รับมอบเงินบริจาคสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม

สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม บริจาคเงิน 100,000 บาท

สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม บริจาคเงิน 100,000 บาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(17-12-2560) ที่หอประชุมสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม นาแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยนายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ ร่วมรับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม บริจาคเงิน 100,000 บาท และหจก.ศรีสงวนชัยมอเตอร์ บริจาคเงิน 50,000 บาท

สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคามบริจาคเงิน 100,000 บาท และหจก.ศรีสงวนชัยมอเตอร์ บริจาคเงิน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(22-7-2560) ที่ศาลารัตนโกสินทร์ 200 ปี ภายในสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล รองผู้อำนวยการด้านตติยภูมิฯ โรงพยาบาลมหารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคจากสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคามบริจาคเงิน 100,000 บาท และหจก.ศรีสงวนชัยมอเตอร์ บริจาคเงิน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม