หจก. สารคามการไฟฟ้า บริจาคชุดโต๊ะตรวจ หู คอ จมูก  มูลค่า 300,000 บาท

(3-12-2562)  นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรกลุ่มงาน หู คอ จมูก ร่วมรับมอบชุดโต๊ะตรวจ หู คอ จมูก  มูลค่า 300,000 บาท  จากหจก. สารคามการไฟฟ้า ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

 

หจก.สารคามการไฟฟ้าบริจาคเงิน

หจก.สารคามการไฟฟ้าบริจาคเงิน 100,000 บาท

หจก.สารคามการไฟฟ้าบริจาคเงิน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(7-11-2560)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากหจก.สารคามการไฟฟ้า ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ พร้อมกันนี้ยังได้จัดตั้งโรงทานอาหารและน้ำดื่มแจกจ่ายแก่ประชาชนที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคามอีกด้วย

หจก.สารคามการไฟฟ้า บริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้า

หจก.สารคามการไฟฟ้า บริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้า

หจก.สารคามการไฟฟ้า บริจาคเครื่องใช้ไฟฟ้า มูลค่ารวมทั้งสิ้น 180,950 บาท

(2-5-2561) หจก.สารคามการไฟฟ้า บริจาคพัดลมติดผนัง จำนวน 71 ตัว คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น ทีวีสี 32 นิ้ว ทีวีสี 55 นิ้ว กระติกน้ำร้อน และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 180,950 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อนำไปติดตั้งในหอผู้ป่วยต่าง ๆ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติภายในโรงพยาบาล โดยมีนายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม และคณะกรรมการบริหาร ร่วมกันรับมอบ 

หจก.สารคามการไฟฟ้า

หจก.สารคามการไฟฟ้า มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

หจก.สารคามการไฟฟ้า มีจิตศรัทธามอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 146,500 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(7-7-2558)  นางเสาวลักษณ์ ชมพูหลง รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันรับมอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 146,500 บาท  จากห้างหุ้นส่วนจำกัด สารคามการไฟฟ้า  อาทิ เช่น เตียงผู้ป่วยแบบไฟฟ้า  เครื่องผลิตอ๊อกซิเจน ที่นอนลม เก้าอี้นั่งถ่ายพับได้  ชุดช่วยหายใจแบบมือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

ทั้งนี้ เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ที่ โรงพยาบาลมหาสารคามได้รับการสนับสนุนในการช่วยเหลือ จะเป็นการเพิ่มศักยภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่  ตลอดจนเพื่อใช้ประโยชน์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยที่มารับการรักษาให้ดีขึ้นอีกด้วย