รพ.มหาสารคาม ร่วมพิธีน้อมรำลึกวันยุทธหัตถี “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

(18-1-2564) ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  โรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วยนายณรงค์  ภูนาขาว  นักเทคนิคการแพทย์ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม และทีมปฐมพยาบาล เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันกระทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำข้าราชการ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันกระทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของพระองค์ ที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ ขับไล่อริราชศัตรูตลอดพระชนม์ชีพ สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย และเป็นมหาวีรกรรมที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ตราบจนทุกวันนี้

ยุทธหัตถี-สมเด็จพระนเรศวรมหาราช-โรงพยาบาลมหาสารคาม-มหาสารคาม

รพ.มหาสารคาม ร่วมพิธี“วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

ยุทธหัตถี-สมเด็จพระนเรศวรมหาราช-โรงพยาบาลมหาสารคาม-มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะบุคลากร ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการ และประชาชนชาวมหาสารคาม ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี น้อมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้แสดงพระปรีชาสามารถกระทำสงคราม ยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาอย่างสมพระเกียรติ แม้ขณะนั้นพระองค์จะตกอยู่ในวงล้อมของข้าศึกและอยู่ในภาวะเสียเปรียบ นำมาซึ่งความเป็นชาติและอธิปไตยของผืนแผ่นดินไทยในปัจจุบัน

ยุทธหัตถี-สมเด็จพระนเรศวรมหาราช-โรงพยาบาลมหาสารคาม-มหาสารคาม ยุทธหัตถี-สมเด็จพระนเรศวรมหาราช-โรงพยาบาลมหาสารคาม-มหาสารคาม

 

 

 

 

ยุทธหัตถี-สมเด็จพระนเรศวรมหาราช-โรงพยาบาลมหาสารคาม-มหาสารคาม