คุณพ่อเอี่ยม-คุณแม่รุจิ  ระวิโรจน์  บริจาคเงิน

คุณพ่อเอี่ยม-คุณแม่รุจิ  ระวิโรจน์  บริจาคเงิน 200,000 บาท

คุณพ่อเอี่ยม-คุณแม่รุจิ  ระวิโรจน์  พร้อมครอบครัว บริจาคเงิน 200,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(21-2-2561)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท จากคุณพ่อเอี่ยม-คุณแม่รุจี  ระวิโรจน์ พร้อมครอบครัว ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศล เพื่อสมทบกองทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม  โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคนจึงขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

 

 

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที และครอบครัวจงชูวณิชย์ บริจาคเงิน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที และครอบครัวจงชูวณิชย์ บริจาคเงิน 200,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที และครอบครัวจงชูวณิชย์ ร่วมกันบริจาคเงิน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ รพ.มหาสารคาม

(18-12-2560)  คุณวินัย จงชูวณิชย์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.ที ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม คุณวิสูตร จงชูวณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลบรบือ และครอบครัวจงชูวณิชย์ ที่ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ

รับมอบเงินบริจาคสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม

สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม บริจาคเงิน 100,000 บาท

สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม บริจาคเงิน 100,000 บาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(17-12-2560) ที่หอประชุมสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม นาแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยนายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ ร่วมรับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

คุณมารศรี ทองเนตร บริจาคเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า และชั้นแสตนเลส

คุณมารศรี ทองเนตร บริจาคเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า และชั้นแสตนเลส

คุณมารศรี ทองเนตร และคณะ บริจาคเครื่องกระตุ้น ไฟฟ้า 5 เครื่อง และชั้นแสตนเลส 3 ตัว มูลค่ารวม 23,050 บาท ให้กับกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลมหาสารคาม

(27-11-2560) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง และชั้นแสตนเลส จำนวน 3 ตัว มูลค่ารวม 23,050 บาท จากคุณมารศรี ทองเนตร และคณะ ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลมหาสารคาม

คณะผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนจึงขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาค จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัวประสบสรรพสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ

 

หจก.สารคามการไฟฟ้าบริจาคเงิน

หจก.สารคามการไฟฟ้าบริจาคเงิน 100,000 บาท

หจก.สารคามการไฟฟ้าบริจาคเงิน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(7-11-2560)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากหจก.สารคามการไฟฟ้า ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ พร้อมกันนี้ยังได้จัดตั้งโรงทานอาหารและน้ำดื่มแจกจ่ายแก่ประชาชนที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคามอีกด้วย

คณะผู้บริจาคกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนกลาง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์

คณะผู้บริจาคกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนกลาง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

(11-10-2560) นายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล รองผู้อำนวยการด้านบริการทุติยภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค กว่า 1,000,000 บาท จากผู้มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนกลาง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์

ครอบครัวภาคอุทัยบริจาคอุปกรณ์การแพทย์มูลค่ากว่า 100,000 บาท

ครอบครัวภาคอุทัย บริจาคอุปกรณ์การแพทย์

ครอบครัวภาคอุทัยบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ มูลค่ากว่า 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(9-9-2560) ที่วัดสามัคคี ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม นางรัตนาภรณ์ ยนต์ตระกูล รองหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบ เตียงผู้ป่วย เครื่องดูดเสมหะ และที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 5 ชุด มูลค่ากว่า 100,000 บาท จากครอบครัวภาคอุทัยซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลมอบให้โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในเขตชุมชนเมืองสามัคคี และอุทิศส่วนกุศลแด่คุณพ่อสงบ-คุณแม่ละเมียด-นายประสิทธิ์ ภาคออุทัย อีกด้วย

หจก.แสงตาวันลิสซิ่ง มหาสารคาม บริจาคอุปกรณ์เครื่องวัดความดันโลหิต และอุปกรณ์ตรวจหูคอจมูก

หจก.แสงตาวันลิสซิ่ง มหาสารคาม บริจาคอุปกรณ์เครื่องวัดความดันโลหิต และอุปกรณ์ตรวจหูคอจมูก

หจก.แสงตาวันลิสซิ่ง มหาสารคาม บริจาคอุปกรณ์เครื่องวัดความดันโลหิต และอุปกรณ์ตรวจหูคอจมูก แก่โรงพยาบาลมหาสารคามเพี่อใช้บริการผู้ป่วย

(4-8-2560) คุณอรุณ เต็มภัทราโชค หจก.แสงตาวันลิสซิ่ง บริจาคอุปกรณ์เครื่องวัดความดันโลหิต 2 เครื่อง และอุปกรณ์ตรวจหูคอจมูก 1 ชุด มูลค่ารวม 100,000 บาท แก่โรงพยาบาลมหาสารคามเพี่อใช้บริการผู้ป่วย โดยมีนายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ

สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม บริจาคเงิน 100,000 บาท และหจก.ศรีสงวนชัยมอเตอร์ บริจาคเงิน 50,000 บาท

สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคามบริจาคเงิน 100,000 บาท และหจก.ศรีสงวนชัยมอเตอร์ บริจาคเงิน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

(22-7-2560) ที่ศาลารัตนโกสินทร์ 200 ปี ภายในสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล รองผู้อำนวยการด้านตติยภูมิฯ โรงพยาบาลมหารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคจากสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคามบริจาคเงิน 100,000 บาท และหจก.ศรีสงวนชัยมอเตอร์ บริจาคเงิน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

 

 

คุณจำเนียร  โพยมฤทธิ์  พร้อมครอบครัวสายสกุล แซ่อึ้ง บริจาคชุดกล้องผ่าตัดระบบวีดีทัศน์

คุณจำเนียร  โพยมฤทธิ์  พร้อมครอบครัวสายสกุล แซ่อึ้ง บริจาคชุดกล้องผ่าตัดระบบวีดีทัศน์

คุณจำเนียร  โพยมฤทธิ์  พร้อมครอบครัวสายสกุล แซ่อึ้ง ประทับใจทีมผ่าตัด รพ.มหาสารคาม บริจาคชุดกล้องผ่าตัดระบบวีดีทัศน์ มูลค่ากว่า 3,500,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

(19-7-2560) ที่ห้องผ่าตัด ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน นายแพทย์วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมรับมอบ ชุดกล้องผ่าตัดระบบวีดีทัศน์ มูลค่ากว่า 3,500,000 บาท จากคุณจำเนียร  โพยมฤทธิ์  พร้อมครอบครัวสายสกุล แซ่อึ้ง ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม

 

คุณจำเนียร โพยมฤทธิ์  กล่าวว่า หลังจากที่ตนได้เข้ารับการผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องทางช่องปาก จากนายแพทย์สัจจชน  ช่างถม นายแพทย์ชำนาญการ จากกลุ่มงานศัลยกรรม  โรงพยาบาลมหาสารคาม ก็เกิดความประทับใจ โดยได้ปรึกษากับครอบครัว และทีมแพทย์เรื่องการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการในห้องผ่าตัดได้ใช้เครื่องมือที่ทันสมัย มีความปลอดภัย และเกิดประโยนช์สูงสุดในการรักษา จึงได้บริจาคชุดกล้องผ่าตัดระบบวีดีทัศน์ ที่มีศักยภาพสูงแก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

นายแพทย์สัจจชน  ช่างถม  กล่าว่า การผ่าตัดไทรอยด์แบบส่องกล้องผ่านทางช่องปากไร้แผลเป็นที่ผิวหนังโดยสิ้นเชิง โดยได้ทำการผ่าตัดคนไข้ไปแล้ว 21 ราย ทุกรายประสบผลความสำเร็จ โดยไม่เกิดปัญหาแทรกซ้อนใดๆ เจ็บน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิด คนไข้พึงพอใจเป็นอย่างมาก  โดยข้อดีของการผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องทางช่องปาก คือ จะไม่มีแผลเป็นเกิดขึ้นที่ผิวหนังโดยสิ้นเชิง เนื่องจากจะลงแผลขนาดเล็ก 3 แผล บริเวณเยื่อบุช่องปาก โดยใช้กล้องวิดีทัศน์และอุปกรณ์ผ่าตัดเข้าไปผ่าตัดต่อมไทรอยด์และนำออกผ่านทางปากและทำการเย็บปิด ไหมที่เย็บเป็นไหมละลาย ไม่จำเป็นต้องตัดไหมและเนื่องจากช่องปากมีเส้นเลือดมาเลี้ยงค่อนข้างมาก ทำให้แผลที่เกิดขึ้นหายไวมาก และไม่เกิดแผลเป็นหรือพังพืดใด ๆ เลย  ช่วยลดบาดเจ็บเส้นประสาทใกล้ต่อมไทรอยด์ ทำให้สามารถเก็บเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงกล่องเสียงนี้ได้ดีกว่า  หลังผ่าตัดคนไข้เสียงไม่แหบ และการผ่าตัดเสียเลือดน้อยมาก คนไข้เจ็บน้อยมาก เมื่อเทียบกับวิธีผ่าตัดแบบเปิด สำหรับประชาชนที่สนใจข้อมูล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานศัลยกรรมโรงพยาบาลมหาสารคาม  โทร. 043-711-750 ในวันและเวลาราชการ