วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 
(5-12-2564) ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธี เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

รพ.มหาสารคาม ต้อนรับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมสวนสมุนไพรและปลูกต้นยางนา

รพ.มหาสารคาม ต้อนรับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในโอกาสตรวจเยี่ยมสวนสมุนไพรและปลูกต้นยางนา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม และ นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ คุณกัญตา คําพอ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมคณะบุคลากร ร่วมต้อนรับนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมสวนสมุนไพร 40 ไร่ โรงพยาบาลมหาสารคาม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นแหล่งปลูกพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด เป็นวัตถุดิบเพื่อป้อนสู่โรงงานผลิตยาสมุนไพรจำปาศรี โรงพยาบาลมหาสารคาม
ในโอกาสนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมปลูกต้นยางนา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระดำริเมื่อ พฤศจิกายน 2509 ว่า “มหาสารคามเมืองที่เหมาะกับการปลูกต้นยางนา” โดยในอนาคตเมื่อต้นยางนาเติบโตจะให้ร่มเงา กำบังลม และให้ความชุ่มชื้นแก่พื้นที่สวนสมุนไพรแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี

รพ.มหาสารคาม ร่วมต้อนรับปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธีเปิดอาคาร 100 ปี สธ. ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

รพ.มหาสารคาม ร่วมต้อนรับปลัดกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร 100 ปี สธ. ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม และ นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมต้อนรับ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร 100 ปี สธ. ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า การเปิดให้บริการอาคาร 100 ปี สธ. ได้อย่างสมบูรณ์ ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ทำให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะการระดมทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ได้การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน เพื่อให้การเปิดบริการทางการแพทย์ของอาคาร 100 ปี สธ. เป็นการเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวกาฬสินธุ์ และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างแท้จริง
อย่างไรก็ตาม วิกฤติสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ที่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ส่งผลต่อระบบบริการของกระทรวงสาธารณสุข ทำให้มีภารกิจสำคัญเพิ่มขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันอย่างเร่งด่วน คือ การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้ประชาชนปลอดภัยจากการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น จึงขอส่งความห่วงใยและกำลังใจให้บุคลากรสาธารณสุขทุกคน ขอขอบคุณในการปฏิบัติหน้าที่ของคนสาธารณสุขอย่างเต็มกำลังสามารถ แม้จะหนักและเหนื่อย แต่ทุกท่านต่างมุ่งมั่นอย่างเต็มกำลังเพื่อจุดมุ่งหมาย คือ ให้ประชาชนปลอดภัย
ทั้งนี้ อาคาร 100 ปี สธ. ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างจากกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 219,850,000 บาท ดำเนินการก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2558-2560 เมื่อการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัด ทั้งภาครัฐบาล และเอกชน รวมถึงพี่น้องประชาชน ร่วมกันระดมทุน เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการเดิน-วิ่ง-ปั่น โครงการผ้าป่ามหากุศล และโครงการกอล์ฟการกุศล มียอดเงินบริจาค รวมทั้งสิ้น 34,384,058.65 บาท
สำหรับ อาคาร ๑๐๐ ปี สธ. เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยแต่ละชั้นแบ่งการให้บริการ ดังนี้ ชั้น 1 เป็นแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และศูนย์ส่องกล้อง ชั้น 2 เป็นห้องผ่าตัด เปิดบริการ 10 ห้อง ชั้น 3 เป็นหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม และอายุรกรรม รับผู้ป่วยหนักได้ จำนวน 22 เตียง ชั้น 4-5 เป็นหอผู้ป่วยศัลยกรรม จำนวน 4 หน่วยงาน หน่วยเคมีบำบัด และ หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะวิกฤต (Stroke ICU) รับผู้ป่วยได้รวมทั้งหมด จำนวน 143 เตียง

รพ.มหาสารคาม ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 41 / 2564

รพ.มหาสารคาม ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 41 / 2564 ติดตามผลการดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
 
นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 41 / 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการติดตามการดําเนินงานควบคุม ป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดต่อไรรัสโควิด-19 ทบทวนมาตรการและเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ระบาดของโรค ทั้งในพื้นที่และระดับประเทศ
 
อีกทั้งได้เป็นการติดตามการดําเนินการฉีดวัคซีนในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตามเป้าหมาย โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วม

สภากาชาดไทย มอบเครื่อง High Flow nasal cannula 2 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม

(26-11-2564 ) สภากาชาดไทย มอบเครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง Chula High Flow Nasal Cannula (Chula HFNC) จำนวน 2 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 โดยมีแพทย์หญิงธิดารัตน์ สมรือแสน เป็นผู้แทนรับมอบ
เครื่องบำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง Chula High Flow Nasal Cannula (Chula HFNC) เกิดจากความร่วมมือ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการผลิตเครื่อง จากงบประมาณการบริจาคของมูลนิธิแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนที่ได้แจ้งขอความอนุเคราะห์มาที่สภากาชาดไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินการส่งมอบ ไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ 186 แห่ง ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 500 เครื่อง

ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ดีเด่น โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปี 2564

 

แพทย์ผู้เป็นแบบอย่างในด้านเสียสละ   แพทย์หญิงสุภาวดี นวลอ่อน

แพทย์ผู้เป็นต้นแบบผู้มีผลงานวิชาการดีเด่น   นายแพทย์สัจจชน ช่างถม

 

แพทย์ผู้เป็นต้นแบบที่ดีในวิชาชีพแพทย์  นายแพทย์ศิโรตม์ จันทรักษา

 

แพทย์ในดวงใจจากผลการโหวตของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลมหาสารคาม  นายแพทย์สถาพร ณ ราชสีมา

 

ครูแพทย์ในดวงใจ จากผลการโหวตจากนักศึกษาแพทย์

แพทย์หญิงวิลาสินี ส่งเสริม

นายแพทย์รัตน์ตรัย  เถาว์ปัญญา

โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดงานวันแพทย์แห่งประเทศไทย  ประจำปี 2564 

(26-11-2564)  นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานวันแพทย์ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 เพื่อเชิดชูเกียรติแพทย์ทุกท่านที่ปฏิบัติงานบริการประชาชน ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งเป็นภารกิจหน้าที่ต้องทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ เพื่อให้ประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดี  ซึ่งในงานมีพิธีมอบรางวัลแก่แพทย์ดีเด่นในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน   การเสวนาเชิดชูเกียรตินายแพทย์ปัญญา หาญพานิชย์พันธ์ แพทย์ที่เสียชีวิตจาการักษาผู้ป่วยโควิดคนแรกของประเทศไทย  และนิทรรศการเผยแพร่ผลงานเด่นของโรงพยาบาลมหาสารคาม ตลอดจนเทคโนโลยีในด้านการรักษา  และผลงานการพัฒนาทางด้านการแพทย์

ด้านายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทยื โรงพยาบาลมหาสารคาม  กล่าวว่า เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ปี 2499 มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงนามโดยจอมพล ป.พิบูลย์ สงคราม และได้ประกาศในราชกิจจนุเบกษา กำนดให้วันที่ 27 พฤศจิกายน 2499 เป็น “วันแพทย์” ของประเทศไทย ซึ่งเป็นประกาศฉบับเดียวที่กำหนดให้วันที่ 16 มกราคม เป็นวันครูของประเทศไทย และได้ถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับวันแพทย์ ซึ่งควรได้รับการเชิดชูเกียรติ กลับไม่ได้รับการกล่าวถึง  แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตระหนักเห็นว่าภารกิจของแพทย์ทุกท่านที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ เป็นภารกิจหน้าที่ต้องทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ เสียสละทั้งในชีวิตส่วนตัวและครอบครัว เพื่อรักษาประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดีสมควรที่องค์กรที่รับผิดชอบและสังคมจะให้กำลังใจ และประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่เชิดชู เป็นที่ประจักษ์และให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด 19 แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ได้ ระดมสรรพกำลังอย่างเต็มที่ในการักษาผู้ติดเชื้อ ต่อต้านโรคระบาตโควิด 19 จนมีบางท่านถึงขั้นเสียชีวิตเป็นที่ ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไป ซึ่งท่านเหล่านั้น สมควรได้รับการประกาศ รวมทั้งแพทย์ที่ปฏิบัติงานต่างๆ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์สมควรได้รับการยกย่องผลการปฏิบัติงานดังกล่าวต่อสาธารณชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเสริมการมีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ทำประโยชน์ต่อสังคมในผู้ที่ประกอบวิชาชีพแพทย์   ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลด้านสุขภาพ มีแพทย์ปฏิบัติงานกว่า 100 ชีวิต ที่ได้มุ่งมั่นทุ่มเทเสียชีวิตให้บริการด้านสุขภาพแก่พี่น้องประซาชนชาวจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง เห็นควรจัดกิจกรรมวันแพทย์ ขึ้นเป็นปีแรก และมีปณิธานว่าจะจัดสืบเนื่องเป็นประเพณีสืบต่อไปเป็นประทุกปี

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลยโสธร

(19-11-2564) นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลยโสธร นำโดยนางมณีรัตน์ สันทัดค้า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลยโสธร ซึ่งกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ ร่วมกับกลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลยโสธร มีความประสงค์จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษากระบวนการทำงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อนำมาปรับใช้ และพัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์แก่บุคลากรของโรงพยาบาลยโสธร

มอบรางวัลสร้อยคอทองคำ 2 เส้น แก่ผู้โชคดี จากกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (เข็มที่ 1)

หอการค้า จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม มอบรางวัลสร้อยคอทองคำ 2 เส้น แก่ผู้โชคดี จากกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (เข็มที่ 1) ลุ้นรับทองคำ
ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม นายโฆษิต เหล่าสุวรรณ ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม นายสุทิน พรมงคลชัย นายกสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม ในนาม สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม และแพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกันมอบรางวัลสร้อยคอทองคำ จำนวน 2 เส้น มูลค่าเส้นละ 4,000 บาท แก่ผู้โชคดีจากกิจกรรม “ฉีดวัคซีนโควิด – 19 ลุ้นรับทองคำ” ซึ่งเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (เข็มที่ 1 Sinovac) ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 และมีที่อยู่ หรือ ทำงานในพื้นที่ ต.ตลาด อ เมือง จ มหาสารคาม จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
1.นายรณภพ ศรีทวีกาศ ลำดับที่ฉีดวัคซีน 23
2.นางสาวอรทัย เทียมมาลา ลำดับที่ฉีดวัคซีน 55
พร้อมกันนี้ ได้มีการจับรางวัลสร้อยคอทองคำ 2 เส้น แก่ผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ที่มีทะเบียนบ้านอาศัย ทำงาน หรือกำลังศึกษา ในเขต ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม โดยหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม และมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีน ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลได้แก่
1. นายเจริญ ฉิมพลี ลำดับที่ฉีดวัคซีน 209
2. นายคมกฤษณ์ ดวงพรม ลำดับที่ฉีดวัคซีน 393
ทั้งนี้ โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบคุณ หอการค้าจังหวัดมหาสารคามและคณะกรรมการทุกท่าน ตลอดจนผู้ส่วนร่วม ที่กรุณามอบสร้อยคอทองคำ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (เข็มที่ 1 ) สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ของจังหวัดมหาสารคาม

อบจ.มหาสารคาม ส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) สาธารณสุขจังหวัด ฉีดให้ประชาชนเป้าหมาย 5 กลุ่ม

อบจ.มหาสารคาม ส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) จำนวน 11,550 โดส ให้แก่สาธารณสุขจังหวัด เพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม
ที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน โรงพยาบาลมหาสารคาม หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายก อบจ.มหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม และส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) จำนวน 11,550 โดส ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (สสจ.มค.) โดยมีนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์ สสจ.มหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ
จากนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามจะดำเนินการส่งต่อให้กับโรงพยาบาลประจำอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำไปฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ดังนี้ 1.คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีตั้งครรภ์ ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน 2.ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน 3.บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ในถิ่นทุรกันดาร 4.ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียน ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนและ5.บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 จึงได้ดำเนินการขอความเห็นชอบแผนการขอรับการจัดสรรวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะประธานคณะกรรมกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามได้ทำการสั่งจองและจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 11,550 โดส จากสภากาชาดไทย ในวงเงินจำนวน 12,705,000 บาท โดยประชาชนกลุ่มแรกที่จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กลุ่มแรก คือ กลุ่มผู้สูงอายุจำนวน 640 ราย ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองจำนวน 180 ราย