ประกาศรางวัลผู้โชคดี ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 รับสร้อยคอทองคำ

หอการค้า จ.มหาสารคาม ร่วมกับ รพ.มหาสารคาม ประกาศรางวัลผู้โชคดี ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 รับสร้อยคอทองคำ

🏢หอการค้า จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ 🏥โรงพยาบาลมหาสารคาม ประกาศชื่อผู้โชคดี รับรางวัลสร้อยคอทองคำ จากกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (เข็มที่ 1 ) ลุ้นรับทองคำ
ตามที่ หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (เข็มที่ 1 ) ลุ้นรับทองคำ โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษาทุกสถาบัน ในจังหวัดมหาสารคาม ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ฉีดวัตซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 Sinovac ระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ให้บริการวัคซีนโรงพยาบาลมหาสารคาม บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม พร้อมลุ้นรับทองคำ 4 เส้น มูลค่าเส้นละ 4,000 บาท มูลค่ารวม 16,000 บาท
ในวันนี้ได้มีการจับรางวัลและประกาศผล ณ ห้องประชุมเหล่าสุวรรณ ชั้น 2 อาคารหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม โดยมีรายนามผู้โชคดี ดังนี้
🔶1.คุณศักรินทร์ แจ้งเอี่ยม 093-563xxxx (ลำดับที่ฉีด 2733 )
🔶2.คุณจุฬาลักษณ์ วงษ์ชารี 082-697xxxx (ลำดับที่ฉีด 4196)
🔶3.คุณธนากร พระโคตร 098-150xxxx (ลำดับที่ฉีด 1311)
🔶4.คุณประมูล มาศงามเมือง 095-707xxxx (ลำดับที่ฉีด 5270)
🙏รายนามผู้จับรางวัล🙏
1. คุณสุทิน พรมงคลชัย
ตำแหน่ง นายกสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม มอบ
ในนาม สมาคมชามจังหวัดมหาสารคาม
2. คุณณรงค์ เหล่าสุวรรณ
ตำแหน่ง กรรมการที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัด
มหาสารคาม มอบในนาม ส่วนตัว
3. คุณโฆษิต เหล่าสุวรรณ
ตำแหน่ง ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม
มอบในนาม หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม
4. คุณวรศักดิ์ ลี่อำนวยเจริญ (ร้านลี่อำนวยเภสัช)
ตำแหน่ง กรรมการที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัด
มหาสารคาม มอบในนาม ส่วนตัว (คุณสมไชย พจน์
วิวัฒน์ รองประธานหอการค้าฯ) ผู้แทน
🔻สักขีพยาน🔻 แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม และ ทพญ.นัชนพ รัตนเดชสกุล หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม 🙏ขอขอบคุณ🙏 หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม และคุณวรศักดิ์ ลี่อำนวยเจริญ (ร้านลี่อำนวยเภสัช) ที่กรุณามอบสร้อยคอทองคำ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (เข็มที่ 1 ) สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ของจังหวัดมหาสารคาม

บริษัท ฟาร์มมาร์ทโมเดิร์นเทรด จำกัด  หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม และห้างทองสุวรรณา บริจาคถุงผ้า

บริษัท ฟาร์มมาร์ทโมเดิร์นเทรด จำกัด  หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม และห้างทองสุวรรณา บริจาคถุงผ้า จำนวน 888 ใบ มูลค่า 18,888 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(27-12-2561) นางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ด้านจริยธรรมและกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมเป็นผู้แทนรับมอบถุงผ้าจำนวน 888 ใบ มูลค่า 18,888 บาท บริษัท ฟาร์มมาร์ทโมเดิร์นเทรด จำกัด  หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม และห้างทองสุวรรณา เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่มารับบริการ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ เลิกใช้ถุงพลาสติก และรณรงค์ให้ประชาชนนำถุงผ้ามาใส่ยาทุกครั้ง  โดยผู้ที่สนใจจะร่วมบริจาคถุงผ้า สามารถแจ้งความจำนงค์ได้ที่ งานประชาชสัมพันธ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม โทร. 043-711750