ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์

ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์
ที่ห้องประชุมชั้น 8 อาคารจอดรถ 9 ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดกิจกรรม “วัคซีน…คืนความเข้มแข็งให้จังหวัดมหาสารคาม” ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
ทั้งนี้ จ.มหาสารคาม จะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้ประชาชนชาวมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนขอรับวัคซีน ทั้งในกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 โรค ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564
💉ขอรับการฉีดวัคซีน โควิด-19
📍 ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป
โรงพยาบาลมหาสารคามขอเชิญประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตอำเภอเมืองมหาสารคามทุกสิทธิการรักษาร่วมทำแบบสำรวจความต้องการเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม
❗❗❗เงื่อนไขการขอรับวัคซีน❗❗❗
ต้องเป็นผู้ที่อาศัยในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม ก่อน 1 ตุลาคม 2563 และอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบัน
📌ผู้ที่ศึกษาหรือทำงานใน เขตอำเภอเมือง มหาสารคาม นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
📌👦👧แบบสำรวจความต้องการเพื่อขอรับ การฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน ในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม ที่มีอายุ 18 – 59 ปี และมีโรคประจำตัวใดๆใน 7 โรค
📌👦👧👨‍🚒👩‍🚒👮‍♀️👮👩‍🏫🧑‍🏫👨‍💻🧑‍💻
แบบสำรวจความต้องการเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน ผู้ที่ทำงาน ในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม ที่มีอายุ 18 -59 ปี รวมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชฎัฏมหาสารคาม
📌👦👧แบบสำรวจความต้องการเพื่อขอรับ การฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีโรคประจำตัวใดๆใน 7 โรค
📌👦👧แบบสำรวจความต้องการเพื่อขอรับ การฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน ในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

รพ.มหาสารคาม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)

รพ.มหาสารคาม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)
รพ.มหาสารคาม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อติดตามและวางแผนการจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ภายในหอผู้ป่วยเฉพาะโรค และโรงพยาบาลสนามริมห้วย การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 และเตรียมส่งบุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสนาม กรุงเทพมหานคร โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ รพ.มหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมจัมปาศรี ชั้น 4 รพ.มหาสารคาม

ชาวสาธารณสุข ส่งกำลังใจให้ครอบครัว นพ.ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์

(19-2-2564)รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบให้ นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 เดินทางมาตรวจเยี่ยมการรับมือโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ จ.มหาสารคาม และร่วมแสดงความอาลัยและส่งกำลังใจให้ครอบครัวนายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  และนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 เดินทางมาประชุมติดตามสถานการณ์ และการรับมือโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่ จ.มหาสารคาม พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยมีนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม นพ.บวร แสนสุโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ณ ห้องประชุมตักสิลา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลมหาสารคาม
ในโอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ได้กล่าวแสดงความอาลัยแด่นายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ ที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 หลังจากการตรวจรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ของ จ.มหาสารคาม ที่คลินิกส่วนตัวจำนวน 3 ราย และเป็นผู้นำผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ร่วมยืนไว้อาลัยเป็นเวลา 1 นาที พร้อมกันนี้นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ได้เป็นผู้แทนบุคลากรทางการแพทย์มอบกระเช้าและส่งกำลังใจให้ครอบครัวหาญพาณิชย์พันธุ์
จากนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการให้บริการตรวจรักษาประชาชน ณ คลิกนิกเวชกรรมแพทย์หญิงลลิตา เพื่อติดตามการปฏิบัติตามแนวทางมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพเอกชน และให้กำลังใจแก่แพทย์ประจำคลินิก ในการดูแลรักษาประชาชนต่อไป