ภารกิจสำเร็จ..!!!  รพ. มหาสารคาม ส่งมอบคฑา หมอชวนวิ่ง สู่โคราช

โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นตัวแทนส่งมอบ “คฑาหมอชวนวิ่ง” สู่จังหวัดนครราชสีมา

(21-11-2561)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะนักวิ่ง ร่วมกันส่งมอบคฑาหมอชวนวิ่ง สู่จังหวัดนครราชสีมา โดยมี  นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา บุคลากรด้านสาธารณสุข และประชาชนร่วมต้อนรับเป็นจำนวนมาก ที่สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา

จากโครงการหมอชวนวิ่ง ของจังหวัดมหาสารคาม ได้รับมอบคฑามาจาก 2 เส้นทางคือ สาย NE3 จากจังหวัดนครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น เข้าสู่อำเภอบัวลาย-สีดา-คง-โนนสูง-อำเภอเมืองนครราชสีมา และ สาย NE4 จากจังหวัดมุกดาหาร อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม เข้าสู่อำเภอบัวลาย-สีดา-คง-โนนสูง-อำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมระยะทาง กว่า 200 กิโลเมตร  ระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2561ที่ผ่านมา ซึ่งมีคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรด้านสาธารณสุข และชมรมนักวิ่งจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันวิ่ง เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพในการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง

#หมอชวนวิ่ง #มาวิ่งกับหมอ #หมอชวนวิ่งจังหวัดมหาสารคาม

ชาวมหาสารคามนับพันคนร่วมเดิน-วิ่ง-ปั่น ในโครงการ “หมอชวนวิ่ง” ฟิตสุขภาพให้ห่างไกลโรค

บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนนับพันคน ร่วมเดิน-วิ่ง-ปั่น ในโครงการ “หมอชวนวิ่ง” จังหวัดมหาสารคาม รณรงค์ประชาชนให้ใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเอง ป้องกันเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง

 

(18-11-2561) ที่บริเวณลานหน้าอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมพิธีเปิดโครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน รับมอบคฑาหมอชวนวิ่ง จากบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนนักวิ่งจากจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งต่อไปยัง จ.นครราชสีมา จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้ปล่อยตัวกิจกรรมเดิน – วิ่ง ระยะสั้นภายในจังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร และได้ร่วมเดิน – วิ่ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน เริ่มจากจุดสตาร์ทหน้าอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม ผ่านหน้าโรงพยาบาลมหาสารคาม และใช้จุดกลับตัวหน้าวัดบ้านค้อ เดิน – วิ่ง กลับมาตามเส้นทางเดิมเพื่อเข้าเส้นชัย ในบรรยากาศเดิน – วิ่ง ที่สนุกสนานคึกคัก

 

นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ปัจจุบันการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังของประชาชนมีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างจำนวนผู้ป่วยและจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ของทุกโรงพยาบาล จึงได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเดิน หรือวิ่งที่ถูกวิธี  ภายใต้โครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดมหาสารคาม เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทั่วประเทศ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายที่ถูกวิธี และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน รวมไปถึงส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายด้วย  นอกจากนี้ กิจกรรมหมอชวนวิ่งยังจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวาระครบรอบ 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข และครบรอบ 50 ปีแพทยสภา

 

โครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2561โดยเส้นทางของกิจกรรมในวันที่ 19 พฤศจิกายน เวลา 04.00 น. จะมีการปล่อยตัวนักวิ่ง นักปั่นจากจังหวัดมหาสารคาม มุ่งหน้าสู่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รวมระยะทาง 70 กิโลเมตร  วันที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 04.00 น. พิธีปล่อยตัวนักวิ่ง นักปั่น มุ่งหน้าสู่จันทน์ผางาม รีสอร์ท อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 85 กิโลเมตร และวันที่ 21 พฤศจิกายน เวลา 04.00 น. เริ่มพิธีปล่อยตัวนักวิ่ง นักปั่น ระยะทางรวม 51 กิโลเมตร โดยแวะจุดนัดพบที่เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา เพื่อดำเนินกิจกรรมหมอชวนวิ่ง จังหวัดนครราชสีมา  จากนั้นมุ่งหน้าไปยังสวนน้ำบุ่งตาหลั่ว ระยะทาง 7 กิโลเมตร และร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง จังหวัดนครราชสีมารอบสวนน้ำบุ่งตาหลั่ว ระยะทาง 3 กิโลเมตร ก่อนจะทำพิธีส่งมอบคฑาหมอชวนวิ่ง แล้วเดินทางกลับจังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ ตลอดเส้นทางจะมีจุดบริการน้ำดื่มทุก 2.5 กิโลเมตร และจุดเปลี่ยนตัวทุก 5 กิโลเมตร

เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคาม และผู้รักสุขภาพ ร่วมกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง จ.มหาสารคาม ในวันที่ 18พฤศจิกายน 2561

การวิ่ง นับว่าเป็นการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในกลุ่มผู้รักสุขภาพและประชาชนทั่วไป เพราะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองและทั้งไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สามารถวิ่งไปในสถานที่ต่าง ๆ ได้หลากหลาย และที่สำคัญยังก่อเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย ดังนั้น แพทยสภาจึงได้เล็งเห็นประโยชน์ของการวิ่ง จึงได้จัดโครงการ “หมอชวนวิ่ง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โดยการวิ่ง หรือเดินที่ถูกวิธี โดยกำหนดวิ่งในเดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นการวิ่งส่งต่อกันเป็นทอดๆ รวม 76 จังหวัด และจุดหมายคือ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561

 

นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า กิจกรรมหมอชวนวิ่งของ จ.มหาสารคาม นับเป็นกิจกรรมดีๆ ที่จะช่วยดูแลส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกคนให้ดียิ่งขึ้นนำโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์อย่างคุณหมอ มาให้คำปรึกษาและชักชวนทุกคนออกกำลังกายด้วยการวิ่ง อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกาย ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง และที่สำคัญสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ในส่วนของจังหวัดมหาสารคาม มีกำหนดรับคฑาต่อจากจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม โดยมีกิจกรรมวิ่งระยะสั้น 4.7 กิโลเมตร ภายในจังหวัดมหาสารคาม และส่งต่อคฑาไปยังจังหวัดนครราชสีมาต่อไป

 

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมถึงชมรมวิ่งตักสิลา ชมรมจักรยานรักสุขภาพ และต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สำหรับกำหนดการจัดงาน “หมอชวนวิ่ง มหาสารคาม” เริ่มในวันที่ 18พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.30 น.พิธีเปิดโครงการและรับมอบคฑา ปล่อยตัวนักเดิน วิ่งระยะทาง 4.7 กม.เส้นทางจากจุดปล่อยตัว ผ่านวงเวียนหอนาฬิกา ผ่านหน้าโรงพยาบาลมหาสารคาม ไปถึงจุดกลับตัวที่โชว์รูมอิซูซุ กลับมาที่จุดตั้งต้น จึงอยากขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม มาร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพกับหมอในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสั่งซื้อเสื้อได้ในราคาตัวละ 200 บาท ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทร 043 777 972 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป