รพ.มหาสารคาม ออกหน่วย พอ.สว.  โรงเรียนบ้านหัวหมู ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย

รพ.มหาสารคาม  ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)  ณ โรงเรียนบ้านหัวหมู ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย

(18-10-2561) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยพร้อมคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากร ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้บริการประชาชนออกตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคทางทันตกรรม สังคมสงเคราะห์ สุขภาพจิต และบริการแพทย์แผนไทย เป็นต้น แก่พี่น้องประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหัวหมู ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้เปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จ.มหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) rพร้อมมอบสิ่งของแก่ประชาชนและผู้สูงอายุ และทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

รพ.มหาสารคามร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

(13-10-2561)  เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีนายนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี  ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

พิธีตักบาตร เนื่องในโอกาสครบ 2 ปีการเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป เนื่องในโอกาสครบ 2 ปีการเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

โดยพิธีเริ่มจาก นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานจุดธูปเทียน นมัสการบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม นำพระสงฆ์ อาราธนาศีล เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นถวายเครื่องไทยธรรม ถวายผ้าไตร ก่อนที่พระสงฆ์ออกรับบิณฑบา

โดยประชาชนที่มาร่วมตักบาตรต่างสวมใส่เสื้อผ้าสีเหลืองเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมน้อมนำคำสั่งสอนของพ่อ มาปรับใช้ในชีวิตประจำ ดำรงตนเป็นคนดีต่อไปในอนาคต

ศึกษาดูงานและร่วมแสดงความยินกับนายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล

คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม เดินทางไปศึกษาดูงานและร่วมแสดงความยินกับนายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

(10-10-2561) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตะกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม เดินทางไปศึกษาดูงานและร่วมแสดงความยินกับนายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ร่วมต้อนรับด้วยความอบอุ่น จากนั้นได้ร่วมรับฟังวิสัยทัศน์ พันธกิจ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ของระหว่างสององค์กรอีกด้วย

คนดี…ที่คิดถึง…

รพ.มหาสารคาม จัดงาน  “คนดี…ที่คิดถึง…เพื่อแสดงความยินดีกับนายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

( 9-10-2561 )  ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริการ และบุคลากร ร่วมมอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีกับนายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม  ในงาน“คนดี…ที่คิดถึง ซึ่งภายในงานมีการแสดงจากกลุ่มงานศัลยกรรมกระดูกและข้อ  ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก   และผู้อำนวยการ  ผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิด กล่าวแสดงความยินดี  และร่วมกันร้องเพลงและมอบช่อดอก ทำบรรยากาศเต็มปด้วยความรักความผูกพัน ของพี่น้องชาวโรงพยาบาลมหาสารคาม ที่มีต่อนายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล

 

 

“ทำความดีด้วยหัวใจ 5.ส 3 เก็บ 3 โรค” ตามนโยบาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลมหาสารคามจัดงานกิจกรรม“ทำความดีด้วยหัวใจ 5.ส 3 เก็บ 3 โรค” ตามนโยบายของนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(1-10-2561) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคามพร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จั ดกิจกรรม  “ทำความดีด้วยหัวใจ 5.ส 3 เก็บ 3 โรค”  ทำความสะอาด กวาดเก็บขยะ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  โดยช่วงบ่ายได้เดินทางไปยังชุมชนอุทัยทิศ เพื่อรณรงค์กับประชาชนในพื้นที่  และหลังจากนั้นได้ร่วมกันทำกิจกรรมภายในบริเวณรอบโรงพยาบาลมหาสารคาม  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาล ให้น่าอยู่ ร่มรื่น และมีความสะอาด เป็นที่ประทับใจแก่ผู้มารับบริการ และผู้ปฏิบัติงานมีความสุขในการทำงาน ตามนโยบายของนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

ประชุมวิชาการ Exploratory Course in Medical Education For Rookie Teacher 

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ Exploratory Course in Medical Education For Rookie Teacher

( 1-10-2561 )  นายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมกันต้อนรับผู้เข้าร่วม ประชุมวิชาการ Exploratory Course in Medical Education  For Rookie Teacher  ซึ่งในปีนี้จังหวัดมหาสารคามเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมตักสิลา โดยมีนายแพทย์ชวศักดิ์  กนกกัณฑพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เป็นประธาน ซึ่งมีอาจารย์แพทย์จากทั่วประเทศจำนวน 70 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

ตามที่โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ได้ดำเนินการผลิตแพทย์ เพื่อพี่น้องประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข ภาครัฐได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เป็นระยะเวลากว่า 20 ปี และสามารถผลิตแพทย์ได้ปีละ 3,000 คน กระจายในโรงพยาบาลทั่วประเทศมีศูนย์แพทย์ในสังกัดถึง 37 แห่ง ซึ่งทำให้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด และให้มีการมุ่งเน้นพัฒนาการผลิตแพทย์ให้ได้มาตรฐานในระดับสากล ดังผลงานที่เป็นประจักษ์ สามารถนำมาผ่านการรับรองมาตรฐาน WFME ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล เข้ามาพัฒนาคุณภาพ ให้เท่าเทียมกับอารยประเทศ  ซึ่งการผลิตแพทย์ที่มีมาตรฐาน จำเป็นต้องมีการพัฒนาผู้สอน ให้เป็นผู้มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ และเป็นแบบอย่างให้นักศึกษาแพทย์ได้  ดังนั้นสำนักงานโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทเอง ได้มีนโยบายในการอบรมให้ความรู้ กับศูนย์แพทย์ใหม่ ตลอดจนฟื้นฟูความรู้ แก่ครูแพทย์ให้มีความทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างสม่ำเสมอ จึงได้ให้ศูนย์แพทย์แต่ละภูมิภาค จัดอบรมครูแพทย์ในภาคของตนเอง

ซึ่งในปีนี้โรงพยาบาลมหาสารคาม จึงได้อาสาเข้ามามีบทบาทในการประชุมวิชาการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 พัฒนาความรู้แก่อาจารย์แพทย์ใหม่ให้มีทักษะในการเป็นครูแพทย์ที่ดี 2 ฟื้นฟูความรู้แก่อาจารย์แพทย์เก่าให้มีการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงโดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพทั้ง EQ IQ MQ ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตแพทย์ CPIRD คือ เก่งดีและมีความสุข ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นอาจารย์แพทย์จากทั่วประเทศจำนวน 70 คน และในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งจากคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์แพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลหาดใหญ่ ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลขอนแก่นทุกแห่งที่อนุเคราะห์วิทยากรในครั้งนี้