รพ.มหาสารคามร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชและแพทย์ศิริราชรุ่นที่ 99 จัดโครงการรณรงค์ส่องกล้องตรวจลำไส้ป้องกันโรคมะเร็ง

รพ.มหาสารคามร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชและแพทย์ศิริราชรุ่นที่ 99 จัดโครงการรณรงค์ส่องกล้องตรวจลำไส้ป้องกันโรคมะเร็ง

(1-2-2562) ที่ห้องประชุมจำปาศรี อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์ สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช และแพทย์ศิริราชรุ่นที่ 99  ในโครงการรณรงค์ส่องกล้องตรวจลำไส้ป้องกันโรคมะเร็ง  ซึ่งปัจจุบันมีวิธีการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่หลัก ๆ 2 วิธีคือ

1.การตรวจอุจจาระ เป็นการตรวจหาเลือดออกแฝง มีข้อดีคือสะดวก แต่ความแม่นยำในการตรวจหารอยโรคน้อย ถึงแม้ผลจะตรวจเป็นปกติแต่ต้องมาตรวจซ้ำทุกปี แต่ถ้าผิดปกติก็ต้องตรวจต่อด้วยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่

  1. การตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่ เป็นการตรวจดูว่าในลำไส้มีก้อนเนื้อหรือติ่งเนื้อหรือไม่ การตรวจวิธีนี้มีความแม่นยำในการตรวจหารอยโรคสูงมาก แต่ต้องใช้เวลาเตรียมตัว ถ้าตรวจแล้วผลเป็นปกติก็สามารถสบายใจและอีก 5 – 10 ปีข้างหน้าค่อยมาตรวจซ้ำการวินิจฉัยจะใช้การตรวจส่องกล้องเป็นหลัก ถ้าส่องกล้องไปแล้วพบรอยโรคที่ผิดปกติ แพทย์จะทำการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจและทำการวินิจฉัยเพื่อรักษาต่อไป