มหาดไทยมอบ”เครื่องให้อากาศผสมออกชิเจนอัตราการไหลสูง”แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการรับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง ซึ่งจัดซื้อจากเงินบริจาคกองทุนคนมหาดไทยร่วมทุกข์ร่วมสุขช่วยเหลือประชาชนจากภัยโควิด – 19 และส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ โดยมี นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะกรรมการบริหาร ร่วมกันรับมอบ

ทั้งนี้  ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้ง “กองทุนคนมหาดไทยร่วมทุกข์ร่วมสุขช่วยเหลือประชาชนจากภัยโควิด – 19”  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) คณะกรรมการกองทุน “คนมหาดไทยร่วมทุกข์ร่วมสุขช่วยเหลือประชาชนจากภัยโควิด – 19”  จึงมีมติให้จัดซื้อ “เครื่องให้อากาศผสมออกชิเจนอัตราการไหลสูง” มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดละ 1 เครื่อง เพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลประจำจังหวัดที่เห็นสมควรนำไปใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ต่อไป.

คุณแมนชัย เด่นฟ้านภาพล พันเอกคำนึง มุสิกชาติ พร้อมด้วยญาติ บริจาคเตียงไฟฟ้า และอุปกรณ์ทางการแพทย์

(11-12-2562)  นางคนึงนิจ ศีรษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะรองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ร่วมรับมอบ เตียงไฟฟ้า และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 94,800 บาท จากคุณแมนชัย เด่นฟ้านภาพล พันเอกคำนึง มุสิกชาติ พร้อมด้วยญาติ ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

 

 

คณะผู้บริจาคกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนกลาง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์

คณะผู้บริจาคกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนกลาง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

(11-10-2560) นายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล รองผู้อำนวยการด้านบริการทุติยภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค กว่า 1,000,000 บาท จากผู้มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนกลาง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณสุภาณี วงชารี พร้อมครอบครัวบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 20,000 บาท  เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม

คุณสุภาณี วงชารี บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณสุภาณี วงชารี พร้อมครอบครัวบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 20,000 บาท  เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม

(9-6-2560) นางจุฬาลักษณ์ ฝั้นศริริ รักษาการรองผู้อำนวยการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะบุคลากร  ร่วมรับมอบเตียงระบบไฟฟ้า 1 หลัง เตียงลม 1 หลัง และเครื่อง Sution 1 เครื่อง มูลค่ากว่า 20,000 บาท จากคุณสุภาณี วงชารี พร้อมครอบครัว ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลเพื่ออุทิศให้แด่ คุณยายสดี สมสุข  และเพื่อสนันสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

ซึ่งโอกาสนี้คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

 

คุณนัยนา ไชยยงค์ พร้อมครอบครัว บริจาคครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 102,090 บาท

คุณนัยนา ไชยยงค์ บริจาคครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 102,090 บาท

คุณนัยนา ไชยยงค์ พร้อมครอบครัว บริจาคครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 102,090 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(25-5-2559) นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม และคณะบุคลากร เป็นผู้แทนรับมอบครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่า 102,090 บาท จากคุณนัยนา ไชยสงค์ พร้อมครอบครัว ที่มีจิตอันเป็นกุศลแก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามทุกคน ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

หจก.สารคามการไฟฟ้า

หจก.สารคามการไฟฟ้า มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

หจก.สารคามการไฟฟ้า มีจิตศรัทธามอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 146,500 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(7-7-2558)  นางเสาวลักษณ์ ชมพูหลง รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันรับมอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 146,500 บาท  จากห้างหุ้นส่วนจำกัด สารคามการไฟฟ้า  อาทิ เช่น เตียงผู้ป่วยแบบไฟฟ้า  เครื่องผลิตอ๊อกซิเจน ที่นอนลม เก้าอี้นั่งถ่ายพับได้  ชุดช่วยหายใจแบบมือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

ทั้งนี้ เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว ที่ โรงพยาบาลมหาสารคามได้รับการสนับสนุนในการช่วยเหลือ จะเป็นการเพิ่มศักยภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่  ตลอดจนเพื่อใช้ประโยชน์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยที่มารับการรักษาให้ดีขึ้นอีกด้วย