ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที และครอบครัวจงชูวณิชย์ บริจาคเงิน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที และครอบครัวจงชูวณิชย์ บริจาคเงิน 200,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที และครอบครัวจงชูวณิชย์ ร่วมกันบริจาคเงิน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ รพ.มหาสารคาม

(18-12-2560)  คุณวินัย จงชูวณิชย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม คุณวิสูตร จงชูวณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลบรบือ และครอบครัวจงชูวณิชย์ ที่ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ