โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ระดับประเทศ

นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากรกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  เข้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ระดับประเทศ  ประจำปี 2562  จากนายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2562  ณ ฮอลล์ 10-12 และห้องประชุมฟีนิกซ์ 1-6  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี   จังหวัดนนทบุรี

โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

 

โดยวัตถุประสงค์ในการมอบรางวัลในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศและระดับพื้นที่เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรม อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ การขับเคลื่อนเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย สุขภาพวิถีไทย และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายชุมชนและผู้ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพ เชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก

ทั้งนี้ มีหน่วยงานสาธารณสุขได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นฯ แบ่งเป็นประเภทระดับเพชร ระดับประเทศและระดับภาค ดังนี้

รางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกระดับเพชร

-ประเภทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เขตสุขภาพที่ 8

รางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ระดับประเทศ

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่

– ประเภทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เขตสุขภาพที่ 8

– ประเภทโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปรางวัลชนะเลิศ ได้แก่  โรงพยาบาลนครพนม จ.นครพนม เขตสุขภาพที่ 8

– ประเภทโรงพยาบาลชุมชน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เขตสุขภาพที่ 9

– ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกสวนป่า จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตสุขภาพที่ 11

สำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น. ณ ฮอลล์ ๑๐-๑๒ และห้องประชุมฟีนิกซ์ ๑-๖  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี   จังหวัดนนทบุรี ประชาชนทั่วไปสามารถร่วมกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ  อาทิ การประชุมวิชาการหัวข้อต่าง ๆ การพัฒนามาตรฐานผู้ให้บริการด้านการนวดไทยของประเทศไทย กัญชา : โอกาส & ความท้าทายเมืองสมุนไพร : โอกาส & การพัฒนา  และการออกบูธจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.๐-๒๑๔๙-๕๖๐๙,๐๘๗-๙๗๙-๑๒๒๐ หรือ  http://natherbexpo.dtam.moph.go.th/  และเฟสบุ๊ค มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ

โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก