บ้านที่ด้อยโอกาส ลงทะเบียน และจัดรถพาไปโรงพยาบาลประจำจังหวัด เพื่อให้ทีมแพทย์จากสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ร่วมกับแพทย์อาสา ซึ่งประกอบไปด้วย ศัลยแพทย์ตกแต่ง ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ วิสัญญีแพทย์ และพยาบาลอาสาสมัครจากโรงพยาบาลต่าง ๆ มาเป็นผู้คัดกรอง ตรวจและผ่าตัด ซึ่งทั่้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นการให้บริการฟรี พร้อมมอบเงินสำหรับเป็นค่าเดินทางแก่ผู้ป่วยอีกด้วย

 

  ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดมหาสารคามเป็นเป้าหมายหนึ่งของโครงการ โดยกำหนดปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2562 ณโรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจะมีการตรวจคัดกรองในวันที่ 27 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 08:00 น เป็นต้นไป เพื่อดำเนินโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น เช่น แผลเป็นหดรั้งจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก นิ้วติด นิ้วเกิน เป็นต้น

 

ประชาชนผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น  ได้ที่กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 043-711750 ต่อ 205