จ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง

วันนี้(25 ตุลาคม 2565)เวลา 09.00น. ที่อาคารอายุรกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ  เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8  เฉลิมพระเกียรติ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกาย โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วย บุคลากรทางการแพทย์ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วม

สำหรับการจัดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง จะจัดขึ้นบริเวณชั้น 1 อาคารอายุรกรรม ไปจนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2565 และจะย้ายสถานที่ไปจัดบริเวณสันแก่งเลิงจาน ร่วมกับกิจกรรมออกกำลังกายเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ในวันที่ 30  ตุลาคม 2565

นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า โรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับสอง และการพิการเป็นอันดับสามทั่วโลก จากการสำรวจประชากรขององค์กรโรคหลอดเลือดสมองโลก พบว่า ปี 2563 มีผู้ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองกว่า 80 ล้านคน มีผู้เสียชีวิตประมาณ 5.5 ล้านคน พบผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้น ถึง 14.5 ล้านคนต่อปี 1 ใน 4 เป็นผู้ป่วยที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป  ปี 2562 ประเทศไทย มีผู้ป่วย Stroke จำนวน 355,671 ราย (อัตราผู้ป่วย 543 ต่อประชากรแสนคน) มีผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวน 34,728 ราย (อัตราตาย 53 ต่อประชากรแสนคน) ในปี 2563-2565 จังหวัดมหาสารคาม พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เฉลี่ยจำนวนประมาณ 2,700 รายต่อปี ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น โรคหลอดเลือดสมองนอกจากเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตและพิการแล้ว ยังมีผลทำให้ความจำเสื่อมในระยะต่อมา ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง จึงขอเชิญมาร่วมกันออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ โดยขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดมหาสารคาม  ร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 30 ต.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสันแก่งเลิงจาน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม